print logo
Byens netværk

Byens Strateger Aarhus

Byens Strateger Aarhus er en netværksgruppe for direktører, partnere, ledere og mellemledere fra virksomheder beskæftiget indenfor byggeri og byudvikling.

Gruppens arbejde fokuserer på strategi og håndtering af de forandringsprocesser, der er særligt gældende for byggebranchen. Møderne giver mulighed for diskussioner og sparring ud fra kongstanken ”best principle”, som handler om, at vi kan lære en masse af hinanden på tværs af vores forskellige brancher. Det gør vi bl.a. ved at afkode principper, der virker i én branche, og som man kan have gavn af at overføre til andre områder. Det er strategerne selv, som er med til at beslutte, hvilke typer af input, I ønsker. Det kan bl.a. foregå som indlæg eller cases fra deltagerne selv, ekskursioner og virksomhedsbesøg, ligesom vi fra tid til anden inddrager udefrakommende fagpersoner, som kommer med input og får sat gang i processen med nye vinkler på tingene.

Herudover vil der – naturligvis – være ikke-faciliteret tid, fordi vi ved, at det tit er udenfor programsætningen, at netværket opstår. Af samme grund foregår netværksmøderne hos deltagerne.

Deltagerprisen er kr. 7.000,- pr. person ekskl. moms. for et forløb på 5 møder.


Byens Strateger Aarhus er repræsenteret ved følgende virksomheder:

Horten
LINK Arkitektur
Fredsted Floors
Rubow Arkitekter Aarhus
Enemærke & Petersen
Idealcombi
LE34
DAI
Jorton
Grandville
Domea.dk
Lejerbo
DEM - Danish Energy Management

Netværksfacilitator: Henriette Sofie Larsen, Byens Netværk.

Vil du være med?

En forudsætning for at være med i en af byens netværksgrupper er, at din virksomhed er medlem af Byens Netværk. Hvis du ønsker at være med i Byens Strateger Aarhus, kan du kontakte Henriette Sofie Larsen på hsl@byensnetvaerk.dk, så finder vi ud af, om du vil passe ind i gruppen.

footer image byens netværk