print logo
Byens netværk

Lett Advokatfirma

marts 2013
Hos os finder du den største brancheindsigt og den skarpeste juridiske rådgivning. Vi er de bedste på kvalitet, effektivitet og værdiskabende løsninger.

LETT har en af Danmarks største specialafdelinger for fast ejendom og infrastruktur. Vi er i alt 35 jurister og 22 specialuddannede sekretærer i afdelingen fordelt på vores kontorer i København og Aarhus.

Vi beskæftiger os med alle retsforhold omkring fast ejendom og infrastruktur, inklusive:

• Køb og salg af fast ejendom, herunder due diligence,
finansiering, strukturering og beskatning
• Bygge- og anlægsprojekter, inklusive strukturering, finansiering,
tilladelser og ikke mindst entrepriseforhold
• Offentlige udbudsprocesser
• Offentlige og private partnerskaber (OPP)
• Lejekontrakter og lejeregulering
• Almene boliger, boligselskaber og støttet byggeri/byfornyelse
• Vurdering af fast ejendom og eventuel udfordring af offentlige
vurderinger
• Nødlidende ejendomme, herunder administration og tvangssalg
• Konfliktløsning, såvel for de almindelige domstole, voldgift som
andre fora for konfliktløsning

Vores tilgang til enhver sag er enkel: Vi sætter os ind i kundens konkrete situation og særlige vilkår og leverer forståelig, brugbar og værdiskabende rådgivning. Vi har altid fokus på den enkelte ejendoms udviklingsmuligheder.

Det er primært danske forhold og national dansk ret, som vi beskæftiger os med. Men vi arbejder også med bygge- og anlægsprojekter på Færøerne og Grønland. Og vi beskæftiger os tillige med byggesager andre steder i verden, når danske entreprenører og rådgivere er involverede, og konsortieaftaler, entreprisekontrakter m.v. indgås på FIDIC standarder, som vi har stor erfaring med at arbejde i.

Vores kunder omfatter alle aktører inden for ejendomsbranchen og bygge- og anlæg, inklusive banker og kreditforeninger, offentlige myndigheder, forsikrings- og pensionsselskaber, internationale og danske investeringsfonde, private ejendomsinvestorer, -ejendomsejere og -bygherrer, entreprenørfirmaer, rådgivende ingeniørfirmaer, arkitektfirmaer, ejendomsmæglere, håndværksmestre, alle typer erhvervslejere og privatpersoner.

Af større kunder og sager tilkommet i 2012 kan vi nævne:

• Arena CPHX P/S, et partnerselskab stiftet af Realdania og
Københavns Kommune i forening med det formål at opføre den
nye Copenhagen Arena i Ørestaden.
• Tyske Patrizia Ejendomme, der i løbet af 2012 har foretaget
betydelige ejendomsinvesteringer i Danmark
• KAB, der er ejet af en række storkøbenhavnske
boligorganisationer og administrerer ca. 50.000 lejemål i
StorkøbenhavnVi vil være til stede på Copenhagen Capacity’s stand på MIPIM som partner på standen (nr. 19.14 level 01).
Her står vi klar til en snak om blandt andet:

• Status for OPP (offentlig og privat partnerskab).
Hvor er vi på vej hen?
• Infrastrukturprojekterne og pensionsmidlerne.
Kommer ketchuppen snart ud af flasken?
• Investeringsejendomme i Danmark. Hvor er mulighederne, og
hvad er de seneste tendenser inden for transaktioner?
• Konflikter i byggesager – er det et onde eller en
transaktionsomkostning – og hvordan er erfaringerne med
alternative konfliktløsningsmodeller
• Erfaringerne fra verdens metropoler, f.eks. ”BID” (Business
Improvement Districts), som har været en kæmpe succes for
New York City

Kontaktpersoner i LETT’s fast ejendomsafdeling, der tillige vil være til stede på MIPIM, er:

• Henrik Puggaard:
E-mail: hpu@lett.dk
Dir. tlf.: +45 33 34 08 30
Mobil: +45 22 67 82 60

• Kurt Bardeleben:
E-mail: kba@lett.dk
Dir. tlf.: +45 33 34 00 90
Mobil: +45 21 46 67 10

• Peter Schäfer:
E-mail: psc@lett.dk
Dir. tlf.: +45 33 34 01 25

• Torben Mauritzen:
E-mail: tom@lett.dk
Dir. tlf.: +45 33 34 03 43
Mobil: +45 22 83 20 74

• Lene Lange
E-mail: len@lett.dk
Dir. tlf.: +45 33 34 07 78
Mobil: +45 29 61 75 80

Du er også altid velkommen til at kontakte os for at booke et uforpligtende møde med os eller for en uforpligtende snak.

__________________________________________________________________________________________________________________________

LETT er en af Danmarks førende advokatvirksomheder.
Vi yder full-service-advokatrådgivning til erhvervslivet og den offentlige sektor. Vi skaber resultater gennem samarbejde og tætte relationer.

Læs mere om os på www.lett.dk

København Aarhus - Rådhusgården
Rådhuspladsen 4 Vester Allé 4
DK-1550 København V DK-8000 Aarhus C
Tlf. +45 33 34 00 00 Tlf. +45 33 34 00 00
Fax +45 33 34 00 01 Fax +45 33 34 00 01


Derfor er vi medlem af Byens Netværk
Vi er medlem af Byens Netværk for gennem deltagelse i både faglige og sociale arrangementer at få faglige inputs og styrke vores netværk. Vi er fuld af lovord over for aktivitetsniveauet, fagligheden og rammerne for networking i Byens Netværk.
Vores lovord retter sig mod såvel Byens Netværks organer
som de enkelte medlemmer.

Filmstationen A/S juni 2021

footer image byens netværk