print logo

Anette Krarup Ejendomsudvikling

marts 2020


Anette Krarup Ejendomsudvikling er etableret i 2019 af Anette Krarup, der har 30 års erfaring med udvikling af ejendomme hos f.eks. ejendomsudviklerne ELF Development og NPV.

”Jeg har startet mit eget udviklingsselskab, fordi jeg ønsker at videreudvikle udvikler-rollen. Der skal være noget til alle, og vi vil være med til at gøre en forskel. Tiden for den ensidige berigelse mener jeg er forbi. Vi er her for at øge værdien af det projekt, vi arbejder med og ønsker, at alle tjener penge på det arbejde, vi hver især lægger i det. Vi er et erfarent team i nye rammer med fokus på den gode og innovative proces. Vi arbejder med hjertet og ønsker at skabe bæredygtigt byggeri, der står på et fundament af ordentlighed og glæde. Vi ønsker ikke at spilde nogens tid og går ydmygt til værks. Tiden skal bruges på det vi brænder for, både professionelt og privat.”


Vi arbejder med hjertet

Vi vil inspirere og bidrage med nytænkning på ejendomsmarkedet – både i forhold til den tid vi lever i, og den tid der kommer, hvor vi ikke har endeløse ressourcer og plads. Vi mener, at denne fremtid er positiv og har stort potentiale for at skabe nye og mere bæredygtige måder at leve på. Vi ønsker et opgør med de rigide m2 og vil skabe byggeri, der imødekommer den store diversitet, der findes i vores måder at leve og arbejde på. Det skal afspejle sig i de udviklingsprojekter, som vi involverer os i og de teams, vi sammensætter. Vi føler et stort ansvar i forhold til den rolle, vi har og ønsker at efterlade den bedst mulige arkitektur og det bedst mulige miljø, når vi afleverer et byggeri. Det er vores intention at bygge videre på eksisterende kvaliteter og bidrage med tiltag, der styrker disse samt tilføje nye – kort sagt ’kulturmodning’.

 

Bæredygtighed

Den tid vi lever i, kræver et holistisk fokus på bæredygtighed. Vi er - og vil gerne fortsætte med at være - en del af denne bevægelse og arbejder med bæredygtighed, som det fundament vi står på – både socialt, ressourcemæssigt og æstetisk. Vi er derfor meget bevidste om, at vores arbejde/projekter har konsekvenser langt udover vores lands grænser.

Vores ambition er at vores bygninger, og projekter, skal være bæredygtige over tid, således at indhold og funktion/program kan ændre sig, uden at bygningen mister sin brugbarhed. F.eks. boliger med planløsninger, der kan indrettes på flere måder, så man ikke behøver at flytte, hvis man får et barn mere: Flyt ej – optimer! Vi vil skabe bygninger, der kan transformeres og genbruges, når den første funktion ophører eller ændrer sig - og dermed kan blive en del af fremtiden. Deri ligger en ambition om at skabe bygninger, der åbner sig for indholdsdiversitet over tid. Som for eksempel de boliger, som den hollandske tegnstue Superlofts skaber. 

 

Projektudvikling

Vi arbejder med udvikling af både større og mindre byområder bl.a. i samarbejde med kommuner. Vores ambition er at udvikle projekter, der integrerer sig i de eksisterende rammer med udgangspunkt i stedets potentiale og fokus på kvalitet og arkitektonisk innovation. Den arkitektoniske helhed hænger nøje sammen med kontekst og økonomi – vi vil gerne skabe bæredygtig arkitektur og få mere ud af mindre. Det kræver stor ansvarlighed, som udvikler, at bygge i dag, og vi er ydmyge i bevidstheden om, at vi er del af en større global sammenhæng.

 

Derfor er vi medlem af Byens Netværk

Vi vil som udviklere gerne involvere os og ser Byens Netværk som et rigtig godt tværfagligt netværk. Et sted, hvor vi både kan bidrage og møde nye samarbejdspartnere i et inspirerende forum.


Kontakt

Anette Krarup Ejendomsudvikling ApS
ak@anettekrarup.dk
Mobil 28 10 01 72

Læs mere på anettekrarup.dk

AFRY november 2022

footer image byens netværk