print logo

Netværkstur til Viborg

Fotoreportage

Tag med på netværkstur til Viborg, hvor vi bl.a. besøger Viborg Rådhus, Kaserneområdet, Vandplusprojektet sØnæs og Vestre Landsret. Glæd dig til en hel dag sammen med netværket i en af Danmarks smukke, gamle byer.

Viborg er en af Danmarks ældste byer med en spændende historie og en hyggelig og velbevaret middelalderbykerne omkring den gamle Domkirke. Byen ligger midt i Jyllands bakkede landskab, omkranset af sø, skov og hede.

Viborg blev by allerede for tusind år siden. Handelsfolk og håndværkere slog sig ned midt i Jylland, hvor landevejene fra vest, nord og øst møder den sydgående hærvej. Da Danmark blev samlet under én kongemagt, fik landstingene i Viborg, Ringsted og Lund afgørende politisk betydning, og Viborg blev således en af de vigtigste byer i landet. Viborg er i dag en moderne service- og industrikommune med godt 43.000 indbyggere og handelscentrum for et stort opland.

Viborg Rådhus
Henning Larsen Architects har designet det nye Viborg Rådhus som ’en by i byen’. Det 19.400 m2 store hus er placeret på et tidligere kaserneområde lidt uden for Viborgs historiske bykerne. Udformet som en stor hvid skulptur, der svæver over en mørk base, er rådhuset designet til at danne en fleksibel ramme om mødet med borgerne og kontorfællesskab for kommunens mere end 800 ansatte i den centrale administration.
Fra husets base er et grønt tagforløb nænsomt integreret med landskabet og de grønne parkeringstage, der omgiver forpladsen. Medarbejdere og besøgende inviteres indenfor i et atrium, der spænder over seks etager fra gulv til loft.

Facadens bånd af dybe kassetter giver – ud over solafskærmning – huset et markant udtryk udadtil, hvor tagets form afspejler atriets geometri.
Viborg Rådhus er det første rådhus i Danmark udført i energiklasse 1. Det betyder, at huset forbruger 50% mindre energi end et almindeligt kontorhus (under 50 kWh pr år). Det 19.000 m² store Rådhus i Viborg er med dets arkitektur, udformning og teknik det første kontorbyggeri i Danmark med et reduceret energiforbrug på 50% i forhold til gældende krav.

Kaserneområdet
Da forsvaret lukkede en kaserne i byen i 2001, blev arealet solgt til Viborg Kommune, som siden har udviklet området til kreativ bydel med hovedvægt på uddannelse og oplevelser. En international animationsskole, et stort moderne uddannelseshus, masser af ungdomsboliger, dramaskole og nyt rådhus er nogle af de faciliteter, der voksede fremdet gamle område i Viborg.

Klimatilpasningprojekt sØnæs
Området sØnæs ved Søndersø i Viborg er udvalgt til at være ét af fire Vandplus eksempelprojekter i Danmark, som får støtte fra Lokale og Anlægsfonden. Projektet kombinerer klimatilpasning og vandrensning med udviklingen af et nyskabende, rekreativt parkområde.
Klimatilpasningsprojektet går ud på at styrke og udvikle Sønæs som rekreativt, offentligt byrum ved at etablere et kunstigt vandlandskab, som ud over at sikre området mod skybrud efterkommer spildevandsplanens krav om at mindske fosforudledningen til Viborgsøerne.

Vestre Landsret
Den nye bygning til Vestre Landsret stod færdig i sommeren 2014. Den nye landsret blev opført som et offentligt privat partnerskab (OPP). Bygningsstyrelsen gennemførte et udbud af opgaven i 2011 og tildelte primo 2012 opgaven til A. Enggaard A/S med et forslag tegnet af KPF Arkitekter.

Bygningen er placeret på en af Viborgs bedst beliggende byggegrunde med udsigt ud over oplandet.

Set udefra er bygningen opdelt i en kobberbeklædt organisk formet del, der indeholder de store retssale, samt en retvinklet kontordel med lysegrå naturstensfacader. Med de to gennemgående overflader udtrykker bygningen respekt og værdighed for den danske domstol samtidig med at bygningen har en robusthed overfor vejrpåvirkninger.

Indvendigt er bygningen struktureret ud fra principperne i domstolsreformen om en ydre og indre zone, der skal understøtte personalets sikkerhed og retssikkerheden for såvel vidner som arrestanter, og der er lagt stor vægt på, at bygningen funktionelt og logistisk skal lette afviklingen af det daglige arbejde.
 

Praktisk information:

NB. Turen er gratis, men som noget nyt indfører vi et afmeldingsgebyr på kr. 500,- hvis du melder fra turen senere end d. 1. juni 2015.

 Program

 • 06:15
  Afgang fra Strandgade 27B, 1401 København K. Vi kører mod Odden.
 • 07.00
  Opsamling af deltagere på Q8 tanken ved Roskilde. Adresse: Motelvej 28, 4000 Roskilde
 • 08.20
  Færge fra Odden til Aarhus (overfart 75 min). Derefter kørsel fra Aarhus til Viborg
 • 10:45
  Ankomst til Viborg Rådhus Prinsens Alle 5, 8800 Viborg
 • 11:00
  Velkomst og oplæg på Viborg Rådhus Velkommen til Viborg. Om Byplanlægning og om Viborgs mange spændende projekter, om Apple osv. v/planchef Karl Johan Legaard Jensen m.fl., Viborg Kommune
 • 11:30
  Rundvisning i Viborg Rådhus v/Frank Mikkelsen og byplanlægger, Helle Gravesen, Viborg Kommune
 • 12:20
  Let frokost i Viborg Rådhus
 • 12:50
  Vi kører gennem Kasserneområdet og får et kort oplæg om området - en transformeret bydel i Viborg v/byplanlægger, Helle Gravesen, Viborg Kommune. Derefter kører vi videre mod sØnæs.
 • 13:00
  Kort rundvisning ved sØnæs, et nytænkende klimatilpasningprojekt i Viborg v/landskabsarkitekt Lotte Kunstmann, Viborg Kommune
 • 13:30
  Afgang mod Viborg centrum
 • 13:45
  Byvandring i det gamle Viborg
 • 14:45
  Bus til Vestre Landsret
 • 15:00
  Ankomst til Vestre Landsret, Asmild klostervej 21, 8800 Viborg
 • 15:15
  Velkomst og oplæg om Vestre landsret v/ landsdommer John Lundum og chefarkitekt Zoran Juresa, KPF-Arkitekter. Kaffe og kage
 • 16:00
  Rundvisning i Landsretten
 • 17:30
  Afgang fra Viborg mod Aarhus
 • 19:00
  Færge fra Aarhus til Odden (overfart 75 min)
 • 22:00 (ca)
  Ankomst til København Strandgade 27B, 1401 København K. Tak for i dag.

Praktisk information

Dato og tid

10/06 2015 06:15 - 22:00

Adresse

Strandgade 27 B
1401 København K

Deltagerantal

45

Mødested

Bussen kører fra pladsen foran Dansk Arkitektur Center

Kontakt

mvs@dac.dk
23450221

Praktisk information

Dato og tid

10/06 2015 06:15 - 22:00

Adresse

Strandgade 27 B
1401 København K

Deltagerantal

45

Mødested

Bussen kører fra pladsen foran Dansk Arkitektur Center

Kontakt

mvs@dac.dk
23450221

footer image byens netværk