print logo
Byens netværk

Homann

marts 2012


Jeg startede mit eget advokatfirma hos kontorfællesskabet Advokaterne Amagertorv 11 i 2003. I 2007 ændrede kontorfællesskabet navn til Homann Advokater.

Jeg arbejder især med rådgivning og tvister om udbud og entreprise og de dertil knyttede problemstillinger. Gennemførelse af udbudssager for kommuner, boligselskaber mv. og deres rådgivere består som regel i udarbejdelse eller gennemgang af den lidt besværlige udbudsbekendtgørelse, medvirken ved prækvalifikation, udarbejdelse af tildelingskriterier og de juridiske udbudsbetingelser samt bistand med den afgørende tilbudsvurdering og ikke mindst bistand ved udarbejdelse af de pligtmæssige meddelelser til udbuddets aktører. Entreprisesager består hovedsagelig i almindelig rådgivning, forberedelse og deltagelse i syns- og skønsforretninger, førelse af voldgiftssager, sager om udbetaling over garantierne efter AB/ABT § 46 mv.

Mit firma består af undertegnede, en advokatfuldmægtig og en sekretær med mulighed for at trække på alle kontorfællesskabets mange, samlede ressourcer, herunder medarbejdere og ekspertiser inden for andre retsområder (se nedenfor) og bistand fra kontorpersonale og studenter angående f.eks. tinglysning, informationssøgning, inkasso mv.Homann
Homann Advokater er et kontorfællesskab mellem advokatfirmaer og blev i den nuværende konstellation etableret den 1. april 2007 som et samarbejde mellem selvstændige advokatfirmaer, som for nogles vedkommende har eksisteret i mange år, og for andres er relativt nyetablerede, bl.a. advokat Marie-Louise Pinds firma, der især arbejder med sager om fugt og skimmelsvamp i bygninger.
Formålet med samarbejdet er at virke for en fælles udvikling med henblik på dygtiggørelse og effektivisering - og i øvrigt servicering af både SMV og større klienter. Kontoret er i de senere år vokset betydeligt, og beskæftiger nu mere end 50 personer, heraf 25 advokater og jurister. Vi er tilknyttet en omfattende, international advokatkæde, der også har betydelige, byggejuridiske kompetencer, bl.a. i Sverige.

Kontorets målsætning har altid været at yde erhvervsretlig rådgivning af høj kvalitet. Vi rådgiver også indenfor det privatretlige område og har indgående kendskab til udlændingeret og strafferet. Vi har desuden en afdeling med tre jurister, som udelukkende beskæftiger sig med skattesager. Vi søger at opnå vore mål ved en høj prioritering af juridiske kvalifikationer og ved en løbende udvikling af kompetencer.Hvorfor medlem af Byens Netværk
Jeg blev medlem af Byens Netværk i 2004. Homann har i dag et firmamedlemskab af Byens Netværk. Medlemskabet af Byens Netværk er for mig afgørende for at skabe og opretholde en gensidig, frugtbar kontakt til byggebranchen. Som advokat kan man engang imellem have en fornemmelse af at sidde lidt på sidelinjen i forhold til markedet. Advokater tilkaldes ofte først, når det rigtigt lugter af problemer. Medlemskabet af netværket har, udover værdifulde kommercielle kontakter, givet mig en bredere faglig indsigt, som kan være forudsætningen for et optimalt, juridisk produkt. Derudover byder netværket på mange spændende, fagligt-relaterede oplevelser med alle de glade og engagerede medlemmer.

Se filmen med advokat Carsten Lang-Jensen herHD Lab januar 2019

footer image byens netværk