print logo

Filmstationen A/S

juni 2021

 


Fra Flyvestation til kreativt erhvervsområde

Kun 25 minutter fra København - på den gamle Flyvestation Værløse – ligger Filmstationen i et råt og uspoleret landskab omgivet af militærets gamle hangarer, kontorbygninger, haller og værkstedsbygninger. I dag er området godt på vej til at blive et kreativt erhvervsområde målrettet filmbranchen og andre kreative erhverv.

På sigt skal Filmstationen rumme alle led i filmkæden – fra uddannelse og innovative miljøer til produktion og oplevelser. Fællesskaber på tværs af brancher skal bidrage til et helt særligt, skabende og kreativt miljø på den gamle militærbase, som er fyldt med fascinerende detaljer, og hvor det historiske vingesus stadig hviler over stedet. I dag er der f.eks. studie i flyvestationens gamle hovedværksted, som har været brugt til helikoptere og Dronningens Challenger fly.

Det 17 hk store område ligger med en storslået udsigt til naturskønne slettearealer og den tre kilometer lange landingsbane, der i dag bruges aktivt til gå- og løbeture, cykling, droneflyvning, paragliding m.v. Naturområdet er for mange et rekreativt udflugtsmål i sig selv, men udgør også ”baghaven” for de mange nye beboere, som etapevis flytter ind i de nye boligkvarterer, der vokser frem på den gamle Flyvestation i området omkring Filmstationen.

Organisk vækst har skabt bæredygtig udvikling  
Filmstationen råder over 33.000 m2 eksisterende bygningsmasse samt mulighed for yderligere ca. 20.000 m2 nybyggeri. De to ejere Anders Engelbrecht og Thomas Kristensen har begge mange års erfaring fra filmbranchen, og det var netop med det afsæt, at de udviklede visionen om Filmstationen. Siden Anders og Thomas første gang stod på den anden side af hegnet og fik ideen til at fylde forsvarets gamle bygninger med kreativitet og innovative miljøer, har en organisk udvikling og vækst præget transformationen.

I dag er der et spirende miljø af kreative virksomheder indenfor film, kunst, kultur, design, arkitektur, foto, oplevelser mv. Området huser også Danmarks største studie- og produktionsfaciliteter, og jævnligt skyder nye universer op i de smukke og rå landskabsrum mellem bygningerne, når der bygges kulisser til optagelse af film, reklamer og teater. Filmstationen har huset flere kendte produktioner, TV-shows og serier, bl.a. Valhalla, Gidseltagningen, Lærkevej, Mænd & Høns samt et utal af reklamefilm og liveshows.

Med en respekt for de eksisterende kvaliteter ved området og en organisk og pragmatisk tilgang til udviklingen, er der i dag skabt et solidt og bæredygtigt fundament, som på flere parametre giver mulighed for at bringe projektudviklingen ind i næste fase.

Masterplan udarbejdet af Dorte Mandrup

Udviklingsplan skal samle, sætte retning og fastholde
I foråret 2021 er arbejdet med en strategisk udviklingsplan igangsat. Ud fra et helhedsorienteret perspektiv og med afsæt i det eksisterende miljø og aktiviteter skal planen forene de indholdsmæssige, fysiske og finansielle aspekter i den videre transformation. Fokus er at fastholde og udvikle et område, hvor kreative virksomheder, institutioner, netværk og aktiviteter – også på den lange bane - er omdrejningspunktet og kernen i Filmstationens identitet. Og hvor den synergi, der har potentiale til at udvikle sig, bliver gødet på tværs af brancher. Det forudsætter stærke rammer, samarbejder og dialog, som kan være med til at facilitere og sætte retning for den videre udvikling.

Et af de bærende elementer i udviklingsplanen og den videre proces er den fysiske plan for transformationen af bygninger og landskabsrum. Dorte Mandrup har udarbejdet en visionær masterplan for den fysiske udvikling af Filmstationen. Planen tager afsæt i stedets særlige historie og identitet og bruger den organiske udvikling som et værdiskabende element i den videre transformation.

Masterplanen forholder sig nænsom til området og de særlige karaktertræk, som kendetegner de mange forskellige typer bygninger fra forskellige årtier og med forskellige funktioner. Med plads og mulighed for fleksibilitet, udvikling i step og på forskellige niveauer giver masterplanen et robust og konkret afsæt for den kommende udvikling.

Hvorfor er vi en del af Byens Netværk?

Byens Netværk er dygtige og altid opsøgende i forhold til at sætte fokus på (frem)tidens vigtige emner og udfordringer relateret til byudvikling og byggebranchen. Og de er eminente til at skabe rammer om samtaler og debat, herunder facilitere at branchen mødes på tværs og gennem uformelle medlemsarrangementer, konferencer, netværksgrupper, studieture m.v.

På Filmstationen tror vi, at en fælles opmærksomhed, sparring og debat på tværs skaber synergi og åbner mulighed for nye og innovative måder at udvikle, bygge og løse projekter på - hos den enkelte virksomhed og i forhold til branchens fælles mål om at skabe bæredygtige byer! Derfor er Filmstationen også medlem af Byens Netværk!

Kontakt


​Rikke Faaborg Jarmer
Direktør, Filmstationen A/S

Email: rfj@filmstationen.dk

Læs mere på filmstationen.dk og følg os på LinkedIn


Fotokreditering: Filmstationen
Renderinger: Dorte Mandrup

Greenpipe december 2022

footer image byens netværk