print logo
Byens netværk

Byens Stafet

Byens Stafet er medlemmernes stafet. Her kan du blive klogere på, hvem der også er med i dit netværk, og hvad de interesserer sig for i byen her og nu. Stafetten gives løbende videre til en person i netværket udvalgt af stafetholderen. Måske bliver du den næste!

Hvem har stafetten?


Navn
Rasmus Rune Nielsen

Virksomhed
Andel

Titel
Partner

Hvad optager dig for øjeblikket?
Jeg tænker meget over, hvordan vi skaber vi rammerne for et bæredygtigt hverdagsliv. Den del af den grønne omstilling, der foregår derhjemme, i karreen, på gaden og i supermarkedet. Gøre det nemt, attraktivt, lækkert og en kilde til fællesskab at træffe de bæredygtige valg.

Vi har lige lavet et bæredygtigt seniorbofællesskab i Ry for PensionDanmark sammen med Vandkunsten, hvor det har været virkelig øjenåbnende at arbejde med beboerne i tiden frem mod indflytning og opleve, hvordan de griber bolden på måder, man ikke selv havde kunnet forudse.

Der er behov for nogle nye balancer mellem top-down og bottom-up. Ren bottom-up bliver ekskluderende, fordi det nemt bliver for de få. Ren top-down skaber ikke nok effekt, fordi man ikke opnår den sneboldeffekt, der opstår når folk driver noget videre med afsæt i deres egen motivation. 

Hvordan har dit arbejde betydning for branchens eller byens udvikling?
I Andel er vi humanister og designere, der arbejder med at udvikle boliger og byer. Vi er med til at sikre, at bolig- og byudviklingsprojekter tager afsæt i de mennesker og de steder, som det hele handler om.

Og så har vi også ofte den rolle, at vi faciliterer tværfaglige udviklingsprocesser. Altså samler aktører om at udvikle noget nyt eller finde en vej frem, der kræver at mange forskellige faglige kompetencer og forretningsforståelser smelter sammen. At få viden fra forskellige felter og forskellige bundlinjer samlet i en strategi og et koncept, der skaber mere værdi. Som vi siger, når vi bliver lidt reklamesmarte ”Ingen kan forandre verden alene. Alle har en andel i at forandre verden”. 

Hvilket sted holder du mest af (i din by)?
Målt på hvor jeg oftest går en tur, så helt klart Amagerbrogade. Hvis man mister troen på sammenhængskraften i byen og samfundet, så er den bedste kur at kigge forbi gaden den sidste lørdag i november kl. 16.03, hvor det årlige juleoptog starter og gaden fyldes af børn og voksne fra alle Amagers foreninger fra fodboldklubber og judokæmpere til Shäferhundeklubben og cosplayers.

Hvad gør særligt indtryk på dig, når du besøger andre byer/lande?
Jeg rejser tit med min datter på 13, og vi taler meget om træer. Når man går rundt i et beboelseskvarter, og der pludselig er kæmpestore træer på gaden og helt op af en facade på en meget mere inciterende måde, end vi oplever i København.  


bonusrunden

Stafetten er overdraget til dig fra Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn med spørgsmålet:

”Hvad er forudsætningen for en god borgerdialog, og hvordan sikrer vi, at vi får alle stemmer frem i en god og ordentlig tone?”

Vi står i midt i en akut klima- og naturkrise, der gør det nødvendigt at finde på helt nye måder at bygge, bo og leve på. Vi slås med ulighed og kæmper for inklusion. Så fair nok, at meninger brydes og bølger kan gå højt. Men vejen frem er helt sikkert ikke skyttegravskrig, hvor vi graver os ned i hver vores lejr og prøver at pløkke alle ned, der mener noget andet end os selv. Sandheden er jo, at ingen af os har svaret. Det skulle vi måske finde sammen om at erkende som udgangspunkt.

Som i andre former for samtale er forudsætningen for en god borgerdialog en gensidig interesse i at blive klogere ved at tale sammen. Respekt og nysgerrighed i forhold til at se på byen fra et andet perspektiv. En tillid til at det kan betale sig. For mig at se er det helt grundlæggende, at vi som by formår at skabe en åben og kollaborativ kultur, hvor man oplever byen som et fælles projekt, og al den viden og virkelyst som københavnerne har bliver bragt i spil i udviklingen af en by i balance med naturgrundlaget og plads til alle.

Det er et længere træk, der passende kunne starte i folkeskolen med at give de yngste københavnere en stemme i byens udvikling og de første erfaringer med at have formende indflydelse. Man kunne fx lave et fag der hedder ”København”, hvor de store klasser arbejder med byen og at skabe løsninger sammen med de professionelle med gensidig læring og demokratisk dannelse som mål. Man kunne fortsætte på uddannelserne og involvere de unge på tværs af institutioner og fag i at skabe byens planer og strategier og få deres verdenssyn og tankegods med. Og så kunne man åbne byen for mange flere eksperimenter, og gøre til det en selvfølgelig ting, at man da kan prøve noget nyt af der, hvor man bor. Man kan starte med det samme eller i 2023 hvor København er verdens arkitekturhovedstad under den passende overskrift Copenhagen in Common. 

