Byens Netværk
Se i browser


 
   
 


8. april 2021

Vær med til at forme Byens Netværk
- deltag i arrangementsudvalg og bestyrelse

Byens Netværk er medlemmernes forening. Netværket drives i høj grad af jeres engagement. Organisationen er sammensat af en bestyrelse, et arrangementsudvalg og et sekretariat.

Arrangementsudvalg
Arrangementsudvalget udpeges af sekretariatet og er sammensat af repræsentanter fra vores medlemmer, på tværs af brancher, der har lyst til at være med til at præge foreningens arrangementer. Pt. er der ca. 15 medlemmer af udvalget. Arrangementsudvalget er et aktivt udvalg med 4-5 årlige møder, hvor vi diskuterer og planlægger aktuelle og kommende arrangementer.

Bestyrelse
Bestyrelsen har det formelle ansvar for foreningen og består af op til 9 medlemmer og 2 suppleanter. Vi holder ca. 4 møder, en general­forsam­ling og et seminar om året. Suppleanter deltager ikke i det ”daglige” bestyrelsesarbej­de, men inddrages, hvis et bestyrelsesmedlem træder ud i løbet af perioden.

Ved den årlige generalforsamling er ca. halvdelen af bestyrelsen på valg, ligesom suppleanterne er på valg hvert år. Vores vedtægter betyder, at bestyrelsen skal sammensættes af et bredt udsnit af aktørerne i byens udvikling. Med andre ord skal bestyrelsen afspejle alsidigheden i Byens Netværk og vores mange forskellige medlemmer. Læs vedtægterne her.

Følgende er på valg i 2021:

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Henriette Cajar, SINUZ – villig til genvalg
 • Pia Nielsen, fsb – genopstiller ikke
 • Kirsten Anker Sørensen, Link Arkitektur – villig til genvalg
 • Mette Mogensen, Domea.dk (ny kandidat)


​Suppleanter:

 • Kathrine Brandt, Thing Brandt Landskab - villig til genvalg
 • Anne-Mette Hjøllund, BARK Rådgivning - villig til genvalg


​Derudover består bestyrelsen af:

 • Balder Johansen, Logik & Co.
 • Frederik Spanning, Cree Denmark
 • Torben Mauritzen, Aumento
 • Christian Hartmann, PensionDanmark
 • Arne Høi, Det Kongelige Akademi
 • Thomas Bak, Fredsted Floors


Hvordan kan du deltage?
Arrangementsudvalgets medlemmer udpeges af sekretariatet. Har du lyst til at være aktiv i arrangementsudvalget, så kontakt Henriette Sofie Larsen på tlf. 2334 4601 eller hsl@byensnetvaerk.dk for at høre mere.

Bestyrelsens medlemmer vælges på den årlige general­forsamling. Alle ansatte i vores medlemsvirksomheder kan stille op. Har du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, så kontakt Henriette Sofie Larsen (se kontaktdata ovenfor) eller bestyrelsesformand Henriette Cajar på tlf. 2210 4206 eller hc@sinuz.dk. Præsentation og billede sendes til Henriette Sofie Larsen.

Af hensyn til vedtægternes bestemmelser om bestyrelsens alsidighed indstiller bestyrelsen et bud på den kommende bestyrelses sammensætning på generalforsamlingen.

Hvis du ønsker at stille op - men ikke indstilles af bestyrelsen - kan du stadig stille op på selve generalforsamlingen. Hvis du vælger dette, vil vi gerne på forhånd have en kort præsentation og dit billede, sådan at vi kan gøre opmærksom på dit kandidatur ved indkaldelse til generalforsamlingen.​ Vi hører gerne fra dig senest den 19. april 2021.

Job i sekretariatet
Sekretariatet i Byens Netværk er en dynamisk, lille organisation, hvor vi arbejder med udviklingen af aktiviteter og tilbud til netværkets medlemmer. Pt. har vi en ledig stilling og søger en engageret medarbejder, der kan hjælpe os med det efterhånden større og større antal administrative opgaver, og som samtidig har flair for netværk.

Kender du en egnet kandidat, så hjælp os med at sprede budskabet og stillingsopslaget.

Lad os sammen gøre Byens Netværk til Byens bedste Netværk.

Med venlig hilsen 

Henriette Sofie Larsen
og resten af team Byens Netværk

 

 

Månedens profil

Der er en rivende udvikling inden for lys og dagslys. Dansk Center for Lys (DCL) er landets største og ældste lysorganisation og en forening for alle, der arbejder professionelt med lys og belysning, som vi tilbyder viden, efteruddannelse og netværk. Læs mere her


Bliv månedens profil

Hver måned profilerer vi en af vores medlemsvirksomheder på websitet. I kan fortælle historien om jeres virksomhed eller spændende projekter til branchekolleger. Har du og din virksomhed lyst til at være månedens profil – så kontakt os


Byens Klumme

Fremtidens byer skal efterligne slummens dna

Corona-pandemien har vist, at mennesker på hele kloden kan omstille sig til en udfordrende hverdag uden varsel. I Byens Klumme reflekterer direktør fra Nationalmuseet, Rane Willerslev, over tiden her og nu - og hvordan fremtidens byer måske kan lære af de selvopståede bystrukturer i nogle af verdens største slumområder.


