print logo
Byens netværk

Byens Stafet

Byens Stafet er medlemmernes stafet. Her kan du blive klogere på, hvem der også er med i dit netværk, og hvad de interesserer sig for i byen her og nu. Stafetten gives løbende videre til en person i netværket udvalgt af stafetholderen. Måske bliver du den næste!

Hvem har stafetten?

Navn
Christian Høgsbro

Virksomhed
Boligforeningen AAB

Titel
Adm. direktør

Hvad optager dig for øjeblikket? 
At bidrage til en balanceret udvikling af København.

Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling? 
AAB skal være med til at sikre gode og velfungerende byområder, der er i social balance.

Hvilket sted holder du mest af i din by?
Jeg bor i Brønshøj ud mod kirken, der er den ældste i København. Brønshøj rummer masser af liv, natur og har en god social diversitet, som jeg sætter pris på. Brønshøj Torv er mit faste vandhul. Dog indtages kaffe helst i Boligklubben Fixs nye klubhus i mosen, mens sønnike spiller fodbold.

Hvilken by gik din seneste rejse til – og hvad gjorde særligt indtryk på dig?
Studietur til München, hvor vi bl.a. besøgte ”Stadt Münchens” bygge- og boligafdeling, der fortalte om et særligt koncept, byen anvender i forhold til byudvikling: ”Konceptvergabe” der betyder, at grunde til boligbyggeri ikke bliver solgt til højeste pris, men til det mest bæredygtige koncept (økologisk og socialt). Konceptet har dannet forbillede for flere tyske byer med et trængt boligmarked, f.eks. Hamborg og Berlin.

 

bonusrunden

 

Rikke Sønder Larsen, Partner og stifter af EcoVillage, har overdraget stafetten til dig med spørgsmålet:
"Hvordan sikrer vi en balanceret byvækst i København, hvor der er plads til mangfoldighed?"


Folk strømmer til København, og med en befolkningstilvækst på over 20 % frem til 2027 står byen over for en kolossal udvikling, hvor der skal bygges 40.000 boliger for at følge med efterspørgslen.

Stigende boligpriser skaber en skævvridning i København, hvor der i stor grad er brug for flere boliger til familier, unge og studerende. Hvis der skal være plads til alle indkomstgrupper, skal vi skabe et balanceret boligudbud til alle indkomstgrupper. Ellers ender vi med en udvikling, som vi kender fra storbyer som Paris og London, hvor et buldrende boligmarked har presset almindelige lønmodtagere ud af byen.

Det er nu, vi skal beslutte, hvordan vores by skal være i fremtiden. Hvis vi alene overlader det til markedskræfterne at bestemme, så bliver der kun bygget ejerboliger til de øverste indkomstgrupper. Vi bliver nødt til at regulere markedet, hvis vi vil have billige boliger til almindelige mennesker.

Et flertal i Borgerrepræsentationen har besluttet, at 20 procent af alt nybyggeri i København frem til 2025 skal være almene boliger. Alment byggeri skaffer boliger til grupper, der har svært ved at finde bolig på almindelige markedsvilkår. Vores husleje er relativt høj i de første år, men finansiering af alment byggeri er skruet således sammen, at huslejen stiger mindre end prisstigningerne. Derfor vil den almene bolig vedblive med at være et billigt boligalternativ.

En investering i en ny almen bolig i dag er derfor en investering i fremtidens billige boligforsyning. Desuden bidrager den almene bolig til at skabe diversitet og blandede byer. På langt sigt er det en gevinst for vores by, fordi det skaber mangfoldighed, dynamik og liv til glæde for alle.

Hvem sender du stafetten videre til?
Hans-Bo Hyldig, adm. direktør i FB Gruppen

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
"Fingerplanen blev til i 1947 og udstak retningslinjerne for Københavns udvikling. Er den stadig relevant i 2018?"Følg med her på siden for at se Hans-Bo Hyldigs svar på spørgsmålet...

Læs indlæg fra tidligere stafetholdere (den seneste er øverst):

Rikke Sønder Larsen, Partner og stifter af EcoVillage her
Anders Bo Bach, direktør i Bach Gruppen København A/S her
Poul Schülein, Seniorpartner i Arkitema Architects her
Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen P/S her
Per Engsø Larsen, Direktør i Byggeri Danmark, ZÜBLIN A/S her
Rolf Andersson, Byggedirektør i KAB her
Henriette Dybdal Cajar, Indehaver af CAJAR Rådgivning her
Søren Tegen Pedersen, Plandirektør i Økonomiforvaltning, Københavns Kommune her
Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja ejendomme her
Gitte Andersen, direktør i SIGNAL her
Christian Hilligsøe Heinig, Cheføkonom i Realkredit Danmark her
Kenneth Horst Hansen, konstitueret planchef og teamleder i Center for Byudvikling, Københavns Kommune her
Hans Halvorsen, udviklings- og planchef, ved Københavns Universitet her
Katja Viltoft, partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter her
Jørgen Glenthøj, Borgmester i Frederiksberg Kommune her
Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune her
Inger Støjberg, Udlændinge-, Integrations- og Boligminister her
Jakob Axel Nielsen, Direktør i Calum A/S, her
Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør i Freja Ejendomme, her
Rita Justesen, Chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn, her
Pia Nielsen, Direktør i Boligselskabet fsb, her
Tina Saaby - Stadsarkitekt i København, her
Stig Mikkelsen - Mikkelsen Arkitekter, her

 

Derfor er vi medlem

"Vi synes, det er det bedst fungerende netværk inden for byggebranchen i København. Byens Netværk appellerer bredt til både rådgivere og udførende, og vi oplever, at medlemmerne er utroligt åbne for at netværke." NRE Denmark A/S

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk