print logo

DAI

august 2022

Danske Arkitekter Ingeniører

Ved årsskiftet lancerede DAI ’Fra Turnaround til New Ground’ med en ny ejerkreds og med nye og store ambitioner for virksomhedens fremtid.

Ambitionen for det nye DAI består i at styrke firmaets eksisterende kompetenceområder via de bedste specialister på markedet samt at udvide forretningen med fokus på projektudvikling.

Den opgave har Partner og Chef for Projektudvikling Emil Simonsen taget på sig med sin mangeårige erfaring inden for projektudvikling i arkitekt- og byggebranchen, og afdelingen er efter et halvt år med ham ved roret, kommet rigtig godt fra start.

"Markedet har taget rigtig godt imod det nye forretningsområde i DAI, og netværket har hjulpet os godt på vej, hvor vi allerede nu har en solid pipeline af opgaver og gode kunder i ordrebogen.

Det er blevet tydeligt, at DAI kan få gavn af vores allerede stærke relationer i det almene boligmarked, hvor vi nu kan hjælpe vores kunder med at se potentialet og udvikle projekterne i samarbejde med private aktører."

Partner og Chef for Projektudvikling Emil Simonsen

Kombinationen af almene og private projekter er kommet for at blive. Diversiteten i projekterne sikres, og større projekter kan lykkes med bedre indkøb på entreprenørsiden og via fælles kompetenceløft i organisationerne.

På den private del af opgaveporteføljen arbejder den nye afdeling ud fra netværk og relationer. Her er målet at skabe et veletableret netværk af interessenter fra grundejere til slutinvestorer, så udviklingsprocesserne gøres effektive og succesfulde for alle parter i forløbet.

Interessen for at skabe projekterne selv gennem projektudvikling ligger for DAI i selv at kunne styre processerne og at være tæt på kunderne igennem hele processen.

Projektudviklingsafdelingen supporteres af firmaets rådgiverteams bestående af ingeniører, arkitekter, brandrådgivere og bygherrerådgivere.

Som det seneste tiltag er afdelingen blevet styrket af arkitekt Lars Brøndbjerg, der har en fortid hos Vejle Kommune som byplanlægger. Han skal blandt andet varetage firmaets lokalplanprocesser og dialoger med de kommunale interessenter på firmaets projekter. Netop den disciplin er ofte afgørende for processen og i sidste ende afgørende for det resultat, der opnås i fællesskab med kommuner og kunder. 

Fakta om DAI:

DAI beskæftiger ca. 50 medarbejdere fordelt på kontorer i Aarhus, Horsens og Silkeborg.

De primære forretningsområder er: Ingeniørrådgivning, Bygherrerådgivning og fra 2022 Projektudvikling.

Firmaet er en af landets førende rådgivervirksomheder indenfor den almene boligsektor.

Hvorfor er vi en del af Byens Netværk?

DAI er med i Byens Netværk, da vi mener, at byggebranchen kun bliver stærkere af videndeling og samarbejde - og det gør DAI også. Derfor samarbejder arkitekter og ingeniører tæt på vores kontorer, og vi har også ofte samarbejde med andre arkitektvirksomheder som underrådgivere på vores projekter. Vores styrke er hinanden - både internt og i netværk.  

Kontakt

Emil Simonsen
Partner, Chef for Projektudvikling

Mobil: 2551 9983
Mail: ess@dai.dk

Læs mere på dai.dk

Greenpipe december 2022

footer image byens netværk