print logo
Byens netværk

Byens Stafet

Byens Stafet er medlemmernes stafet. Her kan du blive klogere på, hvem der også er med i dit netværk, og hvad de interesserer sig for i byen her og nu. Stafetten gives løbende videre til en person i netværket udvalgt af stafetholderen. Måske bliver du den næste!

Hvem har stafetten?


Navn
Mette Thiberg

Virksomhed
ALFA Development

Titel
Udviklingsdirektør

Hvad optager dig for øjeblikket?
Byudvikling med merværdi – den blandede by, som bidrager til at understøtte lokal sammenhængskraft og livskvalitet for alle, som skal bo og færdes i området og samtidig sikrer naturlig tilknytning til den omkringliggende by.

Hvordan har dit arbejde betydning for branchens eller byens udvikling?
Det er altafgørende, at vi i branchen forstår, hvad der bidrager til at skabe livskvalitet, så vi får sikret et ordentligt afsæt for de mennesker, der skal bo og færdes i områderne. Det er et stort ansvar, som også får betydning for de efterfølgende generationer.

Hvilket sted holder du mest af i din by?​
Cykelstierne. Jeg cykler til alt – både i forbindelse med arbejde og i fritiden, og jeg sætter stor pris på, at det er nemt at komme omkring, og at jeg hele tiden får mulighed for at opleve byen fra forskellige vinkler. Der sker meget i byen, som er i konstant udvikling, så jeg oplever stort set altid noget nyt på min vej.

Hvad gør særligt indtryk på dig, når du besøger andre byer/lande?
At mærke dynamikken og betragte hverdagslivet. Det kan fortælle meget om, hvordan stedet fungerer og om folk trives.


bonusrunden

Stafetten er overdraget til dig fra Søren Smidt-Jensen, Associeret partner i Smith Innovation, med spørgsmålet:

”Hvordan arbejder I som developer med markant nedbringelse af CO2 i byggeriet, herunder genbrug af byggematerialer, cirkulære principper i byggeriet og nye byggematerialer?”

Hos ALFA stiller vi, som udgangspunkt, krav om, at samtlige ALFA projekter skal planlægges, projekteres og monitoreres, så nye byområder, vi udvikler, kan DGNB områdecertificeres, og at samtlige byggerier kan opnå minimum DGNB Guld certifikat og tillige overholder kravene til den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK).

Her er klimapåvirkningen fra opførelsen til driften af en ejendom et særligt fokusområde og derfor stiller vi konkret krav om, at byggeriet ikke må udlede mere end 8 kg CO2eq/m2/år med en betragtningsperiode på 50 år jf. metodik i den frivillige bæredygtighedsklasse (lavemmissionsklassen).

For at sikre, at vi når i mål med vores ambitioner og samtidig får læring/viden fra processerne bredt ud til alle dele af organisationen, så vi løbende kan optimere og skærpe vores fokus, har vi netop lanceret en ambitiøs Bæredygtighedsplan.

Den anviser dels hvordan ALFA ønsker at prioritere / fokusere indsatsen med afsæt i vores overordnede vision og nogle definerede bæredygtighedsprincipper - Klima effekt, Social effekt og Biodiversitet effekt, og dels hvilken metodik vores samarbejdspartnere skal bruge for at tilse, at de valg vi træffer bliver på et kvalificeret og oplyst grundlag. Herunder stilles blandt andet krav til udarbejdelse af sted-/kontekstanalyser, materialekortlægning og genanvendelsesstrategi mv. samt krav til gennemførelse af hhv. LCA, LCC & LCI-beregninger, variansanalyser, EDP’er mv.  

ALFA stiller i hele processen en digital platform til rådighed for alle parter, og rådgivere og entreprenør skal løbende anvende dette værktøj til dokumentation af proces og valg, så alle parter løbende kan tilgå viden og evaluere på status.

Målet er kort fortalt, at vi på sigt kan reducere vores klimaaftryk – CO2-udledning endnu mere, og at vi løbende bestræber os på at træffe de bedste valg for at sikre en bæredygtig udvikling til gavn og glæde for både nuværende og kommende generationer.


Hvem sender du stafetten videre til?
Lars Gemynthe Gylling, Cebra

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
Hvad er vellykket byudvikling i jeres perspektiv? Hvilke væsentligste faktorer skal være til stede for at skabe den gode/sunde blandede by? Og hvilke barrierer oplever I aktuelt ift. at realisere/forløse et områdes potentiale?

