print logo
Byens netværk

Byens Stafet

Byens Stafet er medlemmernes stafet. Her kan du blive klogere på, hvem der også er med i dit netværk, og hvad de interesserer sig for i byen her og nu. Stafetten gives løbende videre til en person i netværket udvalgt af stafetholderen. Måske bliver du den næste!

Hvem har stafetten?


Navn
Steen Ejsing

Virksomhed
DAB – Dansk almennyttigt Boligselskab

Titel
Byggechef

Hvad optager dig for øjeblikket?
I DAB har vi ved årsskiftet godkendt en ny strategi ”Bæredygtighed og beboerdemokrati – sammen former vi fremtiden”. Som det fremgår, har vores bestyrelse valgt at fokusere på to væsentlige emner i vores branche.

For mit vedkommende betyder det, at vi pt. arbejder målrettet på at fastlægge de grønne tiltag, vi i vores byggesager fremadrettet vil fokusere på. Målet er, i endnu højre grad, at tydeliggøre bæredygtigheden i vores byggesager og vise vores boligselskaber, hvordan der arbejdes med den grønne dagsorden.

Et andet område, der stadig fylder hos mig, er det tværfaglige samarbejde i vores byggesager. Byggesektoren er stadig præget af en ”usund” konflikt kultur. Der bruges stadig uhensigtsmæssigt alt for mange ressourcer på mistillid, faldende kvalitet og kampen om at sikre de leverancer, der er aftalt.

Det handler - set fra min stol - om at skabe større tillid, bedre forventningsafstemning løbende gennem projekterne og dermed fange uoverensstemmelser så tidligt i forløbet som muligt. Den nye udbudslov er et af de værktøjer, vi bruger til skabe større tæthed parterne imellem og dermed skabe et bedre udgangspunkt for samarbejdet.

Hvordan har dit arbejde betydning for branchens eller byens udvikling?
Jeg ser alment byggeri som en vigtig del af hele boligmarkedet, - både i byen og i Danmark som helhed. Den almene sektor er således en vigtig part i at skabe den ”blandede” by, der giver plads til alle uanset økonomisk og social baggrund. Et vigtigt arbejde, som vi i DAB altid har for øje.

Nu banker den grønne dagsorden på døren, og her udgør byggeriet et væsentligt element i den klimabelastning, vi jo gerne skal have reduceret. Det handler om, at vi fremadrettet i endnu højre grad overvejer, hvorledes vi bruger vores fælles ressourcer. Her ser jeg den almene sektor som et naturligt forgangsbilede til at vise, hvorledes vi samme kan skabe mere bæredygtigt byggeri.

Hvilket sted holder du mest af (i din by)?
Jeg flyttede til København for at studere tilbage i 1984, og boede dengang på Øresundskollegiet på Amager. Denne del af byen har siden haft en særlig plads hos mig, og jeg har med begejstring fuldt den store transformation, der er sket omkring Strandparken, Strandlodsvej m.m.
Trods de store ændringer, Amager de sidste 25 år gennemgået, hvor industrien er flyttet og erstattet af boliger - Ørestad, Refshaleøen og meget mere - så oplever jeg stadig en særlig Amager-charme, hvor byen viser hele sin mangfoldighed.

Hvordan oplever du den situation, vi pt. står i grundet Coronakrisen?
Personligt har coronakrisen vist mig, at jeg i den grad er et socialt væsen, der ikke trives særligt godt med restriktioner, som betyder at arbejde hjemme og kun mødes i det virtuelle rum. Der har selvfølgelig været gode oplevelser - f.eks. hvor meget det har vist sig, at vi trods alt kan bedrive hjemmefra, og hvordan nogle ”rutiner” faktisk kan gøres mere effektive, når det sker i ”cyberspace”. Det er gode erfaringer, vi skal huske at trække med, når vi lander på den anden side af denne krise. Men derudover ser jeg frem til, at vi snart kan åbne landet lidt op og finde tilbage til en hverdag, hvor samvær og kulturelle oplevelse igen er en naturlig del af livet i byen. 
 

bonusrunden


Flemming Kristensen, forretningsleder for almene boliger i AI, har overdraget stafetten til dig med spørgsmålet : 

"Hvor ser du de største udfordringer inden for den almene boligsektor i de kommende år?”

Som almen bygherre er vi sat i verden til at sikre gode boliger til alle - også i byen, hvor høje grundpriser ofte gør diskussionen om billige boliger svær. Hvor langt skal vi gå på kompromis med det byggeri, vi opfører? For er de almene boliger da ikke længere en samfundsinvestering - med tag over hovedet for dem, som har det svært/mangler bolig lige nu og her?

