print logo
Byens netværk

Gaihede

september 2012
Trygt byggeforløb med kompetence og kommunikation.

Gaihedes rådgivende ingeniører, arkitekter, konstruktører og teknikere har gennem mange år specialiseret sig i totalrådgivning indenfor renovering, ombygning, udvikling og vedligehold af ejendomme.

Den Danske Frimurerordens Stamhus på Blegdamsvej er en af Københavns mest karakteristiske bygninger. Den blev tegnet af Holger Rasmussen, og opført i 1923-27 – en periode, hvor det danske samfund gennemgik en rivende udvikling.

Selvom sådanne bygningsværker stadig i dag efterlader et imponerende udtryk, så kræver de af og til en kærlig hånd. Tidens tag, vind og vejr sætter automatisk sine spor, og i år gennemgår Stamhuset en større renovering af facaden og indgangspartiet for at genskabe det originale udtryk som dengang for 85 år siden.


Foto: Den Danske Frimurerordenens Stamhus, hovedindgang.

Denne form for renovering kræver stor erfaring og ekspertise, og derfor gik opgaven til det rådgivende ingeniør- & arkitektfirma Gaihede a/s. Firmaet med kontor i Valby har indgående kendskab til de særlige hensyn, vilkår og processer, der sætter rammerne for vedligehold og renovering af eksisterende bygninger.

Ragn Gaihede:
”Vi tager ansvaret for projektet, og vores faglige kompetencer dækker arkitektur, konstruktioner, installationer, jordarbejder, energioptimering, forundersøgelser, byggesags-og/eller økonomistyring samt vedligeholdsplanlægning generelt. Den sideløbende involvering og håndtering af brugere/beboere i bygningerne under arbejdets udførelse er ligeledes et område, vi vægter særlig højt.”

”I renoveringen af stamhuset har det været vigtigt at genskabe bygningens udtryk som for 85 år siden, hvilket kræver stor omhyggelighed i valg af byggematerialer og arbejdsprocesser, bl.a. er der i renovering af facaden helt specielle byggeteknikker som ikke er sædvanlige i dag, og derfor har krævet meget samspil mellem rådgiver, entreprenører og leverandører. Endvidere skulle der også findes og importeres Ølands-sten med samme farvespil og overflade som Stamhusets flotte originale indgangsparti. Desuden bliver tagnedløb og sålbænke genskabt af kobber, som de originale, hvilket er endnu et udtryk for den høje kvalitet i anvendte byggematerialer fra opførelsen.”


Foto: Renoveringen af Den Danske Frimurerordenens Stamhus, her set fra Blegdamsvej

Udover renoveringen af Stamhuset, der afsluttes til november, arbejder Gaihede i øjeblikket på projekter som:

AB Svevo der omfatter etablering af omfangsdræn og fugtsikring, renovering af eksisterende kloak og efterisolering af gavl. Gennemgang af tag, facader og vinduer, malervedligehold af træværk på kviste, partiel facaderenovering mv.

AB Sarepta på Frederiksberg som er et tagrenoveringsprojekt, hvor ejendommen har fået nyt naturskifer tag med fast undertag. Der er udført energioptimering af den eksisterende tag- og skunkrumsisolering mod ejendommens tagboliger. Samtidig blev ventilationsrør og varmerør på spidsloft og i skunkrum gennemgået og afhjulpet for manglende isolering. De nye tagrender og nedløb er optimeret i størrelsen for at være på forkant med klimaforandringer. Tagkonstruktionen er blevet forstærket, så den lever op til dagens lovkrav. De eksisterende kviste blev bibeholdt, istandsat og implementeret i den nye tagkonstruktion. Under selve byggeriet blev der fundet 2 angreb af ægte hussvamp, som blev omfangsbestemt og udbedret i samarbejde med ejendommens forsikringsselskab. Projekter er udført under total stilladsoverdækning for at beskytte ejendommens taglejligheder under byggeprocessen samt for at optimere den samlede byggetid.


Foto: Tagrenoveringsprojekt, AB Sarepta, Frederiksberg

Gaihedes kunder er generelt boligselskaber, andels- og ejerforeninger, offentlige institutioner og virksomheder. I alle opgaver lægger Gaihede stor vægt på et trygt byggeforløb, hvor budget og aftaler overholdes, mens beboerne/brugerne oplever så få gener som muligt. Dette sikres ved tæt kommunikation mellem alle parter undervejs i forløbet.

Derfor er vi medlem af Byens Netværk
Ragn Gaihede:
”Vi gør i alle forhold det komplicerede overskueligt. Gennem direkte og åben kommunikation giver vi altid klare udmeldinger om holdninger, anbefalinger og planer. Holdningen om rene linjer afspejler sig i vores løsninger, som aldrig gøres unødigt komplicerede.”
”Vi arbejder altid for det langsigtede perspektiv, og vi ønsker at være på forkant med udviklingen, for igennem en åben dialog og videnssøgning, at forbedre og udvikle løsninger og metoder i relationer til vores omverden. Denne åbne dialog finder vi hos Byens Netværk. For os er det vigtigt at holde kontakterne til samarbejdspartnere samt knytte bånd til nye af slagsen, dette er også en væsentlig årsag til, at Gaihede er medlem af Byens Netværk”.

www.gaihede.dk

HD Lab januar 2019

footer image byens netværk