print logo
Byens netværk

Dan-Ejendomme as

oktober 2011

Dan-Ejendomme as - lidt om os
Dan-Ejendomme as blev etableret i 1989 og er totalleverandør med fokus på bolig- og erhvervsejendomme. Selskabet leverer service- og rådgivningsydelser inden for og i naturlig forlængelse af hovedaktiviteten ejendomsadministration. Opgaverne løses i forhold til private udlejningsejendomme, erhvervsejendomme, butikscentre, almene boligorganisationer, ældreboliger, kollegier og ungdomsboliger samt ejer- og andelsboligforeninger.

På en stor del af de ejendomme, vi administrerer, varetager vi endvidere forskellige byggetekniske opgaver, fx byggetilsyn, bygherrerådgivning, byggeteknisk rådgivning samt projekteringsopgaver. Herudover tilbyder vi også energirådgivning, energioptimering og energistyring, samt håndtering af påtrængende miljøproblematikker som fx PCB eller asbest.

I dag, godt 20 år efter etableringen, er vi en af Danmarks førende ejendomsadministrationsvirksomheder med over 350 medarbejdere og har kontorer i både Hellerup, Valby, Aalborg, Aarhus og Kolding. På landsplan administrerer vi cirka 2.000 ejendomme med over 70.000 lejemål.

Vi er landsdækkende
Vi er overbeviste om, at tilgængelighed, nærhed og service er udgangspunktet for en succesfuld administration og et godt samarbejde. Det er et must for os, at både vores nuværende og vores potentielle kunder nemt skal kunne komme i kontakt med os, dialogen skal være tæt og vores service skal være i top.

Det, at vi er placeret på fem kontorer rundt om i landet, og er dér, hvor vores kunder og kunders kunder (=lejerne) er – ser vi som en stor fordel – for vi har både det specifikke lokalkendskab og det regionale kendskab.Skræddersyet rådgivning
Vores rådgivning er alsidig. Det gælder opgaver, kunder og geografi. Uanset opgavetypen, kundens mål og baggrund, er det altid vores ambition at levere en helhedsorienteret rådgivning. Vi tænker 360° rundt, sammensætter holdet til den aktuelle opgave og råder blandt andet over jurister, økonomer, arkitekter og ingeniører.

Vi deltager enten selv eller i samarbejde med andre i flere hundrede byggesager årligt. Sagerne spænder vidt fra istandsættelse og/eller indretning af et erhvervslejemål til totalmodernisering af en lejlighed og fra større komplekse renoveringsopgaver til nybyggerier.

Vi vil hjælpe med at udnytte energien optimalt
I de seneste år har vi oprustet kraftigt på energiområdet. Det betyder, at vi kan hjælpe endnu flere af vores kunder med at optimere driften af ejendommene og dermed reducere CO2-udledningen. Det er vores mål – inden udgangen af 2015 og i samarbejde med vores kunder og naturligvis med respekt for deres ønsker og politikker på området – at reducere CO2-udledningen med mindst 40% på de ejendomme, vi administrerer, og samtidig skal alle ejendomme i energiklasse D eller lavere løftes minimum én energiklasse.

Centermanagement
Vi ekspanderer for øjeblikket inden for området center-management, hvor vi udover administrationen også står for driften og udviklingen af selve centret. Vi varetager centermanagement på blandt andet Frederiksberg Centret, City 2 (Taastrup) og Amager Centret.


Illustration: Frederikshavn Byskole

OPP og OPS – en samarbejdsform i udvikling
OPP og OPS er en relativ ny måde at håndtere offentlige bygge- og anlægsarbejder, der kræver langsigtede investeringer. Ideen bag OPP og OPS er, at de deltagende parter bidrager med spidskompetencer inden for hvert deres felt.
Siden introduktionen i Danmark har vi deltaget i stort set alle OPP-udbud, og er markedsledende på området. Vi er medejer af fire OPP-projekter - OPP Vildbjerg Skole A/S, OPP Hobro Tinglysningsret A/S, OPP Ørstedskolen A/S, OPP Randers Regionshospital, P-Hus A/S samt et OPS-projekt, OPS Frederikshavn Byskole A/S. Her varetager vi drift og vedligehold af ejendommene samt forestår administration af selve selskabet - de 2 sidstnævnte er under opførelse.

Hvorfor Byens Netværk
Dan-Ejendomme as er medlem af Byens Netværk, fordi vi er af den overbevisning, at det hele tiden er nødvendigt at udvikle sig og følge med i, hvad der sker i branchen. Her er Byens Netværk et ideelt forum.

Du kan læse mere om os på www.dan-ejendomme.dk.

HD Lab januar 2019

footer image byens netværk