print logo
Byens netværk

Din, min og vores by Aarhus


Din, min og vores by er en netværksgruppe henvendt til arkitekter, landskabsarkitekter, byudviklere, developere, byplanlæggere, urbanister, ingeniører, sociologer og antropologer, der dagligt arbejder med projekter og initiativer, der er med til at udvikle byen i en socialt bæredygtig retning. 

Gruppens arbejde sætter fokus på samspillet mellem det sociale og det fysiske miljø, hvor navnlig byens bomiljøer og rummet mellem husene spiller en stor rolle i forhold til det levede liv og de fællesskaber, der kan opstå.

Formålet er at skabe en platform for en tværfaglig diskussion af den sociale by, og at understøtte nye samarbejdsmuligheder og udviklingsmuligheder mellem de medlemmer af Byens Netværk, der brænder mest for emnet. 

Gruppen vil ud fra konkrete eksempler og cases diskutere, hvordan de fysiske rammer i byen bedst kan indrettes og organiseres, så de skaber sociale værdier, der også holder over tid. Samtidig vil vi finde veje til at styrke den sociale sammenhængskraft på tværs af byens mangfoldige funktioner, befolkningsgrupper og interessenter.

Vi vil gennem ’best practise’ eksempler forsøge at kortlægge, hvilke bydele eller kvartersløftprojekter, der fungerer mest optimalt i forhold til at udvikle eller understøtte social bæredygtighed. Findes der eksempler på state of the arts i Danmark eller udlandet, som vi kan bruge til at skabe øget viden og nye tilgange i de enkelte virksomheder?
 

Din, min og vores by Aarhus er p.t. repræsenteret ved følgende virksomheder:

AART Architects
Aarhus Kommune - Arealudvikling
CASA
Institut for X
LINK Arkitektur
Kuben Management
Kilden & Hindby
Y Factory
A. Enggaard A/S
Grandville
Boligkontoret Aarhus
NCC
Aarhus Arkitektskole
LE34
Urbanistas
Træværk

Netværksfacilitator: Lisbet Fibiger, Byens Netværk.


Form & rammer
• 5 møder om året
• 3 timer – fx kl. 15-18
• 7.000 kr. pr deltager
• Skiftende værtskab
• Netværk, diskussioner, viden, ekskursioner, interne og eksterne oplægsholdere


Vil du være med?

En forudsætning for at være med i en af byens netværksgrupper er, at din virksomhed er medlem af Byens Netværk. Hvis du ønsker at være med i "Din, min og vores by" kan du kontakte Lisbet Fibiger på lfi@byensnetvaerk.dk, så finder vi ud af om du vil passe ind i gruppen.
 

footer image byens netværk