Byens Stafet

Byens Stafet er medlemmernes stafet. Her kan du blive klogere på, hvem der også er med i dit netværk, og hvad de interesserer sig for i byen her og nu. Stafetten gives løbende videre til en person i netværket udvalgt af stafetholderen. Måske bliver du den næste!


Hvem har Stafetten?
Byens Stafet er landet hos Søren Haugsted, Partner og leder af Team Almen i Arkitema, der bl.a. svarer på, hvordan han bedst ser, at byggebranchen kan arbejde med den grønne omstilling, og hvordan Arkitema arbejder med at få mest mulig kvalitet i det almene byggeri. Klik ind og læs mere her.


Kommende arrangementer

Virtuel byvandring: Byen bøjet i neon, 22. april - online via Teams
Tag med forfatteren Stefan Outzen på virtuel byvandring i Københavns neonlys og få historien om både de mest ikoniske vartegn og de nye neonskilte, der føres til byens farverige landskab.


Arktisk arkitektur – at bygge på Grønland, 26. april - online via Teams
Det grønlandske samfund, landskab og klima stiller særlige krav til arkitektur, byggeteknik og materialevalg. Hør Janina Zerbe, kreativ partner i KHR Architecture, fortælle om de udfordringer og muligheder, som tegnestuen møder i deres grønlandske projekter. 


www.byens-netvaerk.dk

Byggebranchen ser grønt!, 10. & 11. juni
Byens Netværk og Byggesocietetet samler den danske bygge- og ejendomsbranche til et par spændende faglige og festlige netværksdage, hvor vi retter spotlyset mod det nok mest aktuelle emne af dem alle: Byggebranchen og den grønne omstilling.


Studietur til Færøerne, 17.-21. august 2021 - venteliste
Fantastiske vidder, storslået natur, levende byudvikling, stjernearkitektur, indretningsdesign og avanceret ingeniørkunst. Tag med på Byens Netværks studietur til det forjættede ørige Færøerne.


Teater: Vi de 1%, 2. september - venteliste
De bor i ghettoer. De er ofte kun sammen med andre, som deler samme kultur og værdier. De placerer deres børn i særlige skoler og ønsker ikke at bidrage til fællesskabet. Tag med i teateret og se en forestilling om de rige 1%, og hvordan de lever.


Fødselsdagsreception for Henriette Sofie Larsen, 3. september 
I november 2020 fyldte vores direktør Henriette Sofie Larsen 60 år. Det fejrer vi forsinket, men festligt, med en reception i Fæstningens Materialgård i sensommeren.


Arrangementer under udvikling

"Usynlige Stier" – kunst og kultur i udsatte boligområder
Tag med til Sigynsgade-kvarteret på ydre Nørrebro, når vi besøger det samskabelsesbaserede kunstprojekt "Usynlige Stier" for at blive klogere på, hvordan kunst kan bidrage til et bedre fællesskab i udsatte boligområder.


Tunnelfabrikken
Kom med og se Tunnelfabrikken inden den påbegynder sin omfattende omdannelse fra gigantisk industribygning til kommende kulturdistrikt i Nordhavnen. Klaus Kastbjerg, direktør i UNIONKUL, fortæller om visionerne for det storstilede projekt. 


Det Kgl. Bibliotek i Aarhus - Danmarks bedste renovering
Se vinderen af RENOVER prisen 2020, når vi besøger Det Kgl. Bibliotek i Aarhus, som er transformeret fra klassisk bibliotek til et moderne, socialt samlingspunkt. 


Helhedsrenovering af Friluftsskolen
Friluftsskolen på Amager har været igennem en helhedsrenovering, hvor den oprindelige idé om ude- og inderum samt sikring af lys og frisk luft er bevaret og styrket. Vi tager ud og ser det flotte resultat og hører om de valgte løsninger.   

 


Station – a Student Innovation House
På Frederiksberg har den tidligere politistation på Howitzvej fundet ny funktion som verdens første studenterdrevne innovationshus. Vi ser den fysiske transformation af den bevaringsværdige bygning og hører om stedets visioner og projektets tilblivelse.

 


Renovering af Lyngby Rådhus
Kom med på besøg i Lyngbys ikoniske rådhus, som står overfor en gennemgribende renovering, og bliv samtidig opdateret på byudviklingen, der finder sted i Lyngby-Taarbæk i disse år.


Studielandsbyen 'Wooden Village'
CPH Villages nye studielandsby på Vesterbro har fået tilnavnet 'Wooden Village', da studieboligerne er opført i træ. Vi tager ud og ser byggeriet på Otto Busses Vej og hører om CPH Villages vision om at bygge og drive modulære studielandsbyer.  


BaseCamp Skovbrynet Lyngby​
En grøn park på taget. Studieboliger, leje- og firmaboliger. Et levende miljø med plads til fællesskaber. BaseCamp Skovbrynet Lyngby har det hele. Vi besøger og ser det enorme byggeri, hvor innovativ arkitektur og miljømæssige og sociale aspekter er i fokus.


