print logo
Byens netværk

Tranberg Arkitekter

februar 2014
Tranberg Arkitekters bidrag er at skabe smukke og velfungerende fysiske omgivelser fra overordnede planer og formgivning af bygninger til organisering og udformning af de enkelte rumligheder. Med udgangspunkt i program og sted udvikles projektets ide, som forfølges og drives frem i tæt dialog med parterne i projektet.
I selve projekteringsfasen vil projektets ide gå fra skitser til udarbejdelsen af detaljer. Målet er at skabe et projekt, der kan fastholde projektets ide i selve udførelsen af projektet. Dette sikres dels ved grundige byggetekniske detaljer, hvor materialevalg og konstruktionsprincipper er indarbejdet og senere i udførelsesfasen gennem dialogen med de udførende.

Tranberg Arkitekter er en tegnestue med 30 års erfaring. TA ejes og ledes af Christian Tranberg og beskæftiger i dag 3 arkitekter samt 1 designer. Tranberg Arkitekter er et rådgivende arkitektfirma med opgaver inde for nybyggeri, planlægning, projekteringsledelse, byggeledelse, bygherrerådgivning, renovering, industrielt design, møbler og belysning. Vores erfaring spænder bredt og er opnået gennem udførelsen af mange og varierende opgaver inden for boliger, bebyggelsesplaner, skoler, institutioner, kontor- og erhvervsbyggeri, fritids- og kulturbyggeri og renovering.

Vi har i de seneste 6 år deltaget i en lang række indbudte konkurrencer. Vi er netop i gang med at bygge 2 kontrolcentre for BaneDanmark i henholdsvis København (på banearealet på Kalvebod brygge) på 10.500 m2 (se billede) og i Fredericia (ved Fredericia banegård) på 4000 m2.


Trafiktårnet Øst på Kalvebod Brygge


Daginstitutionen Gravhunden på Frederiksberg - Udvidelse med 250 m2

Tranberg Arkitekter har stor erfaring med renovering og nybygning af institutioner og skoler.
Vi finder det afgørende at komme med innovative og fremtidssikrede bud på bygge-, renoverings-, og planlægningsopgaver. Det er Tranberg Arkitekters holdning, at man i planlægningen af en opgave ikke må gå på kompromis med de bedste principper om holdbarhed og bæredygtighed. Samtidig lægger vi stor vægt på at forene utraditionelle løsninger med traditionsbevidsthed.
TA holder af at bygge og opleve naturlige materialer og deres egenskaber. Bygninger og rum skal leve og bruges og samtidig skal tiden kunne opleves i og forskønne disse bygninger og rum.

Derfor er vi medlem af Byens Netværk
Tranberg Arkitekter ser Byens Netværk som en synlig platform for deling af viden og erfaringer gennem det faglige netværk og arrangementer. TA er medlem for at udbrede kendskabet til tegnestuen i et relevant professionelt miljø.


Renovering af Ny Hollænderskolen på Frederiksberg - Basisklasse med inddragelse af gangareal

Tranbergarkitekter.com


HD Lab januar 2019

footer image byens netværk