print logo

ORCA

marts 2022

ORCA — Realisation of Circular Landscape Architecture er resultatet af Martin Hedevang Andersens mangeårige erfaring med at genanvende materialer til at udvikle langtidsholdbare og bæredygtige landskabsprojekter.

I dag er cirkularitet, kombineret med et omfattende kendskab til landskabsarkitektur, bymiljøer, biodiversitet og social innovation, kernen i alt, hvad vi foretager os.

Martin på materialelager i Nordhavn. Foto: ORCA

Vores rejse startede, da Martin deltog i et innovationsprojekt på et genbrugsanlæg i København, hvor han genanvendte affaldsmaterialer i nye landskabsprojekter. Projektet udløste Martins nysgerrighed, og han begyndte at undersøge ressourcestrømme, holdbarheden af brugte materialer og deres potentialer for genbrug. Dette blev starten på et årtis arbejde med at implementere cirkularitet og bæredygtighed i landskabsarkitektur og byplanlægning.

For os bygger cirkulær landskabsarkitektur på en meget lang tradition for at genbruge de tilgængelige ressourcer. Vi mener, at genbrug er en til stadighed mere nødvendig og respektfuld tilgang til naturen, klimaet og verdens befolkning. At indarbejde cirkularitet i landskabsarkitektur betyder, at vi overvejer materialer og processer, mens vi designer form og funktion.

Vores projekter

Nordre Fælled - 7.000kvm Cirkulær Naturpark i København

For BY&HAVN har vi transformeret tre byggegrunde til et midlertidigt naturprojekt. Der er etableret solnedgangsplads, beplantede volde og opholdsfaciliteter, alt sammen med udgangspunkt i de tilstedeværende materialer på arealerne. Alt inventar, belægnings- og natursten er hentet i BY & HAVNs eget materialelager - og er opført, så de nemt kan fjernes igen.

Vi har tænkt cirkulært i alle dele af projektet - både i jordhåndtering, inventar og plantevalg. Foto: Mikkel Eye


Genbrugsgrus - Et upcycle-alternativ til jomfruelige materialer

Genbrugsgrus er et belægningsmaterialer af byggeaffald. Når der nedknuses tegl og beton frasorteres en del af materialet, som i sine egenskaber er sammenligneligt med nyudvundet grus. Igennem en række 1:1 eksperimenter har vi testet det æstetiske udtryk samt funktionelle kvaliteter. Resultatet er blevet et funktionelt belægningsprodukt med lav miljøpåvirkning. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem: Norrecco, Teknologisk Insitut, MALMOS Landskaber og LYTT.

Der er et stort behov for udvikling af fremtidens byggematerialer. Foto: ORCA


DTU’s Humlehave - Biodiversitet og Humleplanter

På Danmarks Tekniske Universitets campus i Lyngby har vi skabt en grøn oase med fokus på biodiversitet. Med et simpelt greb med tre vinkelformede højbede har vi defineret og skabt opholdszoner på den tidligere ubrugte plads. Bedene er bygget i lærk i dimensioner, der giver en lang levetid, og er opført med henblik på adskillelse og genanvendelse.

Motivationen var at give flere studerende mulighed for at tage ophold i universitets udeområder. Foto: ORCA

Hvorfor er vi en del af Byens Netværk?

ORCA er medlem af Byens Netværk for både at inspirere og blive inspireret. Vi tror på og dyrker styrken i det tværfaglige samarbejde og arbejder ud fra en erkendelse af, at vi sammen skal løse udfordringerne i en absolut grøn omstilling.


Kontakt

Igangværende projekter og samarbejder:
Martin Hedevang Andersen
Landskabsarkitekt & Indehaver
Telefon: +45 2163 7090
E-mail: martin@orcacph.dk

Nye projekter og samarbejder:
Kajsa Sjunnesson
Business Development Manager
Telefon: +45 4245 6970
E-mail: kajsa@orcacph.dk

Læs mere på orcacph.dk

Greenpipe december 2022

footer image byens netværk