print logo
Byens netværk

P. Winther Jespersen A/S

april 2013


                               
P. Winther Jespersen A/S                                   P. Winther Jespersen A/S
Tømrer-snedkerfirma                                        Murerfirma
v/ Michael Hansen & William Tolman            v/ Ivan Stubbe Mange kompetencer under samme tag
P. Winther Jespersen A/S er et alsidigt byggefirma, som tilbyder kunderne solidt håndværksmæssigt arbejde.

Vi har siden starten af 1945 målrettet vores ydelser efter markedsbehov og udfører tømrer- og snedkerarbejde samt murer- og kloakarbejde; lige fra mindre serviceopgaver til komplekse byggeprojekter i stor skala.

Vores brede arbejdsfelt betyder, at bygherrer kan placere flere typer ordrer hos os med sikkerhed for rationel planlægning og professionel udførelse. Vi har fokus på højt kvalitetsniveau, kundetilpasset fleksibilitet og konkurrencedygtige priser.

PWJ sætter kunden i centrum og satser på gode samarbejdsrelationer som grundlag for videre samarbejde. De fleste af vores kunder kender vi i forvejen, da vi tidligere har udført diverse arbejdsopgaver for dem. Vi ønsker langvarige og gensidigt udbytterige relationer med vores kunder. Vi ønsker at blive anbefalet.

Vi lægger også vægt på at være den professionelle og troværdige samarbejdspartner over for arkitekter, ingeniører, rådgivere, underentreprenører, leverandører og øvrige samarbejdspartnere.

PWJ har evne og vilje til at omsætte idéer til handling, som sikrer vores kunder en effektiv og seriøs byggeproces fra start til slut.

Ligesom vi råder over de nødvendige ressourcer og erfaringer til at styre og gennemføre byggeopgaver, således at de aftalte økonomi- og tidsrammer overholdes.Opgavetyper
Vi har mange års erfaring indenfor alt, hvad der vedrører murer, kloak, tømrer- og snedkerarbejde. Det gælder både i forbindelse med nybyggeri og renoveringsopgaver.

- Vi udfører alle typer arbejder, lige fra enkeltopgaver til omfattende totalrenoveringer. Både små og store opgaver løses professionelt. Tilrettelæggelse og styring er effektiv og det er erfarne håndværkere, der står for det praktiske arbejde.
Vi har desuden eget snedkerværksted, som blandt andet beskæftiger sig med renovering af døre og vinduer, lister og profiler. Vores erfarne og specialuddannede snedkere kan også levere specialfremstillet snedkerarbejde efter kundeordre.

- Det er en stor fordel for både os og kunderne, at vi rummer murer, kloak, tømrer og specialsnedkeri under samme tag. Det betyder, at vi kan sætte ind med alle fag-kompetencer, der hvor det kræves.
Det gælder især ved større renoveringsopgaver ude i byen, hvor det er meget hensigtsmæssigt, at vi kan trække på de forskellige fag-kompetencer. Det sikrer et rationelt flow i processen og reduceret byggetid.

Entreprenør til privat, erhverv samt kommunale opgaver
- Energi- og klimavejledning
- Totalentrepriser
- Hovedentrepriser
- Fagentrepriser
- Råd- og svampebekæmpelse
- Reparation og vedligeholdelse
- Ombygning og tilbygning
- Jord, Kloak og beton, Aut.kloakmester
- Bad og køkken
- Tag og facaderenovering
- Nedrivning og asbestsanering
- Serviceaftaler
- SpecialopgaverVision
PWJ’s vision er at styrke vores markedsposition som byggeriets professionelle samarbejdspartner. Vi vil løbende tilpasse os forandringer i samfundet generelt og byggebranchen specifikt.
Vores medarbejdere spiller en væsentlig rolle i denne vision. De er vores vigtigste ressourcer og det er deres kompetencer i kombination med et godt og inspirerende arbejdsmiljø, der skaber løsninger og vækst.

Vi tilstræber synlig og motiverende ledelse. Vi stiller klare forventninger og giver konstruktiv tilbagemelding på medarbejdernes opgaveløsning. Vi uddelegerer ansvar og understøtter medarbejdere, som har ambitioner og evner for karriereudvikling.

Vi bestræber os på at udvise social ansvarlighed og ligeværdighed, uanset køn, religion etnisk baggrund eller andre forskelligheder.

Arbejdsmiljø og sikkerhed
Godt arbejdsmiljø er højt prioriteret i PWJ’s firmafilosofi. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er med til at forebygge arbejdsulykker og sikre en høj kvalitet i vores arbejde.

Vi medtænker arbejdsmiljøet i alle processer. Alt arbejde bliver risikovurderet, ligesom vi tager højde for nedslidning og belastningsskader, når vi planlægger byggeopgaverne.

Bygherren kan få detaljeret dokumentation af vores arbejdsmiljøindsats i form af arbejdsproces-vurderinger, som bliver udarbejdet ved hver ny byggesag.

I 2005 startede ”Projekt Mønsterarbejdsplads”, hvor vi gennemfører sikkerhedsrunderinger på vore pladser én gang ugentligt. Her gennemgås sikkerheden for såvel vores ansatte som andre håndværkere på pladsen, for hele tiden at minimere risikoen for ulykker. Ved at dokumentere store og små hændelser har vi opbygget praktisk erfaring i at håndtere selv vanskelige arbejdsopgaver med fokus på størst mulig personsikkerhed og et godt slutprodukt for kunden.Derfor er vi medlem af Byens Netværk
P. Winther Jespersen A/S er medlem af Byens Netværk for gennem netværket at udbrede kendskabet til PWJ A/S, videreudbygge den allerede igangsatte vidensdeling med kompetente samarbejdspartnere indenfor branchen samt naturligvis for at vedligeholde og udbygge det gode samarbejde, som vi har med arkitekter, rådgivere, bygherrer, underleverandører og andre samarbejdspartnere.

Se mere information på www.pwj.dk

P. Winther Jespersen A/S
Hejrevej 5
2400 København NV
Telefon: 3582 2120

HD Lab januar 2019

footer image byens netværk