print logo
Byens netværk

Byens Stafet

Byens Stafet er medlemmernes stafet. Her kan du blive klogere på, hvem der også er med i dit netværk, og hvad de interesserer sig for i byen her og nu. Stafetten gives løbende videre til en person i netværket udvalgt af stafetholderen. Måske bliver du den næste!

Hvem har stafetten?

Navn
Marie Louise Madsen

Virksomhed
Ishøj Kommune

Titel
Direktør for Teknik, miljø og byudvikling

Hvad optager dig for øjeblikket?
Vi er en kommune i udvikling, og der er et politisk ønske om, at vi fortsat skal være det, men at vi også skal forsøge at holde fast i det, vi er og de kvaliteter, som de eksisterende borgere i Ishøj værdsætter. Det stiller krav om en balanceret udvikling, hvor vi lytter med respekt, men også samtidig viser muligheder og udfordrer.

Jeg er optaget af, hvordan vi kan sikre en god udvikling af en gennemplanlagt by, hvor vi får noget godt ud af de præmisser, der er, men omvendt også sikrer en by, som lever op til nutidens forventinger om det gode liv i forstaden. Helt konkret handler det bl.a. om, hvordan vi kan skabe gode og trygge forbindelser i en by med et differentieret trafiksystem, hvordan vi kan omdanne og udvikle de centrale dele af byen, der ikke udgør en bymidte i traditionel forstand, men som vi alligevel gerne vil have opleves som sådan, og hvordan vi kan sikre nogle gode nybyggerier, som tilfører kvalitet til byen. Desuden vil vi gerne have endnu mere ud af, at vi har Arken liggende som flagskib i kommunen. Det betyder, at der er rigtig mange, der besøger Ishøj, og vi vil så gerne have, at de bliver lidt længere og opdager, at vi har mange flere varer på hylderne, end mange tror.

Noget af det, som vi aktuelt taler om er, hvordan vi politisk kan få en god og konstruktiv debat omkring, hvad man vil med byen, de muligheder vi har fået med den nye Fingerplan, og hvad vi skal bruge vores få ubebyggede arealer til. Der er et politisk ønske om både at have velfungerende og ikke alt for tætte boligområder, attraktive grønne områder og levende byrum samt parkering, der modsvarer borgernes behov og ønsker. Det skaber nogle dilemmaer og betyder, at der skal træffes nogle valg, for vi kan ikke det hele. Pladsen kan kun bruges én gang – med mindre vi lykkes med at finde nogle rigtig smarte løsninger, og det forsøger vi naturligvis, hvor det er muligt.

Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling? 
Vi har som kommune nogle strukturelle udfordringer, og vi har udsigt til en demografisk udvikling med mange flere ældre og børn. Dette skal vi tænke ind i vores planlægning og udvikling, og vi skal forsøge at finde nogle smarte løsninger, hvor vi også rent fysisk arbejder på at understøtte nogle sociale dagsordener. Det kan fx være, hvordan vi kan sikre et sundt og aktivt ældreliv i Ishøj, eller hvordan vi kan få forskellige generationer og kulturer til i højere grad at spille sammen og hjælpe hinanden. Her spiller de fysiske rammer også en vigtig rolle. Hvis vi finder nogle gode svar på det, mener jeg, at vi kan være med til at inspirere andre.

Hvilket sted holder du mest af i din by?
Jeg holder rigtig meget af Strandparken, landsbyerne og naturen i Ishøj, og jeg nævner det, fordi det desværre er det, som meget få udefrakommende forbinder med Ishøj. Det er en skam, for det er virkelig en herlighed. Dertil kommer naturligvis Arken, som vi er stolte af at have liggende i Ishøj.

Hvilken by gik din seneste rejse til – og hvad gjorde særligt indtryk på dig?
Jeg var i Stockholm, som jo er en smuk by, der har rigtig meget at byde på og også har rigtig meget vand ligesom København. Det tilføjer en helt særlig kvalitet til en by. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at man kunne få endnu mere ud af dette, hvis man skabte flere forbindelser for lette trafikanter på kryds og tværs, ligesom man har gjort i København.

