print logo
Byens netværk

Hald & Halberg

maj 2013
Hald & Halberg A/S blev grundlagt i 1976, og var oprindeligt et tømrerfirma. I 1980’erne trådte Flemming Hald og Kurt Halberg ind i virksomheden med henblik på at overtage virksomheden og drive den videre som entreprenørvirksomhed.
Gennem de seneste 2 år har vi arbejdet med et generationsskifte, og ejerkredsen består således i dag også af Robert Jensen, der d. 1. maj 2013 udnævntes til Administrerende Direktør.

Vores kernekompetencer er udførelse af opgaver i hoved- og totalentrepriser inden for renovering og nybyg for offentlige bygherrer, boligselskaber og andelsboligforeninger.
Vores primære arbejdsområder er:

- Altanrenovering
- Pleje-/ældreboliger
- Badeværelses-/køkkenrenovering
- Skole og institution
- Byfornyelse
- Tag-/facade-/vinduesrenovering
- DSB Stationer
- Totalrenovering
- Energirenovering
- Nybyg


Foto: Tårnby Gymnasium Musikhus (SWECO Architects)

Kernekompetencer
I takt med et øget ordreoptag er projektorganisationen de seneste år blevet styrket, og Hald & Halberg A/S beskæftiger i dag ca. 35 højtkvalificerede, erfarne og engagerede medarbejdere. Der hersker en god stemning i virksomheden og stor ansvarsfølelse for vores projekter – vi værdsætter åben og tillidsfuld kommunikation, vidensdeling samt ikke mindst vedligeholdelse og styrkelse af fagligheden. Vores projektledere er alle fortrolige med håndtering af større komplekse projekter og har desuden gode referencer fra samarbejde med bygherrer og ikke mindst beboere.

Det er vores erfaring, at det gode samarbejde mellem byggeriets parter genererer øget engagement og deraf højere kvalitet. Vi arbejder derfor målrettet mod, at der etableres et konstruktivt samarbejde med åben og inspirerende dialog for en styrkelse af langvarige relationer til samarbejdspartnere og kunder.

Som led i vores samfundsmæssige engagement har Hald & Halberg A/S løbende lærlinge under uddannelse. Vi tilbyder i tæt samarbejde med fagskolen et alsidigt og lærerigt forløb, som grundlag for deres videre karriere. Vi hjælper lærlinge, der er kommet i klemme ved at deres mester er gået konkurs eller på anden måde har været nødsaget til at opsige lærlingekontrakten, til færdiggørelse af deres uddannelse. Vores lærlinge er engagerede og dygtige, og er af stor værdi for Hald & Halberg A/S.

Øje på fremtiden
Hald & Halberg A/S har øje på fremtiden og den samfundsmæssige udvikling. Vi arbejder for at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø gennem bæredygtigt byggeri og energirigtige løsninger.

Samtidig med at nybyggeri ifølge bygningsreglementet skal bruge mindre energi end i dag, ser vi ligeledes et stort potentiale i energirenovering af den eksisterende og ældre bygningsmasse, herunder fredede og bevaringsværdige bygninger.


Foto:Domicil, Roskildevej 396, 2630 Taastrup

Læs mere på www.haldoghalberg.dk.

Derfor er Hald & Halberg A/S medlem af Byens Netværk
Byens Netværk er for Hald & Halberg A/S en stor inspirationskilde, hvor vi gennem spændende arrangementer etablerer og vedligeholder værdifulde kontakter til tværfagligt samarbejde samt erfaringsudveksling.

Nybolig Trolle & Hartmann februar 2020

footer image byens netværk