print logo
Byens netværk

Din, min og vores by

Din, min og vores by er en netværksgruppe henvendt til arkitekter, landskabsarkitekter, byrumsudviklere, developere, byplanlæggere, urbanister, ingeniører, sociologer og antropologer, der dagligt arbejder med projekter og initiativer, der er med til at udvikle byen i en socialt bæredygtig retning. 

Gruppens arbejde sætter fokus på samspillet mellem det sociale og det fysiske miljø, hvor navnlig byens bomiljøer og rummet mellem husene spiller en stor rolle i forhold til det levede liv og de fællesskaber, der kan opstå.

Formålet er at skabe en platform for en tværfaglig diskussion af den sociale by, og at understøtte nye samarbejdsmuligheder og udviklingsmuligheder mellem de medlemmer af Byens Netværk, der brænder mest for emnet. 

Gruppen vil ud fra konkrete eksempler og cases diskutere, hvordan de fysiske rammer i byen bedst kan indrettes og organiseres, så de skaber sociale værdier, der også holder over tid. Samtidig vil vi finde veje til at styrke den sociale sammenhængskraft på tværs af byens mangfoldige funktioner, befolkningsgrupper og interessenter.

Vi vil gennem ’best practise’ eksempler forsøge at kortlægge, hvilke bydele eller kvartersløftprojekter, der fungerer mest optimalt i forhold til at udvikle eller understøtte social bæredygtighed. Findes der eksempler på state of the arts i Danmark eller udlandet, som vi kan bruge til at skabe øget viden og nye tilgange i de enkelte virksomheder?

Din, min og vores by undersøger byens sociale bæredygtighed parallelt med netværksgruppen Bæredygtighed i Byen, der har hovedfokus på bæredygtighedens miljømæssige dimension. Én gang om året slår vi grupperne sammen og samler derved vores indsigter om hhv. social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i et fælles perspektiv. Ved at etablere en tværfaglig netværksgruppe får vi mulighed for at belyse emnet ud fra forskellige fagligheder og dermed opnå en større fælles bevidsthed om nogle af de forskellige definitioner, metoder og værktøjer, som vi kan bruge i vores daglige opgaver.

Gruppens 5 årlige møder tilrettelægges og faciliteres af Byens Netværk v. netværksfacilitator Lisbet Fibiger i samarbejde med faglig specialist: Ofri Earon, arkitekt og ph.d.

Følgende virksomheder er repræsenteret i Din, min og vores by

​Lendager Group
Gehl ArchitectsRambøll
KAB
GivRum
Bureauet Niels Bjørn
KeingartNærHeden
Vandkunsten
NPV
COBE
Over Byen Arkitekter
Kuben Management
Årstiderne/Sweco


Form & rammer

• 5 møder om året
• 3 timer – fx kl. 15-18
• 6.500 kr. pr deltager
• Skiftende værtskab
• Netværk, diskussioner, viden, ekskursioner, interne og eksterne oplægsholdere


Vil du være med?

En forudsætning for at være med i en af byens netværksgrupper er, at din virksomhed er medlem af Byens Netværk. Hvis du ønsker at være med i "Din, min og vores by" kan du udfylde nedenstående formular eller kontakte Lisbet Fibiger på lfi@byensnetvaerk.dk. Så finder vi ud af om du vil passe ind i gruppen.
 

Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes

Bliv Medlem

Meld din virksomhed ind i Byens Netværk - et fagligt netværk for hele byggebranchen. Få et personligt, fagligt og socialt netværk, vær med til at påvirke byudviklingen og branchen, lær nyt og få ny inspiration, deltag i arrangementer og studieture og profiler din virksomhed.

Bliv Medlem via Vildskudsordningen

I Byens Netværk vil vi gerne sikre, at også de nystartede og spirende virksomheder har mulighed for at være med. Derfor har vi besluttet at lave en slags wildcard-ordning, hvor din virksomhed kan søge 1 års gratis medlemskab af Byens Netværk. Vi kalder ordningen ”Vildskud”.

Derfor er vi medlem

"Byens Netværk er et inspirerende forum, hvor der er plads til vidensdeling og mulighed for at møde både kunder, samarbejdspartnere og andre ligesindede rådgivere." Triagonal – wayfinding specialister

Tilmelding til nyhedsbrev

  • Byens Netværk
    v/ Direktør
    Henriette Sofie Larsen

  • Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, Indgang A4
  • 1220 København K
footer image byens netværk