print logo
Byens netværk

Pind & Partnere

marts 2016
I det nystiftede advokatfirma, Pind & Partnere, ligger hovedkompetencerne inden for udbud, entreprise, transaktioner og erhvervsleje. Der er yderst erfarne folk bag, og rådgivningen er pragmatisk, direkte, nærværende og løsningsorienteret. Der lægges stor vægt på at holde konfliktniveauet nede og skabe en konstruktiv dialog, så en mindelig løsning er mulig. Strategien herfor bliver naturligvis nøje afstemt med klienterne i de enkelte sager. Fokus er på alle aspekter af sagerne fra start til slut, og advokatfirmaet har et stort netværk af forskellige aktører inden for ejendomsbranchen, så klienterne hjælpes helt i mål – ikke kun juridisk.

Hvem er vi?

Det nystiftede advokatfirma, Pind & Partnere, er ikke så nyt alligevel for Byens Netværk, for kræfterne bag har været med i netværket i mange år.

Firmaet er stiftet pr. 1. februar 2016 af fire udbrydere fra Homann Advokater. Vi,Carsten Lang-Jensen, Marie-Louise Pind, Anders Troelsen og Jesper Nørgaard viderefører vores kompetencer på en bred platform i det nye samarbejde.

Pind & Partnere fokuserer således navnlig på fast ejendom og byggeri samt forsikringsforhold i tilknytning hertil. Firmaets hovedkompetencer ligger inden for udbud, entreprise, transaktioner og erhvervsleje.  

Firmaet består i øjeblikket af 7 personer, og ud over indehaverne er der ansat en sekretær, en advokatfuldmægtig og en stud. jur., men vi håber at kunne udvide efterhånden, som firmaet slår rod og trives.


Marie-Louise Pind og Anders Troelsen, Pind & Partnere

Hvad er vores målsætninger?

Vi bygger videre på de værdier, vi hver især hidtil har praktiseret. Vi har nemlig fundet ud af, at vi et meget langt stykke hen ad vejen har disse værdier til fælles. Vi har brugt mere end et halvt år på at drøfte det fælles forretningsgrundlag og opstille de fælles mål, herunder også nogle nye mål, så vi føler, vi er rigtigt godt rustet. Vi har således et advisory board og har en række samarbejdspartnere både inden- og udenfor den juridiske verden at trække på.

Ofte kan en grundig gennemgang af sagen i den indledende fase give det fornødne grundlag for at løse sagen uden rettens medvirken. Det er muligt at et syn og skøn kan være nødvendigt. Vi tilbyder derfor en særligt løsningsorienteret rådgivning og tvistløsning. Men vi er stadig parate til at tage retlige tvister af enhver art.

Vi er omkostningsbevidste, og der vil være fokus på sagsøkonomi og proces, herunder hvad vi forventer at klienterne kan bidrage med.

Firmaet har til huse på Sjæleboderne 2 tæt ved Kongens Have. Se mere på firmaets hjemmeside www.pindogpartere.dk.

Hvorfor er vi medlem af Byens Netværk?

Videndeling. Byens Netværk giver os en unik mulighed for uformel dialog med den branche, vi arbejder med til daglig. Den dialog kan også foregå på en helt anden måde end i de ofte noget afgrænsede sagskomplekser, hvor vi ofte først inddrages, når vi ikke kan undgås, og hvor fokus er på sagens problemer. I netværket kan vi derimod viden-dele til alle parters gavn. Jeg selv har været i netværket i mere end 11 år og sætter stor pris på både faglige og sociale gevinster ved det.

Pind & Partnere ser frem til at møde jer i Byens Netværk!

Venlig hilsen
Carsten Lang-Jensen

Carsten Lang-Jensen, Pind & Partnere


AFRY november 2022

footer image byens netværk