print logo
Byens netværk

HD Lab

januar 2019Om HD Lab
HD Lab er en ny type virksomhed i byggebranchen, som skaber forretningsmæssige fordele gennem brug af teknologi og løser problemer forbundet med ny teknologi.

Der kommer flere og flere teknologiske muligheder og tilbud i byggebranchen. Mange nye teknologier er blevet både modne og velfungerende, mens andre stadig kræver finpudsning eller markant videreudvikling. Mange byggevirksomheder vil gerne bruge teknologien til at skabe forretningsmæssige fordele, men savner eksempelvis klarhed over mulighederne, tilstrækkelige ressourcer, kvalificeret beslutningsgrundlag eller tilstrækkelige kompetencer, til at skabe de resultater de ønsker.

Medarbejderne i HD Lab

HD Lab tilbyder hjælp til teknologi, præcis som det passer den enkelte virksomhed. Enten gennem konkrete ydelser, konsulentarbejde eller udviklingsprojekter. Selvom vi er glade for teknologi, handler det primært for os om at skabe positive forretningsmæssige resultater – lige meget om det handler om at reducere fejl og omarbejde på pladsen, fjerne nedslidende arbejde for de udførende fag, skabe overskud i design- og projekteringsprocesser, forbedre kommunikationen omkring miljøanalyser, teste flere muligheder for beboere - eller noget helt andet.

HD Lab startede i april 2018 og er en del af Jensen Holding A/S. Så vi er i samme familie som Adserballe & Knudsen, CG Jensen, Jönsson, J. Jensen Nedrivning og mange andre gode virksomheder.

Hvad laver vi?
I HD Lab har vi tre forretningsben for bedst muligt at imødekomme behovet i branchen. Vi laver teknologiydelser, driver konsulentforretning og udviklingsprojekter.

Vores teknologiydelser er mange, da vi så vidt muligt tilpasser de enkelte teknologier til de hver virksomheds behov. Vi arbejder fx med at digitalisere virkeligheden fx med 3D-scanninger af bygninger til erhvervsudlejning, ombygninger, drift og vedligehold mm.

3D-scanning og 3D-model af eksisterende bygning

Som naturlig forlængelse af det, skaber vi 3D-modeller til forskellige behov. Vi bruger og udvikler så meget automatisering til modelleringen som muligt for at nedbringe modelleringstiden, optimere løsninger og øge kvaliteten.

Det skaber overskud for alle på projektet, og tillader at iderigdommen at blomstrer. Herudover arbejder vi med droner, virtual reality, augmented reality, mange typer af simuleringer, sensorer og meget mere.

Automatiseret modellering til ombygninger

I nogle tilfælde fylder de overordnede tanker og planer om forandring og forretningsudviklingen mere for vores kunder end enkeltstående ydelser. Derfor har vi lavet en konsulentforretning med byggeteknologi som omdrejningspunkt. I konsulentforretning arbejder vi med teknologitunge forretningsplaner, implementeringsprojekter, analyser, digitalt samarbejde, IKT-aftaler og relaterede emner, som typisk er mere virksomhedsspecifikke.

Analyse og optimering af byggeretsmeter til projektudviklere.

Det sidste forretningsområde er udviklingsprojekter. I takt med at de modne teknologier finder vej ind i byggebranchen, bliver det fortsat vigtigere at undersøge og udvikle ny teknologi i samarbejde med andre virksomheder og institutioner fra ind og udland. Pt. arbejder vi inden for seks udviklingsområder, som vi regner med kan blive til stor hjælp i byggebranchen på sigt. Herunder kunstig intelligens, blockchains, exo-skeletter, robotter, fremtidens designværktøjer og cirkulært byggeri (med en teknologisk vinkel). Alle udviklingsområderne er af forskellig modenhedsgrad, men har potentiale til at forandre branchen til det bedre i de kommende år.

360-graders optagelser

Derfor er vi medlem af Byens Netværk
Implementering af ny teknologi kræver stort set altid et godt sammenspil mellem virksomheder og mellem mennesker. Vi er derfor konstant på udkig efter kunder og samarbejdspartnere som er interesseret i at gøre en forskel gennem brugen af teknologi. Vi ser frem til at lære jer alle bedre at kende.

Se mere på hdlab.dk 

AFRY november 2022

footer image byens netværk