Erichsens Palæ - Danske Bank hovedsæde
Ud mod Kgs. Nytorv ligger det smukke og fredede Erichsens Palæ, der huser Danske Banks hovedkvarter. Kom med bag facaden og oplev et fornemt udsnit af dansk bygningskunst.


Nyboder – restaurering og modernisering
Tag med når vi besøger Nyboder og ser og hører om restaureringen og moderniseringen af de kulturhistoriske gule stokke, der er del af den danske arkitekturarv.


Byvandring på Christianshavn​
Hver af Københavns bydele gemmer på sine arkitektoniske perler og særlige bygningsværker. Sammen med arkitekt og forfatter Marie-Louise Høstbo tager vi på byvandring på Christianshavn for at udforske bydelens arkitektur.


Jernbanebyen – byens næste kapitel​
Jernbanebyen er den sidste, store brik i byudviklingen i det sydlige København. Tag med, når vi besøger Jernbanebyen sammen med grundejerne DSB Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme og hører om planerne for en ny, moderne bydel.


Restaurering og renovering af Nationalbanken
Kom med på et unikt besøg bag facaden på et af Arne Jacobsens absolutte hovedværker, Nationalbanken, mens den ikoniske og fredede bygning står tom forud for en gennemgribende restaurering og renovering.


Remiseparken
Midt i Urbanplanen ligger Remiseparken, som byder på både byggelegeplads, bondegårdsdyr og store grønne plæner. Parken er nu blevet fornyet til glæde for såvel områdets beboere som resten af byen.


Netværksbar på Slottet
Lær dine netværkskolleger (endnu) bedre at kende, når vi inviterer til netværksbar på Charlottenlund Slot og samtidig hører om stedets historie og restaurering frem mod dets nutidige funktion som kontorfællesskab.


Byens Samtaler

www.byens-netvaerk.dk

Byens Samtaler – med arkitekturredaktør Karsten Ifversen
Hvad sker der i byudviklingen, og hvad kan vi glæde os til at se, når vi igen må komme ud og se på ny dansk arkitektur? Få svarene i videopodcasten med Politikens arkitekturredaktør Karsten R. S. Ifversen. Se og hør med i premieren på Byens Samtaler her.


Byens Podcast

www.byens-netvaerk.dk

Byens Podcast: Kønskamp i byggebranchen - hvor lige skal vi være?
Byens Podcast undersøger, hvad det er, der holder så mange af de unge kvinder væk fra landets byggearbejdspladser. Vi har talt med både ansatte og arbejdsgivere om, hvordan byggebranchen kan åbne sig for flere kvindelige talenter.


Byens Podcast: Naturen ind i byerne!
Byerne vokser og det samme gør behovet for grønne og rekreative områder til byboerne. Men hvordan omsætter vi de grønne ambitioner til gode og bæredygtige byrum, og hvordan sikrer vi den bedst mulige balance i forholdet mellem byer, mennesker og natur? 


Nyheder fra Byens Netværk

www.byens-netvaerk.dk

Stillingsopslag: Byens Netværk søger en administrativ medarbejder med flair for netværk
Vi søger en administrativ medarbejder med flair for netværk til vores livlige og dedikerede sekretariat. Er det dig eller en du kender? Læs mere her


Jubilæumsbog: Byens Netværk - 25 år spejlet i et netværk
Læs historien om Byens Netværk fortalt gennem samtaler med dem, der var med for 25 år siden og dem, der er kommet til siden. Dem, der kender foreningen indefra og dem, der ser den udefra.

Bogen er skrevet af journalist Eva Ørum og layoutet af grafiker Fie Sahl Kreutzfeldt og indeholder foruden interviews også en masse flotte billeder fra vores arrangementer, studieture, nytårskure m.v.     


Nyheder fra andre

Skal du til MIPIM 2021? Book værelser på Hotel ChanteClair
Skal du til Mipim i september, kan du booke overnatning på "vores" hyggelige netværkshotel Hotel ChanteClair i Cannes. Kontakt Hotel ChanteClair direkte for nærmere info. Fra 2022 er der igen mulighed for at booke logi gennem Byens Netværk.


www.byens-netvaerk.dk

Kursus: Bygningsbevaring teori og praksis 2020-2021
Kursusrækken ”Bygningsbevaring teori og praksis 2020-2021” i RAADVAD fortsætter med syv dage, der tager afsæt i Slots- og Kulturstyrelsens nye faglige retningslinjer for arbejder på de fredede ejendomme.


www.byens-netvaerk.dk

Nyt arkitekturmagasin vil diskutere bygningskunst og kultur
Institut for Bygningskunst og Kultur på Det Kongelige Akademi lancerer et nyt onlinemagasin, der skal åbne samtaler og diskutere kunst og kultur i arkitekturen. Magasinet er gratis.


 
 
Du modtager dette nyhedsbrev fordi du har tilmeldt dig via Byens Netværks hjemmeside. Du kan til enhver tid afmelde dig igen, via dette link