print logo
Byens netværk

Hartvig Consult

maj 2015

Skybrud. Et fænomen beboere i Danmark de senere år har haft tæt inde på kroppen. Men hvordan undgår vi i fremtiden, at store vandmasser ødelægger infrastrukturen og koster kommuner, boligselskaber og forsikringsselskaber milliarder af kroner?

Hos rådgivende ingeniør Hartvig Consult i Roskilde har de svaret.
”Det handler om at optimere, renovere og klimatilpasse det hidtil oversete og forældede kloaknet. Vi er mestre i at projektere og rådgive kunder inden for kloakering, således at fremtidige skybrud ikke oversvømmer kloaksystemet og skader beboerne,” fortæller stifter Peter Hartvig.


Totalrenoveringen af uderealerne i Hede- og Magleparken.

Erfaring giver bredt kompetenceområde
Ud over kloakering er Hartvig Consult også eksperter i at projektere bl.a. fornyelse af områder, belægning og endnu mere specifikt anlæg til motorsport. Det rådgivende ingeniørfirma har med over 15 års erfaring udpræget kendskab til komplekse forsyningssystemer og innovative renoveringsforslag, der giver kunden værdi både under projektfasen og i det færdige resultat. Således vil fremtidige driftsomkostninger af det renoverede være væsentlige lavere. Dertil kan Hartvig Consult allerede i projektfasen rådgive om, hvordan fordyrende faldgruber undgås, og derved sparer bygherren for mange penge.

Hartvig Consults kundegruppe varierer lige fra boligselskaber, ejer- og andelsforeninger til erhvervsvirksomheder og kommuner med større arealer, der skal renoveres.

Alle kompetencer i spil
Hartvig Consults mål er at bringe innovative og bæredygtige løsninger ind i renoveringsforslagene. Det fik de bl.a. muligheden for, da Boligselskabet Baldersbo ville totalrenovere udearealerne i Hede- & Magleparken i Ballerup.
”Det var et projekt, hvor alle vores fokusområder kom i spil. Ved at procesoptimere og implementere bæredygtige og innovative løsninger fik vi løst de store udfordringer, der var inden for energioptimering af udebelysning, skybrudssikring, belægning- og kloakrenovering. Det mindskede områdets driftsomkostninger væsentligt, samt gjorde arealerne mere æstetiske, da vi bl.a. fik bragt kunst ind i projektet. Det har været til stor glæde for beboerne”, uddyber stifter af Hartvig Consult, Peter Hartvig.


Specialfremstillede brønddæksler er en del af områdefornyelsen i Hede- og Magleparken.

Gevinst med Hartvig Consult som samarbejdspartner
Det er altid en gevinst at have Hartvig Consult med på sidelinjen, når et projekt skal føres ud i livet. Det er det i forhold til den professionelle vejledning, de som rådgivende ingeniører yder.
Men der er i lige så høj grad en økonomisk gevinst. Det skal ikke være en udgift. Med Hartvig Consult som sparringspartner sikrer du som minimum at spare honoraret. Det er den filosofi, der altid arbejdes ud fra.
”Det er vores politik, at kundens projekt ikke skal blive dyrere ved at konsultere os. Ved projektet med Boligselskabet Baldersbo optimerede vi processen betragteligt, hvilket resulterede i besparelser på ca. 4 millioner kr. ud af det totale budget på 84 millioner kr.” siger Peter Hartvig.


I Hede- og Magleparken er der kommet ny belægning og belysning.


Hvorfor er Hartvig Consult med i Byens Netværk?
”Byens Netværk er den platform, hvor der befinder sig flest aktører fra vores fokusområder. Ydermere er det her, vi kan bidrage mest muligt til de øvrige medlemmers ejendomsporteføljer. Det er samtidig også hos Byens Netværk, at vi finder fagrelevant information gennem kollegaer og inspiration til fremtidige fokusområder” svarer Peter Hartvig.

Hvis din arbejdsplads ønsker rådgivning og sparring til at projektere renovering og fornyelse af områder, kloakker eller lign. står rådgivende ingeniører Hartvig Consult klar til en uforpligtende snak.

Læs mere på hartvigconsult.dk


AFRY november 2022

footer image byens netværk