print logo

URBAN POWER

august 2021

Sammenhængskraft

URBAN POWER er et innovativt arkitektfirma, der skaber fysiske rammer med et særligt fokus på sammenhængen mellem by, bygning og byrum. En bygning ses altid I sammenhæng med den by, eller det landskab den er en del af. En by opleves gennem de rum der opstår mellem bygningerne og gennem de mennesker der opholder sig der. Byrummene holder byen sammen og forbinder inde og ude. Sammenhængen mellem by, bygning og byrum er afgørende for at skabe gode relationer mellem mennesker. 

Helhedsorienteret byudvikling

I vores udviklingsprojekter arbejder vi med at sammentænke f.eks. infrastruktur, klimasikring, funktioner, byudvikling, byggerier og byrum fra starten, hvorved der skabes stor merværdi i de endelige projekter. Vores opgavetyper spænder over idéoplæg, helhedsplaner, analyser, designmanualer, visioner, bygningsdesign, projektering og procesledelse - særligt med fokus på transformation og videreudvikling af eksisterende byområder. Tegnestuen er uddannet i DGNB for både bygninger og byområder.

Tegnestuen har specialiseret sig i at styre byudviklingen sikkert igennem processen. Fra de tidlige skitser, tanker og borgerinvolvering til opsamling på både tekniske, arkitektoniske og processuelle aspekter, optegning af de endelige planer samt formidling af projektet. Projektet er altid baseret på et robust helhedsgrebet, der sikrer fleksibiliteten og den bærende identitet for projektet, så planen kan holde i mange år og nemt tilpasses fremtidige behov. 

By

Stejlepladsen - nedskaleret tæt by i København

Bygning

Symbiosehusene - nyt fællesskab ovenpå eksisterende erhvervsbygning i Herlev

Byrum

Genforeningsparken i Aabenraa 


Movia nye BRT-stationer og byudvikling omkring nye stationer

Hvorfor er vi en del af Byens Netværk?

URBAN POWER agerer i byens mange skalaer og udviklingstrin, og vi ser derfor Byens Netværk som en god platform for faglig sparring og netværk  med alle spektre af byens aktører.

URBAN POWER ApS er beliggende i København, men løser opgaver i hele Danmark samt flere steder i udlandet. Firmaet bliver i det daglige ledet af de tre partnere og arkitekter Arne Cermak Nielsen, Rune Veile og Sara Buhl Bjelke.

 

Kontakt

URBAN POWER ApS
Refshalevej 147
1432 København K 


Sara Buhl Bjelke
sarabjelke@urbanpower.dk

Rune Veile
runeveile@uranpower.dk

Arne Cermak Nielsen
acn@urbanpower.dk

Læs mere på urbanpower.dk

Greenpipe december 2022

footer image byens netværk