print logo
Byens netværk

Hoffmann A/S

januar 2011Hoffmann A/S er Danmarks ældste entreprenørfirma og blev stiftet i 1863

Stærk entreprenørkoncern på skandinavisk plan
I 2000 blev Hoffmann optaget i Norges største entreprenør- og ejendoms-udviklingsselskab, Veidekke ASA. Beslutningen om sammenlægningen var baseret på et gensidigt ønske om at skabe en stor og stærk entreprenørkoncern, som på skandinavisk plan kan håndtere alle opgaver - da der mellem Veidekke og Hoffmann var betydelige synergimuligheder, var valget meget oplagt.

Veidekke koncernen er noteret på Oslo Børs, har ca. 6.400 medarbejdere og omsætter for over 16 mia. kr. årligt på en række aktiviteter inden for erhvervs- og boligbyggeri, anlægsarbejder samt projekt- og ejendomsudvikling i Norden samt øvrige lokaliteter.

Hoffmann varetager disse aktiviteter i Danmark med ca. 600 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 1,4 mia.kr. Vi viderefører det gode Hoffmann-koncept og supplerer med den styrke og de kompetencer, som Veidekke koncernen bidrager med til fordel for vore kunder og samarbejdspartnere.

Vi satser på yderligere servicering af nuværende som nye kunder og tilstræber konstant at finde de rigtige løsninger indenfor alle typer af byggeri. Ligeledes er bæredygtighed en vigtig parameter i hele processen - og vi stiller strenge krav til sundhed, miljø og sikkerhed på arbejdspladsen.


Den Blå Planet – det nye Danmarks Akvarium. Hoffmann A/S og Brøndum A/S udfører samtlige installationsarbejder i det næsten 10.000 m2 store byggeri.

Landsdækkende med tæt kontakt til kunderne
Med kontorer i Glostrup, Næstved, Fredericia og Århus er Hoffmann landsdækkende og organisatorisk struktureret i regioner med egen ledelse. Regionsopdelingen sikrer nærhed i samarbejdet gennem tætte og personlige kontakter til vore kunder og samarbejdspartnere overalt i Danmark.


KUA 2 Arbejdet omfatter ombygning samt tilføjelse af 2 nye etager på den eksisterende 3 etages bygning samt kælderen. Det samlede etageareal er 37.712 m2 og hertil 6.286 m2 kælder.

Hoffmann tilbyder sine kompetencer indenfor:

Kunder:
Produktområder:
Egenproduktion:

Tagensbo Skole - Arbejdet omfatter renovering af 6.800 m2 eksisterende skole, etablering af 2.000 m2 ny skole- og administrationsbygning samt etablering af en ny multihal på 2.500 m2.

Stor egenproduktion og mangeårig erfaring
Inden for alle kompetencer har vi betydelig egenproduktion, mangeårige erfaringer og omfattende referencelister. Vi prioriterer langsigtet samarbejde højt, hvor personkontakterne opretholdes. Derfor ser vi det som meget vigtigt at udvikle og fastholde vores medarbejderstab – såvel funktionærer som håndværkere.

Den løsningsorienterede partner
Hoffmann har som en af sine vigtigste værdier at være en løsningsorienteret samarbejdspartner med fokus på sparring og smidighed. Derfor er fleksibilitet, løbende tilpasningsevne og evalueringer væsentlige i hele processen - det skaber engagement og involvering fra alle parter. Fælles ejerskab giver også fremdrift i byggeprocessen - og det er samtidig den optimale måde at holde konstant fokus på aftalt kvalitet, tid og økonomi.

Det er bl.a. denne holdning til samarbejde, der er helt central, når vi i partneringprojekter sammen med alle
byggeriets parter skal opstille og efterleve fælles målsætninger for et vellykket byggeforløb. Jo tættere vi alle er på opgaven, jo mere værdiskabende bliver samspillet og det færdige byggeri.Beskæftigelsesminister Inger Støjberg var med til at hylde Hoffmann A/S ved prisoverrækkelsen. Hun er omgivet af (fra venstre)Troels Søgaard, byggeleder, Palle Priska, afdelingschef, Steffen Hansen, afdelingschef, Lilly Andreasen, sikkerhedsleder, og Peder Hovgaard Øder, projektleder.

Hoffmann A/S vinder Arbejdsmiljøprisen 2010

Hoffmanns projekt ”Arbejdsglæde betaler sig” vandt Arbejdsmiljørådets arbejdsmiljøpris 2010 i kategorien psykisk arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørådets begrundelse var, at hos Hoffmann har målsætningen med projektet ”Arbejdsglæde betaler sig” været ambitiøs og nytænkende fra start til slut. Hoffmann har med projektet synliggjort og skabt forståelse for, at effektivitet og et godt psykisk arbejdsmiljø er hinandens forudsætninger og ikke modsætninger.

Dommerkomiteen hæftede sig særligt ved, at Hoffmann har afprøvet og udviklet metoder til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i en branche, hvor netop dette område traditionelt har haft svære vilkår. Resultaterne af indsatsen har et stort udbredelsespotentiale, ikke blot hos Hoffmann, men i bygge- og anlægsbranchen som helhed.

Derfor er vi medlem af Byens Netværk
Hoffmann er medlem af Byens Netværk, fordi vi ønsker at dele viden i en kompleks byggebranche. Vi ser videreudvikling af relationer og samarbejde på tværs af virksomheder og kulturer som nye muligheder for byggeriet.

www.hoffmann.dk

HD Lab januar 2019

footer image byens netværk