print logo
Byens netværk

Dahl Entreprise A/S

november 2010Dahl Entreprise A/S er en entreprenørvirksomhed med stærke håndværksmæssige traditioner. Vores 300 håndværkere, specialister og projektledere løser hoved- og totalentrepriser samt fagentrepriser inden for betonarbejde og elementmontage, jord-, kloak-, belægnings- og anlægsgartnerarbejde, tømrer- og snedkerarbejde, VVS- og el-installationer samt service og drift. Omsætning ca. 500 mio. kr. pr. år.

Det rette team - én samarbejdspartner i alle faser
Produktionsafdelingerne i Dahl Entreprise A/S har faglærte håndværkere og specialister. Det betyder, at vi kan sammensætte det rette team til hver opgave og sikre, at de nødvendige kompetencer og ressourcer er til stede i alle faser af byggeriet. Vores erfarne projektledere styrer og koordinerer forløbet i tæt samarbejde med bygherren og rådgiverne. Det er kundens garanti for, at forventninger til pris og kvalitet bliver imødekommet, fra første streg er tegnet, til sidste penselstrøg er taget.

Dahl Entreprise A/S har størrelsen og kompetencerne til at løse selv de største og mest komplekse opgaver. Men samtidig er vi ikke så store, at vi mister det tætte samarbejde med kunden, brugere og rådgivere. Vi arbejder i en flad struktur, og beslutninger tages i videst mulig udstrækning blandt de personer, som kunden møder.

Opgavetyper og fagområder

Hoved- og totalentrepriser
Dahl Entreprise A/S udfører alle former for hoved- og totalentrepriser, opgaver i partnering og i dialog-præget samarbejde. Med et team af erfarne projektledere har vi kompetencerne til at udføre alle former for byggeopgaver, nybygninger, ombygninger og renoveringer. Vi er specialister i at løse selv de mest komplekse opgaver, hvor kravene til tidsplanstyring, byggelogistik og økonomi er store. Ingen opgave er for lille, og vi udfører opgaver fra få mio. kr. til over 100 mio. kr.

• Erhvervsbyggeri: administrations- og produktionsbygninger, lagerhaller, hoteller, klinikker, butikker mm.

• Boligbyggeri: private boliger, række- og etagehuse, seniorboliger, ældre- og ungdomsboliger

• Offentligt byggeri: skoler, daginstitutioner, ældre- og plejecentre, hospitaler, idrætsfaciliteter, admini- strationsbygninger, biblioteker mm.

Egenproduktion
Dahl Entreprise A/S udfører i egenproduktion:

• Betonarbejder, betonelementmontage og råhusentrepriser

• Jord- og kloakarbejder, belægnings- og gartnerarbejder

• Tømrer-/snedkerarbejder, lukningsentrepriser og indvendige apteringsarbejder

• El- og VVS-installationer, ABA-, ABDL-, AIA-, ADK-anlæg, data- og teleanlæg, ventilationsanlæg mm.

Service, drift og vedligehold

• El/VVS & Sikring:
Vores serviceafdeling udfører og yder service på alle El- og VVS-installationer samt installation og service af alle former for sikringsanlæg, automatikanlæg mm.

• Udenomsarealer:
Vores anlægs- og gartnerafdeling udfører drift og service af alt inden for grøn vedligehold (haveanlæg, græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, hækklipning, plantning, beskæring, træfældning og renhold) samt fejning og snerydningsopgaver.


Hotel CABINN METRO, Arkitekt Daniel Libeskind

Markante opgaver
I september i år påbegyndte Dahl Entreprise A/S byggeriet af et 4.000 m2 lavenergi-klasse 1-byggeri til Energinet.dk i Ballerup. Kontraktsummen er 53 mio.kr. Projektet er vundet i samarbejde med Henning Larsen Architects og HaCaFrø Rådgivende Ingeniører.


Energinet.dk

Gennem 2009 og 2010 har Dahl Enterprise A/S gennemført mange opgaver inden for hoved- og totalentrepriser samt egenproduktions -aktiviteterne beton- og anlægsarbejder, tømrer- og snedkerarbejder samt VVS- og el-arbejder. Af større markante opgaver kan nævnes råhusentreprisen, ca. 100 mio. kr., til Harbour House II i Københavns Nordhavn samt flere storentrepriser, for i alt ca. 65 mio. kr., på Hotel CABINN Metro i Ørestaden.


Harbour House II, Arkitekt Kim Utzon

Derfor er vi medlem af Byens Netværk
Dahl Entreprise A/S deltager i Byens Netværk, fordi vi derved møder en række personer fra forskellige brancher, hvorfra vi kan få inspiration og ideer samt udveksle erfaringer, således at vi udvikler os selv og vores virksomhed, ligesom vi håber, vi kan inspirere og give ideer til andre.

www.dahl-as.dk

HD Lab januar 2019

footer image byens netværk