print logo
Byens netværk

Byens Stafet

Byens Stafet er medlemmernes stafet. Her kan du blive klogere på, hvem der også er med i dit netværk, og hvad de interesserer sig for i byen her og nu. Stafetten gives løbende videre til en person i netværket udvalgt af stafetholderen. Måske bliver du den næste!

Hvem har stafetten?


Navn
Søren Haugsted

Virksomhed
Arkitema

Titel
Partner, leder af Team Almen

Hvad optager dig for øjeblikket?
Corona (se andet punkt) - men ellers:

Vores stadige arbejde med at få mest mulig kvalitet i byggeriet i det almene. Hvordan sikrer vi, at de midler og rammer, der er, udnyttes rigtigt? Vi skal igennem processer med omfangsrige krav og med mange involverede, hvor vi sammen skal beslutte og prioritere det komplekse forløb, som en byggesag oftest er. Det har altid været arkitektens rolle at tage ‘helhedsbrillen’ på. Lige nu eksperimenteres og udvikles der på nye samarbejdsformer, netop for at kunne navigere et eller flere byggerier - det er rigtig interessant og noget vi, som branche, har brug for at få fælles erfaringer med.

Samtidig bruger vi meget energi i vores team på at holde fast i og levere den klassiske totalrådgivning, som vi ved virker, når den håndteres omhyggeligt og pragmatisk.

Hvordan har dit arbejde betydning for branchens eller byens udvikling?
Vi skaber og renoverer boliger i det almene felt – og med ambition om at frembringe høj bo-, bolig- og bygningskvalitet.

Til august starter renoveringen af AKB Bellahøj. Vi har nu i 4-5 år forberedt, hvordan Svenn Eske Kristensens unikke højhuse skal bevares. Renoveres de ikke, forfalder de. Vi har udviklet en udskiftning af facadefliser, der bevarer den smukke arkitektur nærmest 1:1, samtidig med at husene isoleres og bringes bedst muligt op på et nutidigt niveau. Det er udvikling parallelt med bevaring af kulturarv. Tag meget gerne forbi Bellahøj og se de forskellige facadeudsnit, der er udført prøver af!

Samme tema arbejder vi med på andre bevaringsværdige bebyggelser; Solbjerg Have, Albertslund Gårdhavehuse (vest), Skyttevænget i Valby, Hedemarken i Albertslund. Renovering og opdatering af 50-60 år gamle bebyggelser med tilføjelser af fx altaner, solceller, nye badeværelser m.v. - vigtige funktionelle løft samtidig med respekt for grundidé og arkitektur.

Hvilket sted holder du mest af (i din by)?
Kanalerne rundt om Christiansborg. Den årlige helt suveræne fællesbegivenhed, som ingen andre storbyer kan matche: Vi - næsten 4000 deltagere - kan svømme 2 km i indre havn rundt om Slotsholmen, mens familie og glade turister følger med. Der ligger jeg hvert år og omskriver Gasolins ‘Se din by fra tårnets top’ til ‘Se byens tårne fra kanalens bund’.

Et andet aktivt sted er Cykelslangen, der på magisk vis kitter hippe Vesterbro sammen med Islands brygge hen over Fisketorvet!

Hvordan oplever du den situation, vi pt. står i grundet coronakrisen?
Som så mange andre er jeg personligt en anelse mør og trænger i den grad til det normale liv. Det har været en sær blanding af magtesløshed den ene dag og håb den næste. Det, at vi alle kollektivt er sendt i en meget speciel situation og derfor har skullet finde nye veje, har vist, at vi kan udvikle sammen.

Krisen har givet os nye arbejdsformer, som bliver spændende at forbedre fremover. Vi har mærket, at vi godt kan arbejde adskilt og ikke behøver at være samlet i storrumskontoret hver dag. Men det står også soleklart, at vi i den grad er afhængige af nærværet og den direkte kontakt i samarbejdet, socialt såvel som fagligt.

