print logo
Byens netværk

Lighting Design i Grontmij

februar 2015
Grontmijs Lysdesign team er et tværfagligt team af arkitekter, lysdesignere og ingeniører. Vores mål er at udnytte dagslyset og den kunstige belysning til at skabe kvalitative rammer om menneskers liv.

Vi skaber værdi for vores kunder i udendørs og indendørs belysningsprojekter ved at styrke projektets rumlige og arkitektoniske kvaliteter, og ved at skabe stemning og atmosfære, der bidrager til menneskers oplevelse og velvære.

Vi tilbyder en bred vifte af rådgivning inden for brugen af dagslys og kunstig belysning og skaber kreative koncepter, som vi transformerer til veludviklede belysningstekniske løsninger.

Novo Nordisk Headquarter, Bygning NN1 & NN2
I et tæt samarbejde med Novo Nordisk og Henning Larsen Architects har vi udviklet en belysningsstrategi, der sikrer et hovedgreb for belysningen og et hierarki for de anvendte og varierende belysningselementer.

Den overordnede strategi er at accentuere bygningernes ikoniske værdi og identitet, bevægelse og flow gennem bygningen, samt bygningens fremtræden og funktionalitet i dag-, aften- og nattetimer.

Novo Nordisks nye domicil i Bagsværd vandt Den Danske Lyspris 2014.
Læs pressemeddelelsen her.


Belysning i atrium, Bygning NN1
Foto: Søren Aagaard, Grontmij.Belysning i atrium, Bygning NN2
Foto: Christina Augustesen, Grontmij


Ny Nørreport fjernspor
Den nye belysning på fjerntogsperronerne skaber et lyst, varieret og trygt stationsrum, hvor bevægelsen styres af lyset.

Lysdesignet består af tre belysningselementer: De langsgående specialarmaturer belyser perronernes ganglinjer og loft, dels med et nedadrettet lys på perronen og dels med et opadrettet lys, der visuelt er med til at løfte perronloftets vingeform. Mellem søjlerne skaber rettede spots variation i belysningen – her med `solpletter’ der guider for bevægelse og ophold. Tryghedsoplevelsen styrkes ved belysning af perronvægge fra wallwash-armaturer skjult over perronloftet.

Projektet er skabt i samarbejde med Gottlieb Paludan Architects.


Ny Nørreport Fjerntogsperron, belysning.


Ny Nørreport Fjerntogsperron, nødbelysning.
Foto: Søren Aagaard, Grontmij


EXPO 2012 - SYDKOREA
Denmark / Horizon var Danmarks bidrag til verdensudstillingen EXPO 2012 i Yeosu, Sydkorea, med temaet „Det levende hav og kyst - forskellighed i ressourcer og bæredygtige aktiviteter“.

Belysningen er designet så pavillonens rumligheder samt budskaber accentueres og skaber en attraktiv stemning og atmosfære for udstillingens besøgende. Panorama-cirklens indre vægge er belyst på dynamisk vis via lysprojektioner.

Cirklens ydervægge er en bagbelyst semi-transparent dug, der fremstår som en lysende skulptur. Dugen er bagbelyst i en kølig hvid farvetemperatur for at matche udstillingens temaer og visuelle udtryk.

Projektet er skabt i samarbejde med COBE Architects og Erhvervsministeriet.


Foto: COBE Architects


Foto: COBE Architects

Kulturhavn Kronborgs nye ravelin
Ravelin og broer er diskret, men stemningsfuldt belyst. Skjult om dagen, men ved mørkets frembrud markeres form og gangforløb af lyset. Projekt i samarbejde med Landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen.


Belysning af bro og ravelin
Foto: Bjarne Nybo Jensen


Derfor er Grontmij med i Byens Netværk
Vi er med i Byens Netværk for at få inspiration, dele viden og skabe netværk på tværs af fagområder.

Se mere om Lighting Design i Grontmij på: www.lighting.grontmij.dk

AFRY november 2022

footer image byens netværk