print logo

Station –a Student Innovation House


Dette er et kommende arrangement under planlægning, der endnu ikke er datosat. Det er derfor ikke muligt at tilmelde sig arrangementet på nuværende tidspunkt.  

På Frederiksberg har den tidligere politistation på Howitzvej fundet en ny funktion. Nemlig som verdens første studenterdrevne innovationshus. Vi ser den fysiske transformation af den bevaringsværdige bygning og hører om stedets visioner og projektets tilblivelse.

Luk fuld beskrivelse

Frederiksberg Politistation på Howitzvej er tegnet af Hack Kampmann og stod opført i 1920. I 2012 ophørte dens funktion, og den bevaringsværdige bygning blev efterfølgende omdannet til et studenterdrevent innovationshus. Her kan studerende mødes og samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner og studieretninger med det formål at skabe bæredygtige forandringer i samfundet ved at omsætte teori til praksis og få deres ideer ud i verden.

Bag projektet står en ’utraditionel’ bygherre i form af fire daværende CBS-studerende, der i 2014 så et behov for at skabe nye rammer – fysisk og mentalt – for tværdisciplinær videndeling og udvikling.  

De lykkedes med at rejse fondsmidler på 52,5 mio. kr. til køb og ombygning af den tidligere politistation samt 7,5 mio. kr. til at opbygge organisationen og aktiviteterne.

Siden har mere end 300 studerende været involveret i design- og udviklingsfasen af Station - A Student Innovation House, der åbnede officielt den 9. oktober 2020.  

Selve transformationen er skabt af Bertelsen & Scheving Arkitekter i samarbejde med 3XN/GXN.

Den 3.200 kvm. store bygning bestod tidligere af små lukkede rum, celler og gange. Det er nu åbnet op og der er skabt nye sammenhænge, rum og bygningsdele, hvor design, indretning og materialevalg har respekt for bygningens oprindelige arkitektur, men samtidig understøtter nye funktioner og behov for bl.a. co-working spaces og fleksibilitet.


Fakta:

Bygherre: Foreningen for Student and Innovation House og CBS

Totalrådgiver: Bertelsen & Scheving Arkitekter

Underrådgivere: 3XN/GXN og ArGency


Vedr. corona

  • Vi tager selvfølgelig forbehold for på dagen aktuelle restriktioner og forhold omkring forsamling grundet corona
  • Vi medbringer håndsprit
  • Vi holder behørig afstand
  • Du skal ikke komme, hvis du føler dig syg


Vi forbeholder os retten til at sende et no-show-fee på 400,- DKK ekskl. moms ifm. udeblivelse fra vores arrangementer. No-show-fee kan blive opkrævet, hvis du udebliver fra arrangementet uden at melde afbud til os.


Arrangementet er under planlægning og endnu ikke datosat. Når vi kender datoen for arrangementet, åbner vi for tilmeldinger. 
Praktisk information

Dato og tid

Kommende

Adresse

Howitzvej 30
2000 Frederiksberg

Deltagerantal

30

Mødested

Nærmere info følger

Kontakt

kbe@byensnetvaerk.dk
Katja telefon: 20841973

Praktisk information

Dato og tid

Kommende

Adresse

Howitzvej 30
2000 Frederiksberg

Deltagerantal

30

Mødested

Nærmere info følger

Kontakt

kbe@byensnetvaerk.dk
Katja telefon: 20841973

footer image byens netværk