print logo
Byens netværk

DTU Campus Service

juni 2015

Transforming DTU - campusudvikling for mere end 4 mia. kroner


Der er gang i byggeriet på DTU Lyngby Campus i disse år. Og med en investering på mere end 4 mia. kroner i nybyggeri, ombygninger og renoveringer i perioden 2010-2019, fylder DTU som bygherre betydeligt i det danske byggelandskab.

Over 20 byggeprojekter er i gang eller under udvikling på DTU Lyngby Campus, og der er ikke blevet bygget så meget og så massivt siden Lyngby Campus stod færdigbygget for mere end 40 år siden.

Den store campusudvikling kalder vi Transforming DTU. Den omfattende transformation af universitetets bygninger og infrastruktur skal understøtte DTU som internationalt eliteuniversitet, og skal sikre, at universitetet kan blive ved med at tiltrække de bedste forskere, studerende og undervisere fra hele verden. Derfor bygger vi nye forskningsfaciliteter, nye state-of-the-art laboratorier, og nye innovationsfremmende lærings- og studiemiljøer. Byggeprojekter, som er meget forskellige i deres karakter, og som kræver forskellige byggefaglige kompetencer.

Her kan du se en film optaget med drone over DTU Lyngby Campus, april 2015:


Nyt Life Science bygningskompleks og laboratorier på stribe.
Det største byggeri er et nye Life Science & Bioengineering bygningskompleks på i alt 50.000 m2, der vil stå færdigt i slutningen af 2016, og som består af både en ny bygning på 27.500 m2, renovering af to af DTU’s karakteristiske100 meter huse på hver 7.000 m2. Derudover bygges et højklassificeret laboratorium på 9000 m2 til veterinærforskning. Life Science komplekset får et nyt forskningscenter på 12.500 m2 til DTU Biosustain som nabo. En bygning der, med sine seks etager, også bliver den højeste på campus. I samme område skyder flere nye laboratoriebygninger op, blandt andet nyt domicil til DTU Kemi, som tages i brug til semesterstart i september.

Foto: Det nye Life Science & Bioengineering bygningskompleks

At bygge i særligt følsomme områder
Det kræver planlægning og logistik at bygge i et universitetsområde, hvor forskernes udstyr er yderst følsomt over for støv, rystelser og stød og støj, og i mange tilfælde ligger byggepladserne tæt op af forskernes laboratorier. Derfor arbejder bygherreorganisationen i Campus Service i tæt dialog med de implicerede forskere og institutter, så der både kan blive forsket og bygget på samme tid.

Fokus på sikkerhed
Fokus på sikkerheden både inde på byggepladserne og på campus bevirker at DTU ikke har haft alvorlige ulykker trods de mange igangværende byggeprojekter. Sikkerheds- og logistikworkshops med Dansk Transport og Logistik, Rådet for SikkerTrafik, Cyklistforbundet, politiet og kommunen har gjort at vi har fået afdækket risici for de forskellige trafikantgrupper. Det har betydet, at vi bl.a. på Life Science-byggeriet kan transportere byggematerialer til og fra byggepladsen næsten uden at det kan mærkes af studerende og brugere, samt at 17 byggeprojekter kan køre parallelt på Lyngby Campus.

Derfor er vi med i Byens Netværk
DTU Campus Service er med i Byens Netværk både som progressiv bygherre, der kan medvirke til at skabe udvikling og forandring i branchen, og fordi det er et unikt netværk inden for byggeriets parter, hvor vi kan møde både kendte og nye ansigter i et uformelt forum, og hvor vi kan blive inspireret, få nye viden og gode diskussioner. Det giver stor værdi for DTU Campus Service at være en del af Byens Netværk.

Byens Netværk og DTU er i gang med at arrangere en rundvisning på DTU Lyngby Campus til nogle at de nye byggerier og byggepladser. Hold øje på Byens Netværk for dato.

Læs mere om campusudviklingen på DTU www.dtu.dk/campusudvikling

Om DTU Campus Service
DTU Campus Service har til formål at udvikle, vedligeholde og drifte DTU´s bygningsmasse, arealer og faciliteter over hele landet, og beskæftiger ca. 250 medarbejder. Bygherreorganisationen i Campus Service består pt. af omkring 30 medarbejdere, der arbejder med campusudviklingen på DTU Lyngby Campus.

 

AFRY november 2022

footer image byens netværk