print logo
Byens netværk

Temaer

Hvert 2. år vælger vi i Byens Netværk et nyt tema, som folder vingerne ud over den store variation af arrangementer, vi inviterer til i netværket. Temaet skal være så robust, at det kan favne arrangementernes forskellighed og danne en rød tråd fra byggeplads- og virksomhedsbesøg over debataftener til byvandringer og studieture.

I årets løb arrangerer vi spydspidsarrangementer med fokus på temaet, og vi slutter altid temaet af med en større event.

Årstema 2016-2018, Grænseflader

En grænseflade er den grænse, der skabes, når to forskellige faser mødes.
Ordbogen beskriver det meget præcist, det handler om mødet og udvekslingen mellem to forskellige faser. Grænseflade er et ord, man kan gå på opdagelse i, et ord med tyngde og dualitet. Grænseflade er et sammensat ord, som består af ordene Grænse og Flade.

På landkortet findes grænser mellem forskellige lande, mellem den tætbefolkede by og den omkringliggende natur, mellem vandet og landet.
På tegningen er grænsen en streg på papiret mellem byggeriets forskellige elementer, mellem landskab og bygning, mellem ude og inde.
Man kan sprænge grænser og flytte grænser. Er der grænser for, hvad vi kan lave arrangementer om i Byens Netværk? Eller er det kun fantasien, der sætter grænser.

Når grænsen trækkes op fra sin ene dimension, fremkommer fladen.
En flade har altid to sider, længde og bredde. Det er en debatterende størrelse, som kan anskues fra forskellige vinkler, på den ene side og på den anden side. Fladen udgør en to-dimensionel form i ét plan. Der findes rene flader og lytteflader.

Teamet grænseflader kan dække over rigtig mange emner, og vil blive uddybet i forskellige arrangementer. Vi vil blandt meget andet invitere til: Foredrag, filmvisning, firmavisit og fester. Vi kommer til at beskæftige os med; fællesskab, forskellighed, fremtiden, fortiden, fingerplanen, forbindelser, forladte steder, foreningslivet, forstaden, formgivning, funktionalitet, men det kunne også være fakta, finanser og meget andet.

I årets løb vil vi arrangere spydspidsarrangementer omkring grænseflader, og vi kommer til at slå vores folder rundt omkring i hele landet og endda ude i verden.

Tag med os og husk, at I naturligvis altid er velkomne til at byde ind med gode idéer.

Tidligere temaer:

Mangfoldighed
Transformation
Tiden efter vanviddet
Bæredygtighed

Har du forslag til nye temaer, send os en mail på info@byensnetvaerk.dk eller kontakt sekretariatet.


Bliv Medlem

Meld din virksomhed ind i Byens Netværk - et fagligt netværk for hele byggebranchen. Få et personligt, fagligt og socialt netværk, vær med til at påvirke byudviklingen og branchen, lær nyt og få ny inspiration, deltag i arrangementer og studieture og profiler din virksomhed.

Derfor er vi medlem

"Som del af arkitekt- og byggebranchen i Danmark er Byens Netværk ikke til at komme udenom. Det er et inspirerende forum med mulighed for videndeling og netværk med en række vigtige aktører i branchen." SKALA Arkitekter

Advokaterne Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod januar 2020

  • Byens Netværk
    v/ Direktør
    Henriette Sofie Larsen

  • Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, Indgang A4
  • 1220 København K

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk