print logo
Byens netværk

Fagerhult

april 2011Fagerhult AS leverer professionelle belysningsløsninger til kontorer, skoler, industrier, plejemiljøer, udendørsmiljøer og butikker. Vi er en del af Fagerhultkoncernen – Nordens største og en af Europas ledende belysningskoncerner.
Tilsammen er vi omkring 2000 medarbejdere, der arbejder i store dele af verden. Fagerhult har salgskontorer i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Finland, Rusland, Polen, Tyskland, Østrig, Frankrig, Spanien, Holland, Storbritannien, Irland, Australien, Kina og De Forenede Arabiske Emirater, og suppleres af et globalt netværk af samarbejdspartnere.
Vi har produktionsenheder i Europa, Kina og Australien.

Lysets betydning for menneskets aktivitet og velbefindende er drivkraften for os hos Fagerhult. Vores lange erfaring har givet en unik indsigt i lysets egenskaber og muligheder, hvilket vi bruger i udvikling, produktion, markedsføring, lysplanlægning og uddannelse.

Belysning handler bl.a. om at gøre det let at orientere sig, se de detaljer en aktuel opgave kræver og give brugeren mulighed for selv at påvirke belysningen. God belysning er energieffektiv, miljøvenlig og skaber velvære.
Fagerhult har et helhedssyn på belysning. Den reneste energi er den som ikke skal produceres, men lys kræver energi, og et belysningsarmaturs største miljøpåvirkning sker i forbindelse med driften. Derfor er energieffektive armaturer hjertet i Fagerhults miljøarbejde.

Vi deltager aktivt i forskningsprojekter om lys og lysets påvirkning af mennesker ved forskellige typer af lyssætning i forskellige miljøer. Resultaterne viser, at mængden af omgivelseslys er det, der primært påvirker vores vågenhed og vores velbefindende.

Vi arbejder ud fra at det er muligt at sætte mennesket i centrum og skabe sunde lysmiljøer og samtidig opfylde kravene til energieffektivitet og økonomi. Vi gør det ved at tænke i løsninger i stedet for enkelte armaturer. Vi udvikler løbende på teknologien og skræddersyr vores løsninger til de seneste lyskilder og styresystemer. Fagerhult har kompetencerne og kapaciteten til at skræddersy belysningen til projekterne.

Programmet, LCC – Fagerhult Life Cycle Cost Calculator, er tilgængeligt for Fagerhults kunder og kan frit downloades på www.fagerhult.dk.
Værktøjet kan på en letforståelig måde anskueliggøre sammenhængen mellem investeringsomkostninger, valg af belysningsløsning, energiforbrug og miljøpåvirkning. Beregningen gøres ud fra kravene i det europæiske energidirektiv, og der gøres særligt rede for udslippet af kuldioxid i et emissionsdiagram.

Vi har mange projekter i gang, og af spændende projekter der er afsluttet kan nævnes:


8TALLET
8tallet bliver indrammet af lys fra den specialproducerede håndliste med LED.
Derudover er al lys i passager og trapperum også udviklet specielt til opgaven i samarbejde med BIG arkitekter..


Multiarena Herning
Også kaldet Jyske Bank BOXEN har Fagerhult armaturer over alt indendørs.


Danfoss Plan 200
Her er brugt RAY, som er udviklet til at erstatte et stykke af loft panelet og derfor nærmest er usynligt når lyset er slukket.

Derudover har vi senest leveret til KPMG, DONG og CVU Ørestad.

Fagerhult er medlem af Byens Netværk, fordi det er en god måde at mødes med kolleger og samarbejdspartnere i byggebranchen. Muligheden for videndeling og deltagelse i de forskellige spændende arrangementer.

HD Lab januar 2019

footer image byens netværk