print logo
Byens netværk

Byens Stafet

Byens Stafet er medlemmernes stafet. Her kan du blive klogere på, hvem der også er med i dit netværk, og hvad de interesserer sig for i byen her og nu. Stafetten gives løbende videre til en person i netværket udvalgt af stafetholderen. Måske bliver du den næste!

Hvem har stafetten?

Foto: Københavns Kommune / Troels Heien


Navn
Camilla van Deurs

Virksomhed
Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune

Titel
Stadsarkitekt København

Hvad optager dig for øjeblikket?
I efteråret glæder jeg mig bl.a. til, at udkastet til kommuneplan kommer ud og at diskutere denne med branchen, så vi sammen får lagt nogle rigtig gode rammer for byens udvikling de næste 4 og 12 år. Der er et enormt pres på boligudviklingen, så vi kommer til at tale om sammenhængen mellem boligstørrelser og kvalitet samt at sikre, at de offentlige investeringer i infrastruktur, skoler og institutioner og byrum mv. kan følge med den hurtige byudvikling. Og så glæder jeg mig i høj grad til at vise byens frem i forbindelse med, at København skal være vært for C40 topmødet til oktober.

Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling? 
Som stadsarkitekt i København er min vigtigste funktion at være rådgivende for politikere og forvaltning for at sikre, at de beslutninger der tages, sker på et godt fagligt grundlag. Byudviklingen er enormt kompliceret i en by som København, som ikke blot oplever stor vækst, men som samtidig er ambitiøs med at være en af verdens mest miljø- og klimavenlige byer. Jeg oplever, at projekterne i København har stor betydning som inspiration ikke kun for andre danske byer, men måske i endnu højere grad som inspiration for byer i hele verden.

Hvilket sted holder du mest af i din by?
Jeg holder særligt af byens gader, hvor hverdagslivet finder sted, hvor der er et mylder af cykler, gående, biler, busser, butikker, oplevelser og dufte, men især af de gader, hvor man også kan sætte sig ned og se på livet, der passerer forbi, fx Elmegade eller Istedgade.

Hvilken by gik din seneste rejse til – og hvad gjorde særligt indtryk på dig?
Min sidste rejse gik til Lyon i Frankrig i december 2018 i forbindelse med lysfestivalen Fête des Lumières. Lyon har siden 1990’erne, hvor Jean-Pierre Charbonneau var ansvarlig for byens udvikling, været i front med nogle meget elegante og robuste byrum, som jeg glædede mig over at genbesøge. Desuden var det spændende at besøge den nye bydel Confluence, Lyons Ørestad, hvor det i høj grad er lykkedes at skabe en levende bydel med arkitektur i verdensklasse, bibeholde spor af den tidligere industri samt integrere bynatur og landskabelige kvaliteter i planlægningen. Men den største oplevelse var den 3-dages lysfestival, hvor over 5 mio. gæster kommer for at se lyssætningen af byens historiske bygninger i en totaloplevelse med installationskunst, musik og belysning. Jeg var meget imponeret over så fredelig og ren festivalen var på trods af det enorme antal besøgende. Sikkerhedsopbuddet var massivt med hele den indre bykerne afspærret og patruljeret af anti-terror politi, og alligevel var der en meget hyggelig og intim stemning, understøttet at den franske vin og Lyons fantastiske cuisine.
 

bonusrunden

 

Jan Hyttel, Formand for organisationsbestyrelsen, Boligselskabet Bo-Vita​ har overdraget dig stafetten med spørgsmålet:

"Hvordan vil du som Stadsarkitekt være med til at sikre et bedre samarbejde mellem private udviklere og almene boligselskaber, således vi sammen kan sikre en ”blandet by” med både blandede boligformer: familie-, ungdoms- og ældreboliger; Forskellig størrelse boliger; Blandede ejerformer: privatudlejning, almen udlejning, ejer- og andelsboliger. Og ikke mindst bofællesskaber."

