print logo

Grandville

november 2020


I Grandville er vi dedikerede byudviklere. Vi hjælper med at træffe gode beslutninger om udvikling af byer – på et solidt grundlag, tidligt i processen og sammen dem, det handler om. Vi kombinerer dyb faglighed med erfaring i at navigere den komplekse kontekst, som byer og områder udvikler sig i, og vi kan omsætte projekternes kompleksitet til planer og strategier, der kan realiseres og kommunikeres.

Vi hjælper myndigheder, private bygherrer, boligselskaber, virksomheder, forsyningsselskaber og fonde med at udvikle gode byer, bydele og lokalområder. Det gør vi med rådgivning inden for fysisk planlægning, bystrategier, byliv og funktioner, konkurrencer og udbud, finansiering, proces, involvering og kommunikation.

 

Hvem er vi?

Grandville hed indtil 1. november 2020 CFBO. På de fire år, hvor CFBO har været på banen, er byplantegnestuen vokset fra grundlæggernes initialer. Nu hedder vi Grandville, og vi er fire partnere og sytten medarbejdere i Aarhus og København. Alle med byplan-, arkitektfaglig eller humanistisk baggrund.

Da vi startede CFBO for fire år siden, var det med ønsket om at skabe et sted, hvor det er det personlige og det faglige engagement i byudviklingen, der driver værket. Det er stadig det, der driver os. Vi vil gerne være tæt på der, hvor de svære beslutninger skal træffes, for det er her, vi kan gøre en forskel. Navneskiftet ændrer ikke på vores tilgang til byudvikling. Men det gør en forskel for os, at vores navn afspejler, at vi ikke længere kun er tre, men en hel flok dedikerede byudviklere i Grandville, som også er en del af et større fagligt fællesskab om byudvikling.

Hvorfor er vi en del af Byens Netværk?

I Grandville er vores tilgang til byudvikling, at ingen ved alt. Derfor gør vi en dyd ud af at finde svar på de svære spørgsmål i forhold til byudvikling sammen med andre – med vores kunder og samarbejdspartnere og i de faglige netværk, vi er en del af. Byens Netværk er ét af de faglige netværk, vi deltager i, og det gør vi, fordi vi er nysgerrige og gerne vil bidrage til og deltage i den faglige udvikling på tværs af det felt af forskellige aktører i byudviklingen, som er en del af netværket.

I Grandville faciliterer vi løbende faglige debatter i form af webinarer og workshops, som alle med en interesse i byudvikling kan deltage i. Debatterne tager afsæt i emner, vi er nysgerrige på at folde ud sammen med andre med viden og erfaringer fra forskellige positioner i feltet – fx kommuner, private udviklere, pensionskasser, fonde, faglige netværk og rådgivere på tværs af fag.

Vi annoncerer de faglige debatter på vores hjemmeside og LinkedIn. Den næste debat afholder vi som et åbent webinar den 24. november kl. 16. Her dykker vi ned i emnet handlekraft i forhold til bæredygtig byudvikling. Alle er velkomne.  

 

Kontakt

Svend Erik Rolandsen
Partner
M. se@grandville.dk
T. 2728 8098

Inger Borchmann
Partner
M. inger@grandville.dk
T. 2811 5807

Rasmus Cassøe
Partner
M. ras@grandville.dk
T. 20537190

Peter Frost-Møller
Partner
M. peter@grandville.dk
T. 6043 9300

Grandville
Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 7, 3. tv, 2200 København N

Læs mere på grandville.dk

AFRY november 2022

footer image byens netværk