Hvem sender du stafetten videre til?
Asal Mohtashami fra AIM

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
Hej Asal. Jeg kan se på jeres hjemmeside, at I bl.a. arbejder med at skabe inkluderende byrum og med sårbare unge. Hvordan tænker du, at vi kan blive bedre til at inkludere flere perspektiver og flere behov i måden vi udvikler byen?   

 

Læs indlæg fra tidligere stafetholdere (den seneste er øverst):

Anne Skovbro, Adm. direktør, By & Havn her
Balder Johansen, Daglig leder, LOGIK & CO. her
Martha Lewis, Head of Materials, Henning Larsen Architects her
Lisbet Michaelsen, bæredygtighedskoordinator, DTU, Campus Service her
Magnus Henriques, CEO og medstifter, Havnens Hænder her
Lærke Jul Gagner, byggeudviklingschef, BO-VEST her
Søren Haugsted, partner og leder af Team Almen i Arkitema her
Steen Ejsing, byggechef i DAB – Dansk almennyttigt Boligselskab her
Flemming Kristensen, forretningsleder for almene boliger i AI her
Katrine Nyland Sørensen, indehaver af Nyland Kommunikation her
Anne-Mette Manelius, Arkitekt PhD og kommunikationsansvarlig, Tegnestuen Vandkunsten her
Nabil B. Chaykh, udviklingsdirektør i AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører her
René Brandt, CEO i Ikano Bolig A/S her
Rasmus Larsen, Partner i EcoVillage ApS her
Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune her
Micki Aaen, Bæredygtighedsingeniør og grundlægger af Aaen Engineering her
Frederik Spanning, Direktør, CREE Denmark her (særudgave ifm. coronakrisen)
Niels Secher, Chef for bygherrerådgivergruppen, ARPE & KJELDSHOLM A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Jeppe Blak-Lunddahl, Adm. dir. Partner, Medejer, EMCON A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Henriette Dybdal Cajar, Adm. direktør og partner, SINUZ ApS her (særudgave ifm. coronakrisen)
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark her
Lone Zeeberg Nielsen, Bygge- og udviklingschef, fsb her
Kim Thinggaard, Partnerskabsdirektør i TRUST og &os Byggepartnerskabet her
Rasmus Brandt Lassen, Direktør, Bygningsstyrelsen her
Carsten Falk Hansen, Direktør, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen her
Camilla van Deurs, Stadsarkitekt København, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune her
Jan Hyttel, Formand for organisationsbestyrelsen, Boligselskabet Bo-Vita her
Torben Dahl, Forretningschef | Renovering & Nybyg, MOE A/S her
Lars Levin, Partner/direktør, Arkitekt MAA, AK83 Arkitekter A/S her
Marie Louise Madsen, Direktør for Teknik, miljø og byudvikling i Ishøj Kommune her
Birgitte Svarre, Director, Team lead Cities i Gehl her
Nicolai Irminger Axholm, Chef for Salg og Udlejning i By & Havn her
Rasmus Storgaard, partner og bestyrelsesformand i EcoVillage her
Hans-Bo Hyldig, adm. direktør i FB Gruppen A/S her
Christian Høgsbro, adm. direktør i Boligforeningen AAB her
Rikke Sønder Larsen, Partner og stifter af EcoVillage her
Anders Bo Bach, direktør i Bach Gruppen København A/S her
Poul Schülein, Seniorpartner i Arkitema Architects her
Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen P/S her
Per Engsø Larsen, Direktør i Byggeri Danmark, ZÜBLIN A/S her
Rolf Andersson, Byggedirektør i KAB her
Henriette Dybdal Cajar, Indehaver af CAJAR Rådgivning her
Søren Tegen Pedersen, Plandirektør i Økonomiforvaltning, Københavns Kommune her
Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja ejendomme her
Gitte Andersen, direktør i SIGNAL her
Christian Hilligsøe Heinig, Cheføkonom i Realkredit Danmark her
Kenneth Horst Hansen, konstitueret planchef og teamleder i Center for Byudvikling, Københavns Kommune her
Hans Halvorsen, udviklings- og planchef, ved Københavns Universitet her
Katja Viltoft, partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter her
Jørgen Glenthøj, Borgmester i Frederiksberg Kommune her
Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune her
Inger Støjberg, Udlændinge-, Integrations- og Boligminister her
Jakob Axel Nielsen, Direktør i Calum A/S her
Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør i Freja Ejendomme her
Rita Justesen, Chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn her
Pia Nielsen, direktør i Boligselskabet fsb,her
Tina Saaby, Stadsarkitekt i Københavns Kommune her
Stig Mikkelsen, direktør i Mikkelsen Arkitekter her

 

Derfor er vi medlem

"Som del af arkitekt- og byggebranchen i Danmark er Byens Netværk ikke til at komme udenom. Det er et inspirerende forum med mulighed for videndeling og netværk med en række vigtige aktører i branchen." SKALA Arkitekter

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk