print logo
Byens netværk

Diverse medlemsinfo

Optagelse i Byens Netværk sker ved udfyldelse af formularen her på vores website.

Netværket skal ved optagelse af medlemmer søge at fremme en repræsentativ sammensætning af medlemmer.

Medlemmerne medvirker til Byens Netværks udvikling/aktiviteter ved at stille deres ekspertise og faglige dygtighed til rådighed ved arrangementer, hvor Byens Netværk er initiativtager.

Du er medlem, hvis dit firma allerede står på medlemsoversigten. Et medlemskab gælder for alle i virksomheden, og alle i virksomheden kan benytte sig af de faglige arrangementer.
 

"Hvad koster det?"

Virksomhedsmedlemskab (pr. 01.01.2020)
Prisen på medlemsskab afhænger af antallet af ansatte i virksomheden:

10 ansatte og derover:
kr. 11.000,- ekskl. moms./pr. år.

1-9 ansatte:
kr. 5.250,- ekskl. moms/pr. år.

Vildskudsordning
Alle unge eller nystartede virksomheder, som i en opstartsfase ikke har midler til at betale kontingent, kan søge vores Vildskudsordning. Se mere om ordningen her

Tilbud til studerende
Ønsker du som studerende at deltage i enkelte arrangementer, kan du tilmelde dig det enkelte arrangement og betale 50,- kr.

Personligt medlemsskab (pr. 01.01.2020)
Et personligt medlemsskab gives KUN til studerende inkl. Ph.D.-studerende og relevante ansøgere, der ikke er i arbejde. Personlige medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Ønsker du at blive personligt medlem skal du kontakte sekretariatet.
Pris: Kr. 2.500,- ekskl. moms/pr. år.
Et personligt medlemskab gælder for et år ad gangen.

Kontonummer

Byens Netværk
Nykredit Bank
Regnr.: 5470 kontonr.: 1015420
IBAN: DK2154700001015420
Swift: NYKBDKKK

Kontingentperiode

Første kontingent betales ift. indmeldingstidspunkt.

1. januar til 15. februar: Fuldt kontingent i indmeldingsåret.

15. februar til 15. maj: 3/4 kontingent for indmeldingsåret.

15. maj til 15. august: 1/2 kontingent for indmeldingsåret.

15. august til 15. november: 1/4 kontingent for indmeldingsåret.

15. november til 31. december: Intet kontingent i indmeldingsåret. Faktura for det kommende år betales med det samme.
 

Procedurer ifm. kontingentopkrævning og manglende kontingentbetaling
Kontingentopkrævning foregår medio december. Konstateres manglende betaling medio januar får medlemmet en påmindelse pr. mail eller telefonisk for at høre om faktura fx skal genfremsendes eller om medlemmet evt. ikke ønsker at være medlem mere.

Hvis betalingen ikke er sket efter gentagne mails og opringninger ultimo marts, oplyser sekretariatet, at Byens Netværk betragter det som en opsigelse af medlemskabet, og at vi i Byens Netværk glæder os til at byde medlemmet velkommen retur i fremtiden, hvis firmaet skulle fortryde.

Hvis man ved, at det kan blive svært at betale kontingentet til tiden, så er man altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

 

 

Bliv Medlem

Meld din virksomhed ind i Byens Netværk - et tværfagligt netværk for hele byggebranchen. Få et personligt, fagligt og socialt netværk, vær med til at påvirke byudviklingen og branchen, lær nyt og få ny inspiration, deltag i arrangementer og studieture og profiler din virksomhed.

Derfor er vi medlem

"Som del af arkitekt- og byggebranchen i Danmark er Byens Netværk ikke til at komme udenom. Det er et inspirerende forum med mulighed for videndeling og netværk med en række vigtige aktører i branchen." SKALA Arkitekter

Københavns Malerlaug maj 2022

  • Byens Netværk
    v/ Direktør
    Henriette Sofie Larsen

  • Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, Indgang A4
  • 1220 København K

Tilmelding til nyhedsbrev

Bliv Medlem via Vildskudsordningen

I Byens Netværk vil vi gerne sikre, at også de nystartede og spirende virksomheder har mulighed for at være med. Derfor har vi besluttet at lave en slags wildcard-ordning, hvor din virksomhed kan søge 1 års gratis medlemskab af Byens Netværk. Vi kalder ordningen ”Vildskud”.

footer image byens netværk