print logo
Byens netværk

Passivhus.dk

december 2010

Videncenter for ekstremt energieffektivt byggeri

Vi skal klare os uden fossile brændsler i 2050. Er plusenergihuse løsningen? Er fjernvarme løsningen?

Løsningen indeholder flere elementer. Både Klimakommissionen og Ingeniørforeningen viser i analyser og planer, at det kræver vidtgående energieffektivisering at nå målet. Og det kræver en ekstremt effektiv fjernvarme, og individuelle varmepumper for resten. Energien vil komme fra vindmøller, solceller, affald, spildvarme fra industrien, og lidt biomasse.

Analyserne viser også, at der skal være særligt fokus på rumvarmebehovet, fordi det er afgørende for spidsbelastningen på energisystemet.

Hvorfor kan fjernvarme ikke løse det hele? Vi reducerer vores affaldsmængder, vi producerer en stadig større andel af energien med vindmøller og solceller, vi effektiviserer vores kraftvarme, og vi kan ikke fortsat køre på kul og gas. Derfor har vi mindre fjernvarme til rådighed i 2050.

Implementering
Et hovedbegreb for vores virke er implementering eller omsætning i praksis. Energieffektivisering og særligt varmebesparelser i bygninger er Passivhus.dk’s spidskompetence og vi gør vores til at bygningerne lever op til kravene i 2050, gennem:
Vi arbejder udelukkende med klasse 2015, passivhuse og mere ambitiøse energikrav.

Certificering
Vi blev i 2007 medlem af det internationale certificeringssystem under Passivhaus Institut og har certificeret de fleste danske passivhusbyggerier. Når et projekt er gennem den grundige kontrol og overholder kriterierne, kan vi give det certifikat som ”Certificeret Passivhus”.

Processen udvikler sig hele tiden, og vi har valgt at være aktive og give tidlig feedback, for at nye erkendelser hurtigst muligt omsættes i de nyeste projekter. Certificering og kvalitetssikring er ikke dyrt, og vi giver altid tilbud med fast pris.

Videreuddannelse
Sammen med Arkitektskolen Aarhus udbyder vi CEPH, en 10-dages videreuddannelse primært for projekterende, men udførende har også haft glæde af den. Vi og vore kompetente kolleger lærer deltagerne om bygning, teknik og proces i projekter med ekstreme energimål.

Den krævende eksamen fører til titlen ”Certificeret Passivhusdesigner”, og til dato er 30 af vore deltagere
nået dertil.


Arkitektskolen Aarhus og Passivhus.dk udbyder sammen videreuddannelse til certificeret passivhusdesigner

Formidling
Vi har arrangeret omkring 20 studieture for brede grupper, byråd, koncernbestyrelser, bygherre/projekthold, arkitektfirmaer m.fl. Vi er omhyggelige med at tilpasse det enkelte arrangement til det aktuelle behov.

Passivhus.dk var projektleder og økonomisk ansvarlig for Danmarks hidtil største konference om energieffektivt byggeri, 3. Passivhus Norden, i Aalborg, oktober 2010, med 370 danske og udenlandske deltagere. Medarrangører og værdifulde samarbejdspartnere var Aalborg Universitet og Arkitektskolen Aarhus. Realdania medfinansierede konferencen.

Fleksibilitet og erfaring
Vi indgår i konkurrenceteams, arrangerer studieture, vi er konsulenter for bygherrer, entreprenører, ingeniører, arkitekter og energispecialister, og ind i mellem projekterer vi ventilation.


32 passivhuse i Lystrup. Bygherre Boligforeningen Ringgaarden, arkitekt schmidt hammer lassen. ÖHS som totalentreprenør med Langenkamp.dk og Passivhus.dk som underrådgivere. Ibrugtagning 2010.

I konkurrencer og projektopstart bidrager vi til konstruktiv idéskabelse. I andre faser er midlet målrettet indsættelse af erfaringer til fordel for projekt og samarbejdspartnere.

"Jeg tror aldrig, ja, vi har aldrig arbejdet sammen med så engageret og kreativ en ingeniør"
Trine Berthold, schmidt hammer lassen architects, 2009.

Internationalt
Tre nationaliteter er beskæftiget hos Passivhus.dk, og vi har alle boet i flere lande. Vi har medarbejdere til projekter på dansk, norsk, svensk, finsk, tysk og engelsk, og aktuelt har vi projekter i Danmark, Finland, Sverige og Tyskland.


Søren Pedersen, Adrian Tschui, Ruut Peuhkuri

Mød os på: www.passivhus.dk

Derfor er vi medlem af Byens Netværk
Byens Netværk er et netværk af engagerede aktører, som konstant beviser sin livskraft.

HD Lab januar 2019

footer image byens netværk