 

Læs indlæg fra tidligere stafetholdere (den seneste er øverst):

Søren Smidt-Jensen, Associeret partner i Smith Innovation her
Inger Haarup Borchmann, partner i Grandville her
Asal Mohtashami, Arkitekt og byudvikler, Grundlægger af AIM her
Rasmus Rune Nielsen, Partner, Andel her
Anne Skovbro, Adm. direktør, By & Havn her
Balder Johansen, Daglig leder, LOGIK & CO. her
Martha Lewis, Head of Materials, Henning Larsen Architects her
Lisbet Michaelsen, bæredygtighedskoordinator, DTU, Campus Service her
Magnus Henriques, CEO og medstifter, Havnens Hænder her
Lærke Jul Gagner, byggeudviklingschef, BO-VEST her
Søren Haugsted, partner og leder af Team Almen i Arkitema her
Steen Ejsing, byggechef i DAB – Dansk almennyttigt Boligselskab her
Flemming Kristensen, forretningsleder for almene boliger i AI her
Katrine Nyland Sørensen, indehaver af Nyland Kommunikation her
Anne-Mette Manelius, Arkitekt PhD og kommunikationsansvarlig, Tegnestuen Vandkunsten her
Nabil B. Chaykh, udviklingsdirektør i AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører her
René Brandt, CEO i Ikano Bolig A/S her
Rasmus Larsen, Partner i EcoVillage ApS her
Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune her
Micki Aaen, Bæredygtighedsingeniør og grundlægger af Aaen Engineering her
Frederik Spanning, Direktør, CREE Denmark her (særudgave ifm. coronakrisen)
Niels Secher, Chef for bygherrerådgivergruppen, ARPE & KJELDSHOLM A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Jeppe Blak-Lunddahl, Adm. dir. Partner, Medejer, EMCON A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Henriette Dybdal Cajar, Adm. direktør og partner, SINUZ ApS her (særudgave ifm. coronakrisen)
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark her
Lone Zeeberg Nielsen, Bygge- og udviklingschef, fsb her
Kim Thinggaard, Partnerskabsdirektør i TRUST og &os Byggepartnerskabet her
Rasmus Brandt Lassen, Direktør, Bygningsstyrelsen her
Carsten Falk Hansen, Direktør, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen her
Camilla van Deurs, Stadsarkitekt København, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune her
Jan Hyttel, Formand for organisationsbestyrelsen, Boligselskabet Bo-Vita her
Torben Dahl, Forretningschef | Renovering & Nybyg, MOE A/S her
Lars Levin, Partner/direktør, Arkitekt MAA, AK83 Arkitekter A/S her
Marie Louise Madsen, Direktør for Teknik, miljø og byudvikling i Ishøj Kommune her
Birgitte Svarre, Director, Team lead Cities i Gehl her
Nicolai Irminger Axholm, Chef for Salg og Udlejning i By & Havn her
Rasmus Storgaard, partner og bestyrelsesformand i EcoVillage her
Hans-Bo Hyldig, adm. direktør i FB Gruppen A/S her
Christian Høgsbro, adm. direktør i Boligforeningen AAB her
Rikke Sønder Larsen, Partner og stifter af EcoVillage her
Anders Bo Bach, direktør i Bach Gruppen København A/S her
Poul Schülein, Seniorpartner i Arkitema Architects her
Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen P/S her
Per Engsø Larsen, Direktør i Byggeri Danmark, ZÜBLIN A/S her
Rolf Andersson, Byggedirektør i KAB her
Henriette Dybdal Cajar, Indehaver af CAJAR Rådgivning her
Søren Tegen Pedersen, Plandirektør i Økonomiforvaltning, Københavns Kommune her
Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja ejendomme her
Gitte Andersen, direktør i SIGNAL her
Christian Hilligsøe Heinig, Cheføkonom i Realkredit Danmark her
Kenneth Horst Hansen, konstitueret planchef og teamleder i Center for Byudvikling, Københavns Kommune her
Hans Halvorsen, udviklings- og planchef, ved Københavns Universitet her
Katja Viltoft, partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter her
Jørgen Glenthøj, Borgmester i Frederiksberg Kommune her
Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune her
Inger Støjberg, Udlændinge-, Integrations- og Boligminister her
Jakob Axel Nielsen, Direktør i Calum A/S her
Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør i Freja Ejendomme her
Rita Justesen, Chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn her
Pia Nielsen, direktør i Boligselskabet fsb,her
Tina Saaby, Stadsarkitekt i Københavns Kommune her
Stig Mikkelsen, direktør i Mikkelsen Arkitekter her

 

Derfor er vi medlem

"Som del af arkitekt- og byggebranchen er Byens Netværk ikke til at komme udenom. Det er et inspirerende forum med mulighed for videndeling og netværk med vigtige aktører i branchen." SKALA Arkitekter

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk