print logo

Jernbanebyen – byens næste kapitel


Dette er et kommende arrangement under planlægning, der endnu ikke er datosat. Det er derfor ikke muligt at tilmelde sig arrangementet på nuværende tidspunkt.  

Jernbanebyen er den sidste, store brik i byudviklingen i det sydlige København. Over de kommende år udvikler de to grundejere, DSB Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme, det 365.000 m2 store areal til en ny, moderne bydel. Vi besøger Jernbanebyen og hører om planerne for udviklingen af byens næste kapitel.

 

Luk fuld beskrivelse

Jernbanebyen er placeret mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade og kommer til at rumme alt det bedste ved København: Pladser og grønne områder, fællesskaber, bilfri gader, små og store erhverv side om side, en verden af gammelt og nyt der vokser sammen i en unik blanding af bevarede bygninger og moderne, bæredygtig arkitektur. Kontraster, kultur og kreativitet. Kvarterer med hver sin karakter.

Grundejerne bag udviklingen er DSB Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme, hvis vision for området rummer fem hovedprincipper:

  1. At bygge videre på Jernbanebyens særlige kultur, kant og kreative kræfter
  2. At skabe en grøn og urban bydel midt i København
  3. At udvikle Jernbanebyen i balance mellem byliv og aktive fællesskaber og det rolige hverdagsliv
  4. At udvikle en bydel baseret på klimavenlige og bæredygtige principper
  5. At udvikle Jernbanebyen sammen med københavnerne og sammen med ildsjæle og investorer med langt perspektiv

Området, hvor Jernbanebyen skal udvikles, rummer allerede et liv, bygninger og fortællinger, der giver stedet en særlig kant. I den vestlige del finder man BaneGaarden, der har til huse i de gamle trælader, og mod øst er der klynger af kreative erhverv, værksteder og startups. Den sydlige del af Jernbanebyen, hvor byudviklingen starter, er til gengæld præget af ubebyggede arealer og dermed uendelige muligheder.

Oplevelsen af at være i en stille oase midt i storbyen skal bevares og forstærkes i udviklingen af den nye bydel. Over de kommende år vil der vokse en tæt by op omkring større, sammenhængende, grønne, offentlige byrum, og der vil blive bygget boliger til københavnerne med bæredygtige og blandede boliger med fokus på aktive fællesskaber mellem beboerne og grønne gårdrum og haver, som giver mulighed for et rigt udeliv.

Tidsplan for Jernbanebyen

Februar 2020: Kommuneplan 2019 (KP19) for Københavns Kommune vedtages i Borgerrepræsentationen med rammer for byudvikling i Jernbanebyen

1. halvår 2020: Grundejerne igangsætter dialog om Jernbanebyens udvikling med både fageksperter og lokale foreninger og aktører i området, herunder Vesterbro Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg.

2. halvår 2020: Inddragelse af alle interesserede borgere og foreninger i en åben idéfase, hvor alle kan indsende gode idéer til udviklingen af Jernbanebyen og med Jernbanebydage, hvor man kan besøge bydelsværkstedet i Jernbanebyen og deltage i bydelsvandringer i den nye bydel

2. halvår 2020 (forventet): Igangsættelse af helhedsplankonkurrence (arkitektkonkurrence) der skal danne udgangspunkt for fremtidig udarbejdelse af helhedsplan og lokalplan for Jernbanebyen.

2021 (forventet): Afslutning på helhedsplankonkurrence og igangsættelse af udarbejdelse af helhedsplan og lokalplan.

2022/2023 (forventet): Første spadestik i Jernbanebyen.


Kilde: Jernbanebyen.dk

Fotokreditering: Kontraframe og DSB


Vedr. corona

  • Vi tager selvfølgelig forbehold for på dagen aktuelle restriktioner og forhold omkring forsamling grundet corona
  • Vi medbringer håndsprit
  • Vi holder behørig afstand
  • Du skal ikke komme, hvis du føler dig syg


Vi forbeholder os retten til at sende et no-show-fee på 400,- DKK ekskl. moms ifm. udeblivelse fra vores arrangementer. No-show-fee kan blive opkrævet, hvis du udebliver fra arrangementet uden at melde afbud til os.
 
Praktisk information

Dato og tid

Kommende

Adresse

Jernbanebyen

Deltagerantal

40

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette mobil: 23344601

Praktisk information

Dato og tid

Kommende

Adresse

Jernbanebyen

Deltagerantal

40

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette mobil: 23344601

footer image byens netværk