print logo

Byens Saloner: Nye blikke på byen


Landets to største byer - Aarhus og København - har fået nye stadsarkitekter. I København satte Camilla Richter-Friis van Deurs sig i stolen for to år siden - og i Aarhus tiltrådte Anne Mette Boye stillingen som stadsarkitekt den 1. januar 2021. Byens Netværk og Arkitektforeningen har inviteret de to stadsarkitekter ind til en samtale om deres visioner og drømme for arkitekturen og byudviklingen i hhv. Aarhus og København.

Samtalen streames LIVE den 11. marts fra kl. 15:00 – 16:00. Moderator er direktør i Arkitektforeningen, Lars Autrup.

Deltagerliste (opdateret 26.02.2021)

Deltagelse kræver tilmelding.

Medlemmer af Arkitektforeningen og Byens Netværk kan tilmelde sig arrangementet gratis i formularen nedenfor. Dagen inden arrangementet vil du modtage en mail med et link til den direkte LIVE-stream. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til stadsarkitekterne via chatten.

Læs fuld beskrivelse


Hør stadsarkitekterne fra Aarhus og København fortælle, hvad de mener er vigtigst i rollen som stadsarkitekt. Som nytiltrådt i Aarhus og med to års erfaring i København, hvilke nye blikke på byen kan de hver især byde ind med? Hvad vil de gerne huskes for, og hvad er deres visioner og drømme for arkitekturen og byudviklingen i hhv. Aarhus og København?


En anderledes baggrund
De to nye stadsarkitekter har indledt deres karriere på en by- og landskabstegnestue og har begge en ph.d. med i bagagen. Det er således en del af deres metodiske tilgang at sætte fokus på helheder og forbinde de helheder til arbejdet med bygninger, landskabet og de urbane rum. Fra deres tidligere jobs har de begge stor erfaring med borgerinddragelse, og det er et fælles afsæt, at bæredygtighed er en uomgængelig faktor i byernes udvikling.

En ny rolle?
I mange år har stadsarkitektens job og rolle været et omdiskuteret emne både for fag- og lægfolk. For hvor meget indflydelse skal de ha’? Og er de rådgivere, smagsdommere eller såkaldt ”Frie fugle”?

Vi spørger Camilla van Deurs og Anne Mette Boye, hvordan de selv ser deres rolle og betydning. Hvad er – i deres øjne – den allervigtigste opgave for en stadsarkitekt? Og hvordan vil de selv udfylde den rolle? Hvilke aftryk vil de sætte, og hvilke mærkesager vil de gå i brechen for?

Temaer vi ikke kommer udenom
Et altoverskyggende emne har fyldt i det seneste år: Corona-pandemien og dens mulige følger, herunder påvirkningen af menneskers adfærd på kontor- og boligmarkedet og i byerne. I dag - på årsdagen for corona-nedlukningen i Danmark - hører vi hvilke aktuelle refleksioner, de to stadsarkitekter gør sig om tiden og fremtiden.

Planloven har ligeledes været til diskussion – og helt aktuelt har regeringen valgt at sammenlægge Indenrigsministeriet med Boligministeriet under Kaare Dybvad. Hvad betyder planloven for de to stadsarkitekter – og hvilken betydning tror de den nye sammenlægning får for deres arbejde og byernes udvikling?

Klimakrisen kommer vi heller ikke udenom. Hvilke redskaber kan vi tage i brug i byudviklingen, så vi kommer i mål med den grønne omstilling?


Om deltagerne


Camilla Richter Friis van Deurs, stadsarkitekt i København siden februar 2019

Camilla Richter Friis van Deurs er uddannet arkitekt på Det Kongelige Akademi og kommer fra en mangeårig stilling som partner i tegnestuen Gehl Architects, der bl.a. udvikler byrum for storbyer i hele verden med fokus på den menneskelige skala. Camilla en desuden skrevet en ph.d. under temaet: Uderum - udeliv: udformning og brug af uderum i nyere dansk boligbyggeri fra 2009.

 


Anne Mette Boye, stadsarkitekt i Aarhus siden januar 2021

Anne Mette Boye er uddannet Urban Designer fra Aalborg Universitet og startede sin karriere i landskabsarkitektfirmaet Schønherr. Herefter startede hun op som selvstændig rådgiver i virksomheden Metopos, der siden blev opkøbt af Bascon, hvor hun fortsatte som senior projektleder. Siden 2012 har hun været tilknyttet Arkitektskolen i Aarhus, hvor hun netop har forsvaret sin ph.d. med titlen: Kapacitet til forandring.

Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen siden maj 2018

Lars er uddannet bygningsarkitekt i København og London. Han har mange års erfaring som praktiserende arkitekt og tegnestuechef hos Gottlieb Paludan Architects og dernæst som projektchef hos Realdania, før han tiltrådte sin stilling som direktør for Arkitektforeningen i maj 2018.

Medlemmer af Arkitektforeningen og Byens Netværk kan tilmelde sig arrangementet gratis i formularen nedenfor. Dagen inden arrangementet vil du modtage en mail med et link til den direkte LIVE-stream. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til stadsarkitekterne via chatten.

NB: Skulle det blive muligt den 11. marts at forsamles igen, vil vi selvfølgelig invitere inden for til et live-arrangement. I så fald får i direkte besked og kan tilmelde jer efter først-til-mølle-princippet. 


Tilmeld dig arrangementet

Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Ugyldig e-mail adresse
Skal udfyldes
Ugyldigt telefonnummer
Skal udfyldes
Persondatapolitik skal accepteres

Tilmelding

Vælg venligst en mulighed fra listenPraktisk information

Dato og tid

11/03 2021 15:00 - 16:00

Adresse


Deltagerantal

200

Mødested

Link til online arrangementet fremsendes via mail

Kontakt

lfi@byensnetvaerk.dk
Lisbet mobil: 22346629

Praktisk information

Dato og tid

11/03 2021 15:00 - 16:00

Adresse


Deltagerantal

200

Mødested

Link til online arrangementet fremsendes via mail

Kontakt

lfi@byensnetvaerk.dk
Lisbet mobil: 22346629

footer image byens netværk