Jeg nyder virkelig den måde, som København er kommet til at hænge sammen på nye måder de seneste år. Når en ny forbindelse åbner, er det som om, man opdager et område på ny, og når noget kommer tættere på, begynder man at bruge det mere og på en ny måde. Denne tænkning prøver jeg også at bruge, når vi tænker i forbindelser i Ishøj, selvom det her er noget lidt andet.
 

bonusrunden

 

Birgitte Svarre, Director, Team lead Cities i Gehl, har overdraget stafetten til dig med spørgsmålet:
"Der sker rigtig meget rundt om København for tiden, en letbane kommer til, og vi ser også, at der sker en stor befolkningstilvækst til forstæderne. Men vi hører ikke lige så meget om det i forhold til København. Set fra Ishøj, hvad er så de største udfordringer og potentialer nu og i de kommende år?”

Vores største udfordring er, at vi rent økonomisk har udsigt til det, vi kalder Dødens Gab. Vi befinder os i det, man kalder et dobbelt demografipres, fordi vi som sagt både kan forvente flere børn og flere ældre. Det er jo ikke isoleret set dårligt, men det er dyrt.

Aktuelt er der også usikkerhed omkring, om der bliver lavet om på udligningssystemet, og det er uvist, hvordan det i så fald vil påvirke os, men det tegner til at blive negativt. Det betyder, at vi tager vores økonomi meget alvorligt og forsøger at forberede os på selv de værste scenarier.

Samtidig har vi nogle særlige udviklingspotentialer, som vi forsøger at udnytte til at skabe vækst. Vi har fået nogle muligheder for byudvikling med den nye Fingerplan, og vi oplever generelt, at flere og flere får øjnene op for, at vi ligger rigtig godt logistisk.

Generelt arbejder vi med at gøre opmærksom på det, som de fleste, der bor og arbejder i Ishøj godt ved: at her er rigtig rart, og at vi også har en rigtig skøn natur og en dejlig strand.


Hvem sender du stafetten videre til?
AK83 Arkitekter

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
"Hvilke potentialer ser i for forstadsbyerne i omegnen af København. Hvad ville I satse på, og hvad ville I ikke gøre?"

Følg med her på siden for at se svaret fra AK83 Arkitekter.
 

Læs indlæg fra tidligere stafetholdere (den seneste er øverst):

Birgitte Svarre, Director, Team lead Cities i Gehl her
Nicolai Irminger Axholm, Chef for Salg og Udlejning i By & Havn her
Rasmus Storgaard, partner og bestyrelsesformand i EcoVillage her
Hans-Bo Hyldig, adm. direktør i FB Gruppen A/S her
Christian Høgsbro, adm. direktør i Boligforeningen AAB her
Rikke Sønder Larsen, Partner og stifter af EcoVillage her
Anders Bo Bach, direktør i Bach Gruppen København A/S her
Poul Schülein, Seniorpartner i Arkitema Architects her
Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen P/S her
Per Engsø Larsen, Direktør i Byggeri Danmark, ZÜBLIN A/S her
Rolf Andersson, Byggedirektør i KAB her
Henriette Dybdal Cajar, Indehaver af CAJAR Rådgivning her
Søren Tegen Pedersen, Plandirektør i Økonomiforvaltning, Københavns Kommune her
Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja ejendomme her
Gitte Andersen, direktør i SIGNAL her
Christian Hilligsøe Heinig, Cheføkonom i Realkredit Danmark her
Kenneth Horst Hansen, konstitueret planchef og teamleder i Center for Byudvikling, Københavns Kommune her
Hans Halvorsen, udviklings- og planchef, ved Københavns Universitet her
Katja Viltoft, partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter her
Jørgen Glenthøj, Borgmester i Frederiksberg Kommune her
Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune her
Inger Støjberg, Udlændinge-, Integrations- og Boligminister her
Jakob Axel Nielsen, Direktør i Calum A/S her
Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør i Freja Ejendomme her
Rita Justesen, Chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn her
Pia Nielsen, direktør i Boligselskabet fsb,her
Tina Saaby, Stadsarkitekt i Københavns Kommune her
Stig Mikkelsen, direktør i Mikkelsen Arkitekter her

 

Derfor er vi medlem

"Som del af arkitekt- og byggebranchen i Danmark er Byens Netværk ikke til at komme udenom. Det er et inspirerende forum med mulighed for videndeling og netværk med en række vigtige aktører i branchen." SKALA Arkitekter

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk