print logo
Byens netværk

HC Container

oktober 2013
HC Container – en seriøs affaldstransportør
HC Container er et godt valg, når du ønsker en professionel og ansvarlig virksomhed med fokus på miljø og sikkerhed,
højt service- og kvalitetsniveau samt godt købmandsskab.

HC Containers kunder siger:
Under overskriften fra frustration til glæde udtaler Jan Krogshede:

"Rigshospitalet var regionens første hospital som røg i udbud på affaldskørsel, og fra først at være frustreret over at skulle skifte evt. vores faste transportør ud med en ikke selvvalgt transportør, kom vi ud på den anden side, med både en god transportør samt en bedre økonomi. Vores frygt for at udbuddet kun kom til at omhandle pris, fik vi lov at forhandle om, så ”kun” 75 % var pris og 25 % var innovation fra leverandøren, til aktivt at tage action på forbedringer omkring affaldshåndteringen på Riget. Dette har indtil videre fungeret perfekt, og flere tiltag er allerede iværksat. For at de 25 % innovation i kontrakten ikke kun skal være tom snak, har der fra regionens side været fulgt op på kontraktens indhold. Vi på Rigshospitalet frygter ikke fremtidige udbud, hvis regionen også fremadrettet tager vores kravspecifikationer med i udbuddet, og ikke kun vægter pris."

HC Containers medarbejdere siger:
"Hver kunde I HC Container er helt speciel og derfor behandler vi også vores kunder ens - nemlig forskelligt. Vi skaber personlige relationer, der gør arbejdsdagen rigtig god."

Vi sætter en ære i at være problemknusere for vores kunder – vi siger aldrig nej, uden at vi har gjort vores bedste for at finde en løsning.

Vi vejleder vores kunder til at opnå den mest miljøvenlige håndtering af deres affald.

HC Container har tegnet sponsorat i Den Blå Planet, der på samme måde som vores virksomhed har fokus på miljø og naturbevarelse.

Vi har valgt at sponsere musketerfisken, fordi den siger så meget om den måde, vi arbejder på; nemlig: En for alle og alle for en.

Vi løfter i flok for at give vores kunder den bedste oplevelse. Som eksempel kan nævnes at Kim König selv henter og bringer en container, hvis det er nødvendigt.Fakta om HC Container:
HC Container er en familievirksomhed, der har rødder tilbage til 1952.

Henning Christensen og Kim König er hhv. 2. og 3. generation efter Carl Christensen og begge er aktive i firmaet, der er ekspanderet over de seneste otte år.

Henning Christensen har I de seneste 17 år siddet i bestyrelsen i Danaffald, der er en forening under Dansk Transport & Logistik. Danaffald er et rådgivende organ, der er med til at præge udviklingen på området.

Endvidere har Henning Christensen en post i Dansk Erhvervs uddannelsesråd, hvor han er med til at præge udviklingen i forhold til uddannelse af mandskab, herunder hvorledes rekruttering af socialt dårligt stillede kan integreres i branchen.

Virksomheden beskæftiger i dag 76 medarbejdere og råder over en flåde på 61 lastbiler.

HC Container vil stræbe efter at blive markedets førende affaldstransportør med fokus på grøn teknologi.

Vi ønsker at være kundernes naturlige førstevalg som miljøvenlig og innovativ virksomhed, og vi vil derfor hele tiden gå nye veje for at sikre, at vi er i førersædet i forhold til udviklingen.

Det kan vi blandt andet understrege med vores nye rådgivningskoncept i forhold til bæredygtige til- om- og nybyggerier.

Derfor er vi medlem af Byens Netværk
Vi ser Byens netværk som et inspirerende forum, hvor vi kan møde personer fra andre brancher med byggeri som fællesnævner.
Vi vil bidrage med vores viden på affaldsområdet og hjælpe repræsentanterne i netværket i det omfang, vi kan.

www.hccontainer.dk


Nybolig Trolle & Hartmann februar 2020

footer image byens netværk