print logo
Byens netværk

Byens Klumme

Her kan du læse spændende indlæg om aktuelle emner på tværs af byggebranchen. Byens Netværk udpeger cirka fire gange om året medlemmer eller gæsteskribenter med en interessant faglig indfaldsvinkel til at byde ind på specifikke emner om byens udvikling. 

Hvad nu, København?

Hvad nu, København?30. november 2018

Selv når det går allerbedst, ved man aldrig, hvad der sker, når man vender et af Matadors ”Prøv lykken”-kort. Sådan er det også med virkelighedens by; uanset hvor meget vi ved, og hvor godt vi planlægger, vil der altid være noget, der er blevet overset, eller bare udvikler sig i en anden retning end forudset, siger Jesper Pagh, konsulent og forsker, oplægsholder, kritiker og skribent i Byens Klumme.

læs mere Skrevet af Jesper Pagh, Konsulent og forsker, oplægsholder, kritiker og skribent
Alt er forbundet

Alt er forbundet20. august 2018

Hvis vi vil et andet byggeri - hvis vi vil noget andet med vores landskaber, arealer og byggerier, så må vi ændre retning, tænkemåde, metoder og kriterier. Bæredygtighed er et nyt kriterium i denne sammenhæng, siger forfatter og professor Steen Hildebrandt i Byens Klumme, der med udgangspunkt i FN's Verdensmål for bæredygtighed viser, hvordan "alt er forbundet".

læs mere Skrevet af Steen Hildebrandt, Ph.D., Professor og Adjungeret Professor
København skal stadig være for alle

København skal stadig være for alle03. april 2018

Boligpriserne i København er på himmelflugt, og derfor er det nødvendigt at sikre almene boliger, som folk med almindelige lønninger er i stand til at betale. Det er der flere veje til, mener Københavns nye Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen i aktuel klumme.

læs mere Skrevet af Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og Miljøborgmester i København (EL)
En fælles vej frem

En fælles vej frem08. januar 2018

Med tidens naturkatastrofer og sønderlemmende krige kan det ind imellem være vanskeligt at se, at vi er på vej mod en mere bæredygtig fremtid. Lene Hjorth, Afdelingsdirektør for Koncern CSR i Jyske Bank er aktuel med en ny klumme, hvor hun peger på FN's verdensmål som en mulig fælles vej frem.

læs mere Skrevet af Lene Hjorth, Afdelingsdirektør i Jyske Bank Koncernen
Grænsefladen mellem Kunstakademiets arkitektuddannelse og FN’s verdensmål

Grænsefladen mellem Kunstakademiets arkitektuddannelse og FN’s verdensmål05. juli 2017

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) har dedikeret de kommende tre år til udvikling af nye og innovative løsningsbud på en mere bæredygtig verden. I klummen beskriver institutleder Arne Høi, hvordan et målrettet arbejde med FN´s 17 verdensmål kan være med til at styrke samarbejdet mellem uddannelsesverdenen, resten af faget og den virkelighed, vi alle er med til at forme.

læs mere Skrevet af Arne Høi, Institutleder på KADK og medlem af Byens Netværks bestyrelse
Grænsefladen i Sydhavnen

Grænsefladen i Sydhavnen28. februar 2017

Sydhavnen er det mest spændende område i København lige nu, da bydelen står ved et forgreningspunkt, hvor den kan udvikle sig i en positiv eller en negativ retning. Hvis Sydhavnen skal udvikle sig i en positiv retning, som en sammenhængende og dynamisk bydel, skal vi ikke fokusere ensidigt på at bygge huse, men også investere i det lokalsamfund, der skal videreudvikle bydelen, når der ikke er flere grunde at bygge på.

læs mere Skrevet af Jesper Koefoed-Melson, partner i GivRum
Lad os gribe byernes forandring i fællesskab

Lad os gribe byernes forandring i fællesskab29. november 2016

Hvordan kan vi i fællesskab understøtte de danske byers udvikling, så vi skaber byer, der ”hænger godt sammen” på alle parametre? Realdanias nye indsats sigter mod at bryde grænserne mellem udsatte boligområder og byen omkring. At gøre boligområderne til mere attraktive bydele, som er i bedre balance, og hvor der er en bedre kobling til resten af byen. Det handler om at skabe tilbud, funktioner, opholdssteder og fysiske forbindelser, der også inviterer byens øvrige beboere ind.

læs mere Skrevet af Af Anne Skovbro, Filantropidirektør, Realdania
 HVORFOR SOCIALØKONOMI?

HVORFOR SOCIALØKONOMI?25. august 2016

Hvor går grænserne mellem mennesker i byen? Kan mennesker med fysiske, psykiske og sociale handicap indgå på lige fod med alle andre og løse arbejdsopgaver til gavn for alle? Kan vi nytænke byen, så vi både bor og arbejder i lokalområdet? Socialøkonomiske virksomheder (SØV) er virksomheder, der arbejder til gavn for samfundet, og som ofte tager forskellige socialt udsatte ind i arbejdsfællesskabet, så de kan være med til at bidrage til udviklingen af samfundet.

læs mere Skrevet af Line Barfod, Advokat Foldschack & Forchhammer
Hvor sættes grænsen?

Hvor sættes grænsen?03. maj 2016

En af de grænseflader, vi som branche bør give særlig opmærksomhed, er den, der mere eller mindre tydeligt lader sig optegne mellem jura, bygherrerådgiveren og den projekterende rådgivers ansvar. Den stadigt mere udbredte anvendelse af bygherrerådgivning har aktualiseret behovet for en klar og tydelig definition af, hvornår bygherrerådgiverens ansvar ophører, og den projekterende eller juridiske rådgivers ansvar begynder.

læs mere Skrevet af Carsten Lang-Jensen, Advokat og Partner i Pind & Partnere
Fra mangfoldighed til grænseflader

Fra mangfoldighed til grænseflader21. januar 2016

Byens Netværks tema har igennem de sidste to år været "Mangfoldighed", og begrebet er på mange måder fundamentet for Byens Netværk. Vi er som netværk mangfoldige, vores fag og virksomheder er mangfoldige, og netop fordi vi er forskellige, kan vi skabe den dialog, der åbner vores øjne for, hvordan vi hver især ser på tingene. En dialog, der forhåbentlig er med til at styrke branchen og byudviklingen.

læs mere Skrevet af Henriette Cajar, Markedsdirektør i Orbicon og Bestyrelsesformand for Byens Netværk

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk