print logo
Byens netværk

Byens Stafet

Byens Stafet er medlemmernes stafet. Her kan du blive klogere på, hvem der også er med i dit netværk, og hvad de interesserer sig for i byen her og nu. Stafetten gives løbende videre til en person i netværket udvalgt af stafetholderen. Måske bliver du den næste!

Hvem har stafetten?Navn
Nabil B. Chaykh

Virksomhed
AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører

Titel
Udviklingsdirektør

Hvad optager dig for øjeblikket?
2021 planlægning, også set i lyset af usikkerheden, som Covid-19 bringer med sig. Hvilken forventning skal vi have til året, og hvordan mobiliserer vi bedst for at realisere den, også i et scenarie hvor vi vækster virksomheden og bevarer kvaliteten. Disse dialoger har vi på alle niveauer i virksomheden, og i de kommende uger vil de blive materialiseret i visioner og handleplaner i samspil med mine kollegaer i ledelsen.

Hvordan har dit arbejde betydning for branchens eller byens udvikling?
To områder, som særligt står os nært for henholdsvis branchen og jorden: Det ene værende udviklingen af specialisterne blandt rådgivere, som et alternativ til de højtkonsolideret og hierarkiske organisationer, der leverer full-service rådgivning. Her arbejder vi ihærdigt for at påtage os et holistisk ansvar for ingeniørprojekter, og sammen med andre specialiserede ligesom os, at levere en integreret oplevelse og leverance til kunderne, der står mål med deres forventninger og målsætninger med projekterne. Det vil styrke de mindre rådgivere, og gøre plads til, at nichevirksomheder kan være dedikerede til det fag, de brænder for, samtidig med at de kan levere til og udvikle sig med større, mere komplicerede og ’ikonprojekter’, som normalt er uden for rækkevidde.

Det andet område er bæredygtighed, hvor vi vidensmæssigt fører an i branchen på trækonstruktioner, og kraftigt investerer i, at øvrige anvendte materialer også skal være så optimerede som muligt – her drives vi af en passion for at gøre en forskel samt en erkendelse af at bæredygtighed og cirkulær økonomi begge er ”vores vej til nordstjernen” om en bedre verden til de næste. 

Hvilket sted holder du mest af (i din by)?
Latinerkvarteret. Det er råt, hyggeligt, rummer fortsat nostalgien fra gammel tid bag voldene og ikke mindst den livlige gade- og fortovsenergi, som jeg har nydt i mere end et årti, mens jeg boede der.   

Hvordan oplever du den situation, vi pt. står i grundet Coronakrisen?
Meget ressourcekrævende i forhold til at håndtere den løbende udvikling og træffe beslutninger, som berører mange mennesker hos - og omkring - os, uden der er nogen facitliste eller væsentlige erfaringer til at guide. Samtidig tvinger det os til at få det bedste frem i os på mange områder: konkurrencedygtighed, samarbejde, fællesskab og øget digitalisering. Men det er tydeligt for mig, at fysisk nærvær med kollegaer, partnere og kunder er noget, jeg har værdsat alt for lidt, da det var helt normalt at have. Vores filosofi siden 13. marts, har dog været at bygge solidt konstruerede og bæredygtige vindmøller i ”covid-stormen” 😉, tage ved lære, og bygge bedre. 

bonusrunden

René Brandt, CEO i Ikano Bolig A/S har overdraget stafetten til jer med spørgsmålet:

Hvordan kan vi blive mere effektive i byggebranchen?

Øget digitalisering har et stort potentiale ift. at forbedre effektiviteten og kvaliteten af det projekterede og udførte - bl.a. ved at tilsikre en klar IKT aftale tidligt, så alle parter opererer i samme model og kan anvende same data fortløbende igennem hele processen.

Mere simpelt måske, så har vi selv oplevet effektiviseringsfordele i at dyrke en læringskultur, hvor feedback ses som ”mestrenes morgenmad” og hvor faste evalueringsrytmer er standard i et projektforløb, så man høster og bygger på læring på struktureret vis med mulighed for at kunne korrigere løbende og få et bedre udgangspunkt til næste projekt. 

