print logo
Byens netværk

Din, min og vores by

Din, min og vores by er en netværksgruppe henvendt til arkitekter, landskabsarkitekter, byrumsudviklere, developere, byplanlæggere, urbanister, ingeniører, sociologer og antropologer, der dagligt arbejder med projekter og initiativer, der er med til at udvikle byen i en socialt bæredygtig retning. 

Gruppens arbejde sætter fokus på samspillet mellem det sociale og det fysiske miljø, hvor navnlig byens bomiljøer og rummet mellem husene spiller en stor rolle i forhold til det levede liv og de fællesskaber, der kan opstå.

Formålet er at skabe en platform for en tværfaglig diskussion af den sociale by, og at understøtte nye samarbejdsmuligheder og udviklingsmuligheder mellem de medlemmer af Byens Netværk, der brænder mest for emnet. 

Gruppen vil ud fra konkrete eksempler og cases diskutere, hvordan de fysiske rammer i byen bedst kan indrettes og organiseres, så de skaber sociale værdier, der også holder over tid. Samtidig vil vi finde veje til at styrke den sociale sammenhængskraft på tværs af byens mangfoldige funktioner, befolkningsgrupper og interessenter.

Vi vil gennem ’best practise’ eksempler forsøge at kortlægge, hvilke bydele eller kvartersløftprojekter, der fungerer mest optimalt i forhold til at udvikle eller understøtte social bæredygtighed. Findes der eksempler på state of the arts i Danmark eller udlandet, som vi kan bruge til at skabe øget viden og nye tilgange i de enkelte virksomheder?

Din, min og vores by undersøger byens sociale bæredygtighed parallelt med netværksgruppen Bæredygtighed i Byen, der har hovedfokus på bæredygtighedens miljømæssige dimension. Én gang om året slår vi grupperne sammen og samler derved vores indsigter om hhv. social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i et fælles perspektiv. Ved at etablere en tværfaglig netværksgruppe får vi mulighed for at belyse emnet ud fra forskellige fagligheder og dermed opnå en større fælles bevidsthed om nogle af de forskellige definitioner, metoder og værktøjer, som vi kan bruge i vores daglige opgaver.

Gruppens 5 årlige møder tilrettelægges og faciliteres af Byens Netværk v. netværksfacilitator Lisbet Fibiger i samarbejde med faglig specialist: Ofri Earon, arkitekt og ph.d.

Følgende virksomheder er repræsenteret i Din, min og vores by

​PensionDanmark
Lendager Group
Gehl Architects
Rambøll
KAB/AKB
GivRum
Anette Krarup Ejensomsudvikling
NærHeden
Vandkunsten
COBE
Over Byen Arkitekter
Kuben Management
CFBO
Nationalmuseet
Enemærke & Petersen
Briq Group

Form & rammer

• 5 møder om året
• 3 timer – fx kl. 15-18
• 7.000 kr. pr deltager
• Skiftende værtskab
• Netværk, diskussioner, viden, ekskursioner, interne og eksterne oplægsholdere

Netværksfacilitator: Lisbet Fibiger, Byens Netværk.


Vil du være med?

En forudsætning for at være med i en af byens netværksgrupper er, at din virksomhed er medlem af Byens Netværk. Hvis du ønsker at være med i "Din, min og vores by" kan du kontakte Lisbet Fibiger på lfi@byensnetvaerk.dk, så finder vi ud af om du vil passe ind i gruppen.
 

footer image byens netværk