print logo
Byens netværk

Lund Elmer Sandager

januar 2014
Lund Elmer Sandager er et full-service advokatfirma med fokus på rådgivning om erhvervsmæssige forhold og erhvervsrelateret lovgivning. Lund Elmer Sandager hører til blandt de større danske advokatfirmaer, og beskæftiger p.t. over 90 medarbejdere, hvoraf 35 er jurister.Hvad siger andre om os?
Vores klienter sætter pris på vores pragmatiske og nede-på-jorden tilgang til store som små opgaver. Et svar bliver givet klart og tydeligt - med fokus på en kommerciel løsning.

Afdelingen for fast ejendom - Projektudvikling
Afdelingen for fast ejendom rådgiver om alle faser i projektudvikling af såvel beboelsesejendomme som erhvervsejendomme herunder: Planlægning i forbindelse med projektudvikling, køb af grunde og byggerettigheder, planmæssige forhold, projektering af byggeri, byggeriets tilrettelæggelse, opstart og gennemførelse, momsmæssige forhold, matrikulære forhold, ejerlejlighedsopdeling, stiftelse af ejer- og grundejerforeninger, udarbejdelse af købsaftaler, berigtigelse af seriesalg og udlejning, herunder udarbejdelse af lejekontrakter.Afdelingen for fast ejendom - Køb og salg af Erhvervsejendomme
Hos Lund Elmer Sandager rådgiver vi såvel om køb af investeringsejendom som køb af ejendomme til virksomheders eget brug, som domicil, kontor, produktion og/eller lager.

Rådgivningen tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle forhold og sker i et tæt samarbejde med klientens eventuelle øvrige rådgivere, revisor, finansieringsinstitut, byggerådgivere og eventuelt ejendomsmægler med henblik på at sikre en optimal aftale, hvor alle forhold er afdækket/belyst.

Beslutningen foregår ofte under stort tidspres og kræver håndtering af en lang række forskellige forhold på samme tid. Kontorets team for fast ejendom kan hver især og i fællesskab løse opgaven, der sikrer, at køb af ejendommen sker på et fagligt højt og kvalificeret niveau og vil normalt blandt andet omfatte følgende:

• Aftalens indgåelse
• Finansiering af købet
• Gennemgang af servitutter, byrder samt eksisterende
pantehæftelser
• Gennemgang af kommunale oplysninger, herunder kommunal-
og lokalplaner samt oplysning om eventuel forurening
• Indskrænkninger i anvendelsen/adgangsforhold
• Ejendommens vedligeholdelsesstand samt energi- og
forbrugsforhold
• Mulighed for eventuel udvidelse
• Gennemgang af allerede etablerede lejeaftaler

Når rådgivningen er tilendebragt, gennemføres den digitale udarbejdelse af skøde, debitorskifte i relation til ejerpant samt indhentelse af eventuel gældsovertagelse, koordinering med respektive pengeinstitutter/realkreditinstitutter i relation til låneoptagelse, stempeloverførsel m.v., udarbejdelse af refusionsopgørelse, notering af ejerskifte hos relevante myndigheder og forsyningsselskaber.Kontakt os gerne for yderligere informationer:

Lund Elmer Sandager
Advokatpartnerselskab
Kalvebod Brygge 39-41
1560 København V

E-mail: info@lundelmersandager.dk
Telefon: +45 33 300 200

Derfor er vi medlem af Byens Netværk
Lund Elmer Sandager ser Byens Netværk som et unikt forum, hvor faginteresser kan deles i et relevant netværk, og bruger platformen som et skarpt redskab indenfor kommunikation om nyheder og arrangementer.


HD Lab januar 2019

footer image byens netværk