Samfundsmæssigt oplever jeg, at følgerne af ghettolovgivningen ligeledes er en stor udfordring. Den betyder nedrivninger og frasalg af gode boliger, men byder ikke på mange løsninger i forhold til, hvor folk fremadrettet skal bo - ej heller om man overhovedet løser de udfordringer, ghetto-diskussionen har taget afsæt i.
Der øremærkes således rigtigt mange penge af Landsbyggefondens midler til netop disse nedrivninger, hvilket må forventes at være med til at begrænse, hvor meget der kan gøres andre steder. På den måde bliver pengene rettet i en bestemt retning, og det fælles sikkerhedsnet formindskes.

Hvem sender du stafetten videre til?
Søren Haugsted fra Arkitema.

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
Hvordan ser du, at vi bedst i byggebranchen kan arbejde med den grønne omstilling?Læs indlæg fra tidligere stafetholdere (den seneste er øverst):

Flemming Kristensen, forretningsleder for almene boliger i AI her
Katrine Nyland Sørensen, indehaver af Nyland Kommunikation her
Anne-Mette Manelius, Arkitekt PhD og kommunikationsansvarlig, Tegnestuen Vandkunsten her
Nabil B. Chaykh, udviklingsdirektør i AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører her
René Brandt, CEO i Ikano Bolig A/S her
Rasmus Larsen, Partner i EcoVillage ApS her
Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune her
Micki Aaen, Bæredygtighedsingeniør og grundlægger af Aaen Engineering her
Frederik Spanning, Direktør, CREE Denmark her (særudgave ifm. coronakrisen)
Niels Secher, Chef for bygherrerådgivergruppen, ARPE & KJELDSHOLM A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Jeppe Blak-Lunddahl, Adm. dir. Partner, Medejer, EMCON A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Henriette Dybdal Cajar, Adm. direktør og partner, SINUZ ApS her (særudgave ifm. coronakrisen)
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark her
Lone Zeeberg Nielsen, Bygge- og udviklingschef, fsb her
Kim Thinggaard, Partnerskabsdirektør i TRUST og &os Byggepartnerskabet her
Rasmus Brandt Lassen, Direktør, Bygningsstyrelsen her
Carsten Falk Hansen, Direktør, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen her
Camilla van Deurs, Stadsarkitekt København, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune her
Jan Hyttel, Formand for organisationsbestyrelsen, Boligselskabet Bo-Vita her
Torben Dahl, Forretningschef | Renovering & Nybyg, MOE A/S her
Lars Levin, Partner/direktør, Arkitekt MAA, AK83 Arkitekter A/S her
Marie Louise Madsen, Direktør for Teknik, miljø og byudvikling i Ishøj Kommune her
Birgitte Svarre, Director, Team lead Cities i Gehl her
Nicolai Irminger Axholm, Chef for Salg og Udlejning i By & Havn her
Rasmus Storgaard, partner og bestyrelsesformand i EcoVillage her
Hans-Bo Hyldig, adm. direktør i FB Gruppen A/S her
Christian Høgsbro, adm. direktør i Boligforeningen AAB her
Rikke Sønder Larsen, Partner og stifter af EcoVillage her
Anders Bo Bach, direktør i Bach Gruppen København A/S her
Poul Schülein, Seniorpartner i Arkitema Architects her
Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen P/S her
Per Engsø Larsen, Direktør i Byggeri Danmark, ZÜBLIN A/S her
Rolf Andersson, Byggedirektør i KAB her
Henriette Dybdal Cajar, Indehaver af CAJAR Rådgivning her
Søren Tegen Pedersen, Plandirektør i Økonomiforvaltning, Københavns Kommune her
Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja ejendomme her
Gitte Andersen, direktør i SIGNAL her
Christian Hilligsøe Heinig, Cheføkonom i Realkredit Danmark her
Kenneth Horst Hansen, konstitueret planchef og teamleder i Center for Byudvikling, Københavns Kommune her
Hans Halvorsen, udviklings- og planchef, ved Københavns Universitet her
Katja Viltoft, partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter her
Jørgen Glenthøj, Borgmester i Frederiksberg Kommune her
Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune her
Inger Støjberg, Udlændinge-, Integrations- og Boligminister her
Jakob Axel Nielsen, Direktør i Calum A/S her
Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør i Freja Ejendomme her
Rita Justesen, Chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn her
Pia Nielsen, direktør i Boligselskabet fsb,her
Tina Saaby, Stadsarkitekt i Københavns Kommune her
Stig Mikkelsen, direktør i Mikkelsen Arkitekter her

 

Derfor er vi medlem

"Som del af arkitekt- og byggebranchen i Danmark er Byens Netværk ikke til at komme udenom. Det er et inspirerende forum med mulighed for videndeling og netværk med en række vigtige aktører i branchen." SKALA Arkitekter

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk