print logo
Byens netværk

Kursusdage på kursusrækken Bygningsrestaurering 2017

Udgivet d. 23. august 2017

Har du sikret dig plads på efterårets kursusdage på kursusrækken Bygningsrestaurering 2017?

Kursusrækken byder på indlæg fra ikke mindre end 60 dygtige restaureringsfagfolk. Kgl. bygningsinspektører, professorer, forskere, arkitekter, konservatorer, ingeniører, restaureringshåndværkere, materialeproducenter- og leverandører og mange flere!

Den største del af byggeriet foregår i dag i eksisterende byggeri – en del er historiske huse, der kræver særlig viden om arkitekturen og historien, materialer og metoder for at blive bevaret på den bedste måde, både æstetisk og byggeteknisk. Det kan du lære om på vores kursusrække.

Der er fokus på forskning og praksis, viden og workshops, materialer og teknikker, når vi byder på både teoretiske og praktiske kursusdage, hvor kursisterne præsenteres for den nyeste viden og kan få fingrene i farver, mørtler, stuk, træ, jern, isoleringsmaterialer og tagdækning.

Kursusrækken afholdes i et samarbejde mellem Center for Bygningsbevaring, Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitekternes Efteruddannelse.

 

KORT OVERSIGT OVER EFTERÅRETS KURSUSDAGE
 

Dag 05 Tagrestaurering tegl-, skifer-, tyndplader- og stråtag.
Dag 06 Tagbelægning med skifer, kobber, zink og bly.
Dag 07 Facaderestaurering.
Dag 08 Murerarbejder – kalk, mørtel, murværk og puds.
Dag 09 Vinduesrestaurering.
Dag 10 Smedejern, støbejern og bronze.
Dag 11 Energiforbedring af eksisterende bygninger.
Dag 12 Interiørrestaurering – herunder snedkerarbejder
Dag 13 Interiører i ældre bygninger – malerarbejder.
Dag 14 Interiører i ældre bygninger – stukkatørarbejder.


HVEM:
Kursusrækken er målrettet arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører, museumsfolk og andre, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

HVORFOR:
Det er kursusrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og at give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter, håndværkere og tegnestuer.

HVOR:
Center for Bygningsbevaring, Raadvad 40, DK 2800 Kgs. Lyngby og eksterne skoler og værksteder samt Kunstakademiets Arkitektskole (se hvert program).

HVORNÅR:
Udvalgte dage frem til den 7. december 2017.

TILMELDINGSFRIST
Tilmeldingsfrist for enkeltdage: tre uger før afholdelsen af kursusdagen.

PRIS
Kursusdagene koster kr. 3.900 (ex. moms)
10 % rabat ved samtidig tilmelding til seks kursusdage
Priserne er inkl. morgenkaffe/te m. brød, frokost og kaffe/te med kage om eftermiddagen, samt vand og frugt hele dagen.

YDERLIGERE INFORMATION
 +45 45 96 99 90 / e-mail: info@bygningsbevaring.dk

Læs mere her om de enkelte kursusdage og deres indhold her:

Kursusrækken, Center for Bygningsbevaring
Kursusrækken, Arkitekternes Kursusportal (søg restaurering)

footer image byens netværk