print logo
Byens netværk

Byens Udvikling Aarhus

Byens Udvikling Aarhus er en netværksgruppe for beslutningstagere i byudviklingen.

Gruppens arbejde fokuserer på bystrategier, byplanlægning og forandringsdynamikker i byudviklingen. Sammen diskuterer vi de store linjer og ser på den igangværende udvikling: Hvad er de store tendenser? Hvor bevæger vi os hen? Er kvaliteten høj nok?

Det gennemgående indhold på møderne er deltagernes oplæg, sparring og dialog. Sammen bliver vi klogere på, hvordan vi bedst udvikler vores byer og sikrer en høj grad af sammenhængskraft, når kranerne har forladt byggepladserne. Med udsyn fra gruppens forskellige faggrene diskuterer vi, hvad der kendetegner den gode by. Er der nogle blinde punkter, vi overser?

Det er gruppens deltagere, der beslutter, hvilke emner og input, der ønskes. Det kan bl.a. foregå som indlæg eller cases fra deltagerne selv, ekskursioner og virksomhedsbesøg, ligesom vi fra tid til anden inddrager udefrakommende fagpersoner. Herudover vil der, naturligvis, være ikke-faciliteret tid, fordi vi ved, at det tit er udenfor programsætningen, at netværket opstår. Af samme grund foregår netværksmøderne hos deltagerne.

Deltagerprisen er kr. 7.000,- pr. person ekskl. moms. for et forløb på 5 møder.


Byens Udvikling er repræsenteret ved følgende virksomheder:

Aarhus Kommune
A. Enggaard A/S
Link Arkitektur
Arkitema
CASA
COWI
Aarhus Arkitektskole
Horten Advokater
Kilden & Hindby
Realkredit Danmark
BF-Ringgården
DLA Piper
Grandville

Netværksfacilitatorer: Lisbet Fibiger og Henriette Sofie Larsen, Byens Netværk.

Vil du være med?

En forudsætning for at være med i en af byens netværksgrupper er, at din virksomhed er medlem af Byens Netværk. Hvis du ønsker at være med i Byens Udvikling, kan kontakte Henriette Sofie Larsen på hsl@byensnetvaerk.dk eller tlf. 2334 4601, så finder vi ud af, om du vil passe ind i denne eller en af vores andre netværksgrupper.

 

 

footer image byens netværk