Hvem sender du stafetten videre til?
Tegnestuen Vandkunsten

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
Hvordan sikrer man bedst, at et byggeprojekt afspejler og fostrer diversiteten i det samfund, det tjener?

 


Læs indlæg fra tidligere stafetholdere (den seneste er øverst):

René Brandt, CEO i Ikano Bolig A/S her
Rasmus Larsen, Partner i EcoVillage ApS her
Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune her
Micki Aaen, Bæredygtighedsingeniør og grundlægger af Aaen Engineering her
Frederik Spanning, Direktør, CREE Denmark her (særudgave ifm. coronakrisen)
Niels Secher, Chef for bygherrerådgivergruppen, ARPE & KJELDSHOLM A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Jeppe Blak-Lunddahl, Adm. dir. Partner, Medejer, EMCON A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Henriette Dybdal Cajar, Adm. direktør og partner, SINUZ ApS her (særudgave ifm. coronakrisen)
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark her
Lone Zeeberg Nielsen, Bygge- og udviklingschef, fsb her
Kim Thinggaard, Partnerskabsdirektør i TRUST og &os Byggepartnerskabet her
Rasmus Brandt Lassen, Direktør, Bygningsstyrelsen her
Carsten Falk Hansen, Direktør, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen her
Camilla van Deurs, Stadsarkitekt København, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune her
Jan Hyttel, Formand for organisationsbestyrelsen, Boligselskabet Bo-Vita her
Torben Dahl, Forretningschef | Renovering & Nybyg, MOE A/S her
Lars Levin, Partner/direktør, Arkitekt MAA, AK83 Arkitekter A/S her
Marie Louise Madsen, Direktør for Teknik, miljø og byudvikling i Ishøj Kommune her
Birgitte Svarre, Director, Team lead Cities i Gehl her
Nicolai Irminger Axholm, Chef for Salg og Udlejning i By & Havn her
Rasmus Storgaard, partner og bestyrelsesformand i EcoVillage her
Hans-Bo Hyldig, adm. direktør i FB Gruppen A/S her
Christian Høgsbro, adm. direktør i Boligforeningen AAB her
Rikke Sønder Larsen, Partner og stifter af EcoVillage her
Anders Bo Bach, direktør i Bach Gruppen København A/S her
Poul Schülein, Seniorpartner i Arkitema Architects her
Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen P/S her
Per Engsø Larsen, Direktør i Byggeri Danmark, ZÜBLIN A/S her
Rolf Andersson, Byggedirektør i KAB her
Henriette Dybdal Cajar, Indehaver af CAJAR Rådgivning her
Søren Tegen Pedersen, Plandirektør i Økonomiforvaltning, Københavns Kommune her
Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja ejendomme her
Gitte Andersen, direktør i SIGNAL her
Christian Hilligsøe Heinig, Cheføkonom i Realkredit Danmark her
Kenneth Horst Hansen, konstitueret planchef og teamleder i Center for Byudvikling, Københavns Kommune her
Hans Halvorsen, udviklings- og planchef, ved Københavns Universitet her
Katja Viltoft, partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter her
Jørgen Glenthøj, Borgmester i Frederiksberg Kommune her
Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune her
Inger Støjberg, Udlændinge-, Integrations- og Boligminister her
Jakob Axel Nielsen, Direktør i Calum A/S her
Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør i Freja Ejendomme her
Rita Justesen, Chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn her
Pia Nielsen, direktør i Boligselskabet fsb,her
Tina Saaby, Stadsarkitekt i Københavns Kommune her
Stig Mikkelsen, direktør i Mikkelsen Arkitekter her

 

Derfor er vi medlem

"Som del af arkitekt- og byggebranchen i Danmark er Byens Netværk ikke til at komme udenom. Det er et inspirerende forum med mulighed for videndeling og netværk med en række vigtige aktører i branchen." SKALA Arkitekter

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk