print logo
Byens netværk

Molt Wengel

maj 2011Molt Wengel Advokataktieselskab har siden etableringen i 2005 markeret sig stærkt inden for entrepriseretten, og er i dag en af de førende specialister på området. Vi arbejder dagligt sammen med bygherrer, entreprenører og rådgivere, og vi løser entrepriseretslige konflikter med kundens bundlinje for øje.

Ofte er det både tidskrævende og dyrt at føre sager. Derfor har vi i Molt Wengel altid et meget løsningsorienteret fokus. Vi vurderer altid sammen med vores kunder det fornuftige i at føre sagerne. Det betyder, at vi som regel opnår ganske gode resultater for vores kunder med den rette indsats og uden unødvendig procesførelse.


Foto: Christian Molt Wengel, stifter og partner

Vision
Vores udgangspunkt er, at mange konflikter kan undgås, hvis parterne gør en aktiv indsats for at forebygge problemer i en byggesag ved at sikre et stærkt juridisk fundament. Vores rolle er derfor ikke alene at vinde sager. Vi deltager aktivt som rådgiver for vores kunder, når kontrakter skal indgås, og mange kunder bruger os til løbende at følge byggesager for at styre uden om konflikterne.

Kunder
Vores kunder er offentlige og private bygherrer, rådgivende ingeniørfirmaer, arkitekter og entreprenører, der arbejder professionelt med byggeri.Vi er rådgivere for mange forskellige kunder, og vi har derfor stor indsigt i de utallige problemstillinger, der er i forbindelse med bygningsrenovering eller nybyggeri. Vi fungerer som advokater for virksomhedens interne projektledere og jurister, vi deltager i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen samt bistår brancheorganisationer omkring entrepriseretlige aspekter.

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med vores kunder, hvor en åben og ærlig dialog er nøgleordene. Det er vigtigt, at vores kunder altid oplever gennemsigtighed i vores ydelser.

Ydelser
Vores faglige kompetencer er centreret om entrepriseretten og bliver kontinuerligt udbygget. Vi leverer alle juridiske ydelser inden for rådgivning og udarbejdelse af kontrakter i forbindelse med bygningsrenovering, nybyggeri, rådgiverforhold m.v.

Vi giver vores kunder mulighed for at holde sig opdaterede på den nyeste udvikling inden for byggeri gennem generelle briefinger og kurser om aktuelle emner. Herudover tilbyder vi individuelt udarbejdede kursusforløb og kompetenceudvikling af vores kunders medarbejdere, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes virksomheds problemstillinger og behov.

Ambition for fremtiden
Siden starten i 2005 har Molt Wengel oplevet en kraftig vækst, hvilket bl.a. har betydet en 4-dobling af medarbejderstaben på 5 år.


Vi bor Indiakaj 6, 2100 København Ø

Vores ambition er fortsat at kunne stille med landets dygtigste jurister inden for entrepriseret og derved forblive vores kunders fortrukne partner. Udviklingen inden for byggeri har gjort byggeprojekterne langt mere komplekse, hvilket harmonerer godt med vores specialisters løsningsorienterede tilgang til projekterne.

Har du spørgsmål vedrørende dit konkrete problem eller ønsker løsninger, inden problemet opstår, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister for at få en afklaring af dine spørgsmål – se www.mowe.dk eller ring på 7022 4999.

Derfor er vi medlem af Byens Netværk
Byggeriet har igennem de senere år gennemgået en rivende udvikling. For Molt Wengel er deltagelsen i Byens Netværk en kærkommen mulighed for at holde os ajour med denne udvikling. Styrken ved Byens Netværk er specifikt bredden i medlemsskaren, der sikrer alsidig sparring og erfaringsudveksling omkring aktuelle emner inden for branchen.

HD Lab januar 2019

footer image byens netværk