print logo
Byens netværk

KEIM Scandinavia A/S

september 2013
Bindemidlet i silikatfarven er flydende kaliumsilikat, kendt tilbage i middelalderen men først i 1870erne hentet frem fra glemselen af A.W. Keim, der patenterede den i 1878.

Inspirationen til silikatfarven siges at stamme fra den kunstglade Kong Ludvig I af Bayern, der under rejser var blevet så begejstret for Norditaliens kalkfresker, at han fik dem genskabt i Bayern. Kalkfarverne blev imidlertid ødelagt af det hårdere klima, og kongen ønskede derfor at finde en farve, der så ud som kalk, men som kunne holde til klimaet nord for Alperne.


Foto: Holmens Kirke 2013

Det nuværende KEIM Farben blev etableret som virksomhed i 1878 og har gennem alle årene koncentreret sig om silikatbaserede produkter, hvorfor det i dag stadig er globalt førende på området.

Byggematerialer kræver beskyttelse for ikke at blive nedbrudt, og mennesket kræver farver for at trives. Miljøhensyn er derfor både at bevare materialer, der har været ressourcekrævende at fremstille, og at sikre menneskers trivsel og helbred.

Den rene silikatfarve adskiller sig fra de filmdannende malingstyper ved at gå i forbindelse med det mineralske underlag, i princippet en forstening. Blandingen af sammensmeltet kvartssand og potaske kaldes kaliumsilikat. Kaliumsilikaten trænger ind i underlagets porer, hvor den gradvist igen overgår fra flydende til krystallinsk form ved hjælp af luftens kuldioxid.


Foto: Tuborg Havnepark 2008. Dissing & Weitling Architecture

Silikatfarven ødelægger derfor ikke underlaget, men vil over tiden ganske enkelt opløses i de mineralske bestanddele, den består af. Silikatfarvens krystallinske porestruktur sikrer dels, at farven er ekstrem diffusionsåben, dels at facadens kapillare opbygning ikke brydes.
Det gennemsigtige bindemiddel, vandglas, betyder uhindret lysrefleksion fra pigmentet.


Foto: Fæstningens Materialgård renoveret 2012. Varmings Tegnestue

Silikatfarvens farvepalette er de naturlige jordfarver. Hos KEIM anvendes alene mineralske farvepigmenter, der ikke falmer. Dette resulterer i langt mindre energiforbrug og CO2 udslip ved produktionen hvilket dokumenteres i seneste Environmental Product Declaration foretaget for indendørs- hhv. udendørs farver fra KEIM Farben.

En ren silikatfarve er skabt til miljøhensyn og bæredygtighed længe før man blev bevidst om værdien heraf.


Foto: Novo Nordisk Bagsværd 2013. Henning Larsen Architects

KEIM Scandinavia A/S blev grundlagt i 1994 ved opkøb og sammenlægning af importørerne i Danmark og Sverige og firmaet betjener i dag hele Norden med landsdækkende serviceydelser vedr. facader og vægge.

Fokusområder:
Rådgivning ud fra besigtigelse af den aktuelle opgave.
Skadesanalyse og diagnose.
Konkrete behandlingsvejledninger.
Leverancer af KEIM´s mineralske silikatfarver og tilhørende produkter.

For yderligere informationer er vi at træffe i Forum stand 53 på Building Green den 9. -10. oktober og på www.keim.dk

Derfor er vi medlem af Byens Netværk
KEIM Scandinavia A/S har været medlem af Byens Netværk i over ti år og har gennem de mange interessante arrangementer og studieture med højt fagligt indhold haft stor glæde af medlemsskabet.
Det er i Byens Netværk man har mulighed for at møde byggebranchens engagerede aktører og udveksle faglige synspunkter der er til stor inspiration i hverdagen.

Lars Anderskov
Chefkonsulent, KEIM Scandinavia A/S

HD Lab januar 2019

footer image byens netværk