Jeg tror, at vi fremover kommer til at arbejde mere fleksibelt i et veldefineret teamfællesskab, der suppleres med rolige mere indadvendte og fordybende dage. Vekselvirkning team/solo tror jeg behager mange - og måske i virkeligheden er det, mange af os trænger til?


bonusrunden


Steen Ejsing, byggechef i DAB – Dansk almennyttigt Boligselskab, har overdraget stafetten til dig med spørgsmålet:

Hvordan ser du, at vi bedst i byggebranchen kan arbejde med den grønne omstilling?

Nybyggeri har som bekendt et betydeligt CO2-aftryk. Derfor er det tvingende nødvendigt at minimere ressourceforbrug og miljøpåvirkning, når vi planlægger, designer og bygger nyt. Nybyggeri udgør dog kun en lille del af den samlede bygningsmasse. For hver ny bygning står der i runde tal allerede 99 andre derude. Den samlede klimapåvirkning i de eksisterende bygninger er enorm - og det er det grønne potentiale også.

Derfor bør vi i branchen øge vores fokus på at finde, udforske og udvikle grønne muligheder i den eksisterende bygningsmasse. Samtidig skal vi værne om de kvaliteter, de byggede miljøer har. Brug-og-smid-væk-kulturen har efterhånden bredt sig til byggeri, så vi nu ser stribevis af enfamiliehuse blive nedrevet og erstattet af noget, der ikke nødvendigvis er af mere lødig og holdbar kvalitet. Også inden for det almene boligbyggeri ser vi for øjeblikket utallige politisk motiverede nedrivninger, som ligeledes erstattes af nybyggeri. På bæredygtighedskontoen kan nedrivning efterfulgt af nybyggeri aldrig konkurrere med renovering og omdannelse.

Vi skal altså tænke i udvikling og ikke afvikling, og her opstår en række interessante temaer. For det første er det uholdbart, at energiforbruget er så højt i de eksisterende bygninger. For det andet er funktionaliteten i det bestående ofte utidssvarende. For det tredje repræsenterer de byggede miljøer og bygninger ofte en uerstattelig arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet. Det er i dette spændingsfelt mellem bevaring, udvikling og miljømæssig performance, at vi som branche skal lede efter nye løsninger. Lad os tage fat i det, der allerede står derude og så transformere til det, vi har brug for. Det er bæredygtigt.

I vores Team Almen arbejder vi meget med renovering og omdannelse af almene boliger. Vi leder altid efter det store i det små. Altså at finde potentialet i de bygningsdele, vi nu engang har mulighed for at røre ved. Eksempelvis gik vi i Albertslund Vest dybt ind i en analyse af fordele og ulemper ved en total facadeudskiftning med nye trækassetter versus en facadeombygning, der bevarer den uskadede bærende konstruktion. Blandt andet regnede vi på den akkumulerede positive forskel, når løsningen ganges op med det samlede antal 458 gårdhavehuse. Når man gør det, står det lysende klart, at selv små forskelle har en stor effekt i det samlede billede, og derfor valgte vi ombygningen.

På Bellahøj gør særligt to ting sig gældende: Ekstrem høj bygningskulturel værdi og et håbløst højt varmetab. Derfor ser vi det som vores opgave at lave en facaderenovering, der bedst muligt genskaber den oprindelige arkitektur og samtidig høj-optimerer effekten af den nødvendige efterisolering.

Det kræver tid, omhu og vilje fra alle parter at transformere de eksisterende bygninger, men resultatet kan blive et reelt bæredygtigt alternativ til hovedløse nedrivninger. Derfor appellerer jeg til en større respekt for og en mere innovativ tilgang til vores eksisterende bygningsmasse.