En af de helt store opgaver i de kommende år er at sikre en blandet boligmasse for at København udvikler sig som en sammenhængende og tilgængelig by. Som stadsarkitekt har jeg muligheden for gennem flere fora at invitere til samarbejde og dialog mellem alle de parter, der udvikler København, fx ved offentlige debatter, deltagelse i konkurrencer og projektudvikling og gennem Bypanelet, hvor Stadsarkitekten er formand, og hvor repræsentanter fra branchen leverer input til Teknik- og Miljøudvalget og forvaltningen om emner som energirenovering, boligstørrelser, cirkulært byggeri, kantzoner, bynatur og meget mere. Den kommende kommuneplan vil bl.a. have fokus på at sikre en mere varieret boligsammensætning i byudviklingsområderne samt lægge op til reviderede krav til boligstørrelser. Herudover har Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen i det sidste år afsat midler til flere almene bofællesskaber, så jeg håber meget, at disse vil inspirere de private developere til at udvikle denne form for boliger, som der er rigtig meget brug for og interesse i.

Hvem sender du stafetten videre til?
Direktør Carsten Falk Hansen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
Hvordan vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen søge at fremme den grønne omstilling i byerne både ift. mobilitet og byggeriet?

Følg med her på siden for at se svaret fra Carsten Falk Hansen.

 

Læs indlæg fra tidligere stafetholdere (den seneste er øverst):

Jan Hyttel, Formand for organisationsbestyrelsen, Boligselskabet Bo-Vita her
Torben Dahl, Forretningschef | Renovering & Nybyg, MOE A/S her
Lars Levin, Partner/direktør, Arkitekt MAA, AK83 Arkitekter A/S her
Marie Louise Madsen, Direktør for Teknik, miljø og byudvikling i Ishøj Kommune her
Birgitte Svarre, Director, Team lead Cities i Gehl her
Nicolai Irminger Axholm, Chef for Salg og Udlejning i By & Havn her
Rasmus Storgaard, partner og bestyrelsesformand i EcoVillage her
Hans-Bo Hyldig, adm. direktør i FB Gruppen A/S her
Christian Høgsbro, adm. direktør i Boligforeningen AAB her
Rikke Sønder Larsen, Partner og stifter af EcoVillage her
Anders Bo Bach, direktør i Bach Gruppen København A/S her
Poul Schülein, Seniorpartner i Arkitema Architects her
Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen P/S her
Per Engsø Larsen, Direktør i Byggeri Danmark, ZÜBLIN A/S her
Rolf Andersson, Byggedirektør i KAB her
Henriette Dybdal Cajar, Indehaver af CAJAR Rådgivning her
Søren Tegen Pedersen, Plandirektør i Økonomiforvaltning, Københavns Kommune her
Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja ejendomme her
Gitte Andersen, direktør i SIGNAL her
Christian Hilligsøe Heinig, Cheføkonom i Realkredit Danmark her
Kenneth Horst Hansen, konstitueret planchef og teamleder i Center for Byudvikling, Københavns Kommune her
Hans Halvorsen, udviklings- og planchef, ved Københavns Universitet her
Katja Viltoft, partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter her
Jørgen Glenthøj, Borgmester i Frederiksberg Kommune her
Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune her
Inger Støjberg, Udlændinge-, Integrations- og Boligminister her
Jakob Axel Nielsen, Direktør i Calum A/S her
Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør i Freja Ejendomme her
Rita Justesen, Chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn her
Pia Nielsen, direktør i Boligselskabet fsb,her
Tina Saaby, Stadsarkitekt i Københavns Kommune her
Stig Mikkelsen, direktør i Mikkelsen Arkitekter her

 

Derfor er vi medlem

"Som del af arkitekt- og byggebranchen i Danmark er Byens Netværk ikke til at komme udenom. Det er et inspirerende forum med mulighed for videndeling og netværk med en række vigtige aktører i branchen." SKALA Arkitekter

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk