print logo
Byens netværk

Byen Kommunikerer

Byen Kommunikerer er en netværksgruppe for kommunikatører beskæftiget med byggeri og byudvikling. Gruppen henvender sig både til ansatte og selvstændige, der arbejder i eller for virksomheder og organisationer med relation til byggebranchen, herunder arkitekt- og ingeniørvirksomheder, bygherrer, developere, entreprenører, leverandører, brancheorganisationer m.fl.

Det forudsættes, at deltagerne har et både teoretisk og praktisk erfaringsgrundlag omkring kommunikation, og at deres primære rolle i virksomheden er at varetage centrale kommunikationsopgaver - strategisk såvel som operationelt.

Netværksgruppens sigte er at skabe et rum for viden, sparring og erfaringsudveksling omkring kommunikation på tværs af branchen og at styrke relationerne mellem jer, der har en nøglefunktion i virksomhedens udadvendte kommunikation. Som deltager i gruppen har du ansvar for flere kommunikative opgaver i dit daglige virke og er i direkte berøring med flere af nedenstående discipliner (plus evt. andre):

 • Strategisk kommunikation
 • Presse og markedsføring
 • Nyhedsbreve og web
 • Social Media
 • Film og podcasts
 • Intern kommunikation
 • Prækvalifikationer

Møderne faciliteres af erfarne netværksfacilitatorer med kommunikationsbaggrund, der sammen med jer sætter rammen for relevante diskussioner og cases, hvor vi kan lære af hinanden på tværs af brancheskel. Møderne giver således plads til tværfaglig sparring omkring kommunikative dagsordener og udfordringer særligt relateret til byggebranchen, eksempler på best practice, (nye) afsøgende formater, nye kommunikationstrends, samarbejdsformer, forandringer i branchen, forandringskommunikation, krisekommunikation, ledelsesrådgivning m.v.

Det er deltagerne selv, der er med til at beslutte mødernes konkrete form og indhold indenfor de fastlagte rammer. Målet er at netværksgruppen udgør et konstruktivt og fortroligt samtalerum, hvor vi gennem deltagende erfaringsudveksling og dialog både åbner for eget og andres maskinrum af viden og værktøjer men også holdninger blandt kolleger fra (andre dele af) branchen.

Dette kan foregå som indlæg eller cases fra deltagerne selv, ekskursioner og virksomhedsbesøg, ligesom vi undertiden vil inddrage eksterne fagpersoner og oplægsholdere. Der lægges i udgangspunktet op til, at møderne foregår på skift hos deltagerne.

Form & rammer

 • 15-18 deltagere
 • 5 møder om året
 • 3 timer – fx kl. 15-18
 • 7.000 kr. ekskl. moms pr. deltager
 • Skiftende værtskab
 • Møderne foregår i København
 • Netværk, diskussioner, viden, ekskursioner, interne og eksterne oplægsholdere


Byen Kommunikerer er foreløbigt repræsenteret ved følgende virksomheder:

Musicon
AG GRUPPEN
JL Engineering
Kontraframe
Danish Energy Management - DEM
Altan.dk
Skanska A/S
Boligforeningen 3B - KAB

Netværksfacilitator: Katja Beck, Byens Netværk.


Vil du være med?

En forudsætning for at være med i en af byens netværksgrupper er, at din virksomhed er medlem af Byens Netværk. Hvis du ønsker at være med i Byens Kommunikerer, kan du kontakte Katja Beck på kbe@byensnetvaerk.dk eller tlf. 20841973, så finder vi ud af om du vil passe ind i gruppen.

footer image byens netværk