print logo

Byen vågner: Digital innovation i byggeriet - online talk


Kan digital innovation rykke byggeriet i en mere bæredygtig retning?

I takt med flere klimakrav og faldende CO2-grænseværdier, er der et stigende behov for kontinuerlig indsigt i projekters klimamæssige performance.

Det er derfor afgørende, at arkitekter, ingeniører og bygherrer har indsigt i data og er informeret om de muligheder, der er for at træffe mere bæredygtige valg allerede i den tidlige designfase. Her kan digital innovation og validerede data nemlig være vejen frem til både at optimere arbejdsgange og kortlægge konsekvenserne ved de valg vi træffer, når vi bygger.

Det bliver vi klogere på, når vi møder Martin Romby Hauge fra ABC Rådgivende Ingeniører og Rob Marsh fra C.F. Møller Architects.

De vil fortælle om deres erfaringer med digital innovation – herunder hvordan digitale værktøjer kan optimere arbejdsmetoder og processer og samtidig bidrage til et mere kvalificeret beslutningsgrundlag allerede i den tidlige designfase, hvilket kan bidrage til mere bæredygtigt byggeri.

Glæd dig til at høre dem i en online talk om potentialerne ved digitale innovantion i byggeriet.  

Deltagerliste (opdateret 18.08)

Præsentation fra oplægget (pdf)

Luk fuld beskrivelse

Byggebranchen står for en stor udledning af CO2, og konstruktioner står for 40-60% af den samlede CO2-udledning fra byggeri. Men det kan vi ændre på ved brug af digital innovation.

I byggebranchen går det stærkt, fx udvikles designforslag i forbindelse med et tilbud eller en projektbeskrivelse. Det betyder, at man ofte går med velkendte traditionelle løsninger. Men med digitale innovationer som fx med LCA:ARK fra C.F. Møller Architects og ABConcept fra ABC Rådgivende Ingeniører er det muligt at afprøve et utal af designforslag på ultrakort tid herunder deres CO2-aftryk. Man kan dermed hurtigt få overblik over, hvad, de valg vi træffer, har af betydning for det samlede CO2-regnskab.

Indsigt i data kan dermed bidrage til et mere kvalificeret beslutningsgrundlag og optimerede arbejdsprocesser – hvilket kan være med til at fremme flere bæredygtige byggerier.

 

Om Martin Romby Hauge, Head of Digital Innovation, ABC Rådgivende Ingeniører

Martin er Head of Digital Innovation hos ABC Rådgivende Ingeniører, der har stort fokus på at fremme bæredygtighed i byggeriet med digital innovation. Martin har blandt andet stået i spidsen for udviklingen af det digitale værktøj, ABConcept, til optimering af konstruktioner og reduktion af CO2-aftryk i den tidlige designfase. Via sine mange års erfaring med digital innovation fra arkitektvirksomheder som fx LINK Arkitekter har Martin stor indsigt i arkitekternes iterative processer, hvilket han har haft fokus på i udviklingen af fx ABConcept.

Om Rob Marsh, Head of Sustainability, Arkitekt maa PhD, C.F. Møller Architects

Rob har ansvar for bæredygtighed på tværs af C.F. Møllers otte tegnestuer i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Det omfatter designstrategier og parametriske værktøjer til de tidlige faser, og senere i projektering med fokus på DGNB, LEED og BREEAM certificeringer. Over de sidste fire år har Rob haft ansvar for udvikling af klimaværktøjerne LCA:ARK, som estimerer bygningers klimapåvirkning fra de allerførste skitser, og CLIMATE:CITY, som hjælper ejendomssektoren, håndterer byggeriets stigende klimakrav fra starten af byudviklingsprocessen.

 

Fotokreditering: 

ABC Rådgivende Ingeniører

C.F. Møller Architects Program

  • 08:30 Godmorgen v/ Byens Netværk
  • 08:45 Kan digital innovation rykke byggeriet i en mere bæredygtig retning? Martin Romby Hauge, Head of Digital Innovation, ABC Rådgivende Ingeniører Rob Marsh Bæredygtighedschef, Arkitekt maa PhD, C.F. Møller Architects
  • 09:30 Q&A
  • 10:00 Fortsat god dag

Praktisk information

Dato og tid

28/08 2023 08:30 - 10:00

Adresse

Online via Teams

Deltagerantal

100

Mødested

Du får tilsendt et link

Kontakt

ngj@byensnetvaerk.dk
Nanna Jardorf tlf. 28266304

Praktisk information

Dato og tid

28/08 2023 08:30 - 10:00

Adresse

Online via Teams

Deltagerantal

100

Mødested

Du får tilsendt et link

Kontakt

ngj@byensnetvaerk.dk
Nanna Jardorf tlf. 28266304

footer image byens netværk