Hvem sender du stafetten videre til?
BO-VEST, byggeudviklingschef Lærke Jul Gagner

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
Det er oplagt at viderebringe temaet om grøn omstilling og bæredygtighed til dig med et bygherreperspektiv – uddyb gerne konkrete tiltag, fx med afsæt i jeres nye bæredygtighedspolitik?Læs indlæg fra tidligere stafetholdere (den seneste er øverst):

Steen Ejsing, byggechef i DAB – Dansk almennyttigt Boligselskab her
Flemming Kristensen, forretningsleder for almene boliger i AI her
Katrine Nyland Sørensen, indehaver af Nyland Kommunikation her
Anne-Mette Manelius, Arkitekt PhD og kommunikationsansvarlig, Tegnestuen Vandkunsten her
Nabil B. Chaykh, udviklingsdirektør i AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører her
René Brandt, CEO i Ikano Bolig A/S her
Rasmus Larsen, Partner i EcoVillage ApS her
Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune her
Micki Aaen, Bæredygtighedsingeniør og grundlægger af Aaen Engineering her
Frederik Spanning, Direktør, CREE Denmark her (særudgave ifm. coronakrisen)
Niels Secher, Chef for bygherrerådgivergruppen, ARPE & KJELDSHOLM A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Jeppe Blak-Lunddahl, Adm. dir. Partner, Medejer, EMCON A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Henriette Dybdal Cajar, Adm. direktør og partner, SINUZ ApS her (særudgave ifm. coronakrisen)
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark her
Lone Zeeberg Nielsen, Bygge- og udviklingschef, fsb her
Kim Thinggaard, Partnerskabsdirektør i TRUST og &os Byggepartnerskabet her
Rasmus Brandt Lassen, Direktør, Bygningsstyrelsen her
Carsten Falk Hansen, Direktør, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen her
Camilla van Deurs, Stadsarkitekt København, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune her
Jan Hyttel, Formand for organisationsbestyrelsen, Boligselskabet Bo-Vita her
Torben Dahl, Forretningschef | Renovering & Nybyg, MOE A/S her
Lars Levin, Partner/direktør, Arkitekt MAA, AK83 Arkitekter A/S her
Marie Louise Madsen, Direktør for Teknik, miljø og byudvikling i Ishøj Kommune her
Birgitte Svarre, Director, Team lead Cities i Gehl her
Nicolai Irminger Axholm, Chef for Salg og Udlejning i By & Havn her
Rasmus Storgaard, partner og bestyrelsesformand i EcoVillage her
Hans-Bo Hyldig, adm. direktør i FB Gruppen A/S her
Christian Høgsbro, adm. direktør i Boligforeningen AAB her
Rikke Sønder Larsen, Partner og stifter af EcoVillage her
Anders Bo Bach, direktør i Bach Gruppen København A/S her
Poul Schülein, Seniorpartner i Arkitema Architects her
Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen P/S her
Per Engsø Larsen, Direktør i Byggeri Danmark, ZÜBLIN A/S her
Rolf Andersson, Byggedirektør i KAB her
Henriette Dybdal Cajar, Indehaver af CAJAR Rådgivning her
Søren Tegen Pedersen, Plandirektør i Økonomiforvaltning, Københavns Kommune her
Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja ejendomme her
Gitte Andersen, direktør i SIGNAL her
Christian Hilligsøe Heinig, Cheføkonom i Realkredit Danmark her
Kenneth Horst Hansen, konstitueret planchef og teamleder i Center for Byudvikling, Københavns Kommune her
Hans Halvorsen, udviklings- og planchef, ved Københavns Universitet her
Katja Viltoft, partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter her
Jørgen Glenthøj, Borgmester i Frederiksberg Kommune her
Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune her
Inger Støjberg, Udlændinge-, Integrations- og Boligminister her
Jakob Axel Nielsen, Direktør i Calum A/S her
Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør i Freja Ejendomme her
Rita Justesen, Chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn her
Pia Nielsen, direktør i Boligselskabet fsb,her
Tina Saaby, Stadsarkitekt i Københavns Kommune her
Stig Mikkelsen, direktør i Mikkelsen Arkitekter her

 

Derfor er vi medlem

"Som del af arkitekt- og byggebranchen i Danmark er Byens Netværk ikke til at komme udenom. Det er et inspirerende forum med mulighed for videndeling og netværk med en række vigtige aktører i branchen." SKALA Arkitekter

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk