print logo
Byens netværk

Vandkunsten

december 2016

Tegnestuen Vandkunsten har eksisteret siden 1970. I alt den tid har vi udfordret byggeriets rutiner med den hensigt at skabe gode og brugbare rum for individer og fællesskaber.


Det kan måske lyde højstemt, men vi forbeholder os retten til at tro og mene, at god arkitektur evner at gøre samfundet til et bedre sted at leve. Dermed ikke sagt, at arkitektur skal larme. Vores arkitektur skriger sjældent til himlen, men den åbner for dialog med de mennesker og fællesskaber, der indtager den.

Vi arbejder indenfor hele arkitektfagets faglige bredde, fra landskabs- og byplanlægning, bebyggelsesplaner, byfornyelse og bygningsrenovering til bolig- og erhvervsbyggeri, samt institutioner med kunstneriske eller sociale formål. Det geografiske virkefelt er først og fremmest Skandinavien og Nordeuropa.


Boliger for alle

Byhusene på Islands Brygge – foto: Lasse Bech Martinussen.

Vandkunsten har tegnet tusindvis af boliger – almene som private. Der skal være plads til det levede liv og til at møde sine naboer i mere eller mindre definerede overgange mellem det private og det offentlige. I Byhusene på Islands Brygge har vi for eksempel tegnet en moderne fortolkning af Kartoffelrækkerne anno 2016 med forskudte planer, masser af dagslys, parkering under huset. Og så er Byhusene Svanemærkede.

Planlægning og livet før byen
Køge Kyst - illustration af byens transformation langs banelegemet og på tidligere industriområder ved kysten.

Billedligt talt er Vandkunstens tilgang til byplanlægning lidt som at reparere et slidt, men værdsat stykke strikketøj. Vi samler de gode masker op og strikker en tættere by, der rummer de moderne elementer, mens vi forholder os tro mod det bedste af det bestående. For Køge Kyst, hvor vi vandt konkurrencen i 2010 og har haft afledte opgaver, handler det blandt andet om, at kombinere den gamle bys charme og eksisterende skala med de tidsvarende behov for mobilitet, et attraktivt erhvervsområde og en velfungerende detailhandel.

Renovering – forelsket i det givne
Boliger i Konstabelskolen – Dybe vinduesnicher er etableret i den dybe væg, der er resultatet af en udvendig efterisolering.
Betonkonstruktionen og den gamle facade er eksponeret som kontrast til de nye materialer. Foto: Melissa Ørnstrup.

Strikkemetaforen går igen i vores renoveringsstrategier, der tager udgangspunkt i de umiddelbare arkitektoniske eller sociale kvaliteter. I omdannelsen til boliger af den gamle Konstabelskole på Margretheholm, gemmer sig en markant betonkonstruktion bag den murede facade. Søjler, bjælker og lofter i bræddeforskallet beton danner nu en rå kontrast til boliger til studerende. Efterisoleringen følger også strategien om at fremhæve arkitekturen og projektet vandt årets RENOVERpris.

Vandkunstens tegnestue på Holmen
Vandkunsten har tegnestue i en transformeret værkstedsbygning på Holmen i København, på det gamle Quintus batteri.
Her sidder alle 70 medarbejdere i ét stort rum og spiser rundt om langbordet, der har været en fast bestanddel af tegnestuens historie gennem alle årene.


Derfor er Vandkunsten medlem af Byens Netværk

Vores medlemskab af Byens Netværk bidrager til tegnestuens fælles vidensopbygning og netværk, når vores medarbejdere deltager i de mange relevante arrangementer.

Kontaktperson
Anne-Mette Manelius
Vandkunsten
am@vandkunst.dk
T +45 60 40 27 88

Læs mere på vandkunsten.com

  
 

Greenpipe december 2022

footer image byens netværk