print logo
Byens netværk

Byens Stafet

Byens Stafet er medlemmernes stafet. Her kan du blive klogere på, hvem der også er med i dit netværk, og hvad de interesserer sig for i byen her og nu. Stafetten gives løbende videre til en person i netværket udvalgt af stafetholderen. Måske bliver du den næste!

Hvem har stafetten?

Navn
Ninna Hedeager Olsen (EL)

Virksomhed
Københavns Kommune

Titel
Teknik- og miljøborgmester


Hvad optager dig for øjeblikket?
Jeg er optaget af bæredygtighed og den grønne omstilling, både når det gælder byggeri og trafik, og af at vi bygger og udvikler byen med mennesker for øje.

Hvordan har dit arbejde betydning for branchens eller byens udvikling?
Som politiker og teknik- og miljøborgmester arbejder jeg for en by med mindre CO2-udledning, mere plads til at leve på og mindre plads til biler. Vi skal have en mangfoldig og bæredygtig by med liv mellem husene, som er tiltænkt københavnerne. Her er vi nødt til at skrue på alle grønne knapper. En af dem er byggebranchen, hvor jeg heldigvis oplever en stor parathed til at bygge mere bæredygtigt. Det skal vi selvfølgelig imødekomme politisk ved at sætte ensartede og bæredygtige krav i udbudsmaterialer.

Hvilket sted holder du mest af i din by?
Jeg sætter stor pris på Assistens Kirkegården på Nørrebro. Der er kamp om pladsen i København, derfor er de grønne åndehuller vigtige, og kirkegården er et godt eksempel på et grønt, multifunktionelt sted, hvor respektfuld, rekreativt brug af kirkegården går hånd i hånd med kirkegårdens primære funktion som rum for sørgende.

Hvilken by gik din seneste rejse til? Og hvad gjorde særligt indtryk på dig?
Jeg var i Stockholm på studietur, lige før det hele lukkede ned. Her hørte jeg bl.a. om byens sommergågader. I Stockholm har man besluttet at inddrage parkeringsarealer til byliv og rekreation i sommerperioden. Det ser jeg også gerne, at vi gør i København. Særligt under coronakrisen ville det være rart, hvis københavnerne havde mere plads – også gerne parkeringspladser og vejarealer at boltre sig på.

bonusrunden

Micki Aaen, Bæredygtighedsingeniør og grundlægger af Aaen Engineering har overdraget stafetten til dig med spørgsmålet:

”Jeg oplever i dag, at p-normen er med til at punktere oplagte CO2-besparelser i byudviklingen. Fremtidens byer bliver designet efter fortidens trafikmønstre. Der er grønne løsninger – eksempelvis delebilsordninger – hvor vi kan reducere p-normen, frigive mere plads til bynatur og mennesker og samtidig øge mobiliteten. Hvad ser du af potentialer for en retænkning af de eksisterende parkerings- og mobilitetsforhold, og hvad er de største udfordringer og barrierer? Samtidig er jeg nysgerrig på at høre, hvornår du tror, at vi kommer til at se større forsøgsordninger i København, hvor man afprøver en retænkning af parkerings- og mobilitetsforhold i praksis?”

Jeg er enig i dine betragtninger om, at P-normen udfordrer den grønne omstilling, og jeg er også enig i, at det er tosset at bygge fremtidens grønne by efter fortidens kulsorte bilkultur.

I den nye Kommuneplan har vi derfor vedtaget, at man ikke behøver at etablere en masse parkeringspladser i forbindelse med et byggeri, hvis man f.eks. kan nøjes med afsætningspladser. Kommuneplanen giver også mulighed for at tænke København mindre bilbelastet og f.eks. trafiksanere Middelalderbyen og fjerne parkeringspladser.

For Enhedslisten er målet en grønnere by, hvor man sætter mennesker og bynatur over biltrafik. Men det kræver et politisk flertal at komme helt derhen. Kommuneplanen er et skridt på vejen.  

Hvem sender du stafetten videre til?
Rasmus Larsen, Partner, EcoVillage

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
Hvilke idéer har I til at skabe mere bæredygtige byer?

 

Læs indlæg fra tidligere stafetholdere (den seneste er øverst):

Micki Aaen, Bæredygtighedsingeniør og grundlægger af Aaen Engineering her
Frederik Spanning, Direktør, CREE Denmark her (særudgave ifm. coronakrisen)
Niels Secher, Chef for bygherrerådgivergruppen, ARPE & KJELDSHOLM A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Jeppe Blak-Lunddahl, Adm. dir. Partner, Medejer, EMCON A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Henriette Dybdal Cajar, Adm. direktør og partner, SINUZ ApS her (særudgave ifm. coronakrisen)
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark her
Lone Zeeberg Nielsen, Bygge- og udviklingschef, fsb her
Kim Thinggaard, Partnerskabsdirektør i TRUST og &os Byggepartnerskabet her
Rasmus Brandt Lassen, Direktør, Bygningsstyrelsen her
Carsten Falk Hansen, Direktør, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen her
Camilla van Deurs, Stadsarkitekt København, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune her
Jan Hyttel, Formand for organisationsbestyrelsen, Boligselskabet Bo-Vita her
Torben Dahl, Forretningschef | Renovering & Nybyg, MOE A/S her
Lars Levin, Partner/direktør, Arkitekt MAA, AK83 Arkitekter A/S her
Marie Louise Madsen, Direktør for Teknik, miljø og byudvikling i Ishøj Kommune her
Birgitte Svarre, Director, Team lead Cities i Gehl her
Nicolai Irminger Axholm, Chef for Salg og Udlejning i By & Havn her
Rasmus Storgaard, partner og bestyrelsesformand i EcoVillage her
Hans-Bo Hyldig, adm. direktør i FB Gruppen A/S her
Christian Høgsbro, adm. direktør i Boligforeningen AAB her
Rikke Sønder Larsen, Partner og stifter af EcoVillage her
Anders Bo Bach, direktør i Bach Gruppen København A/S her
Poul Schülein, Seniorpartner i Arkitema Architects her
Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen P/S her
Per Engsø Larsen, Direktør i Byggeri Danmark, ZÜBLIN A/S her
Rolf Andersson, Byggedirektør i KAB her
Henriette Dybdal Cajar, Indehaver af CAJAR Rådgivning her
Søren Tegen Pedersen, Plandirektør i Økonomiforvaltning, Københavns Kommune her
Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja ejendomme her
Gitte Andersen, direktør i SIGNAL her
Christian Hilligsøe Heinig, Cheføkonom i Realkredit Danmark her
Kenneth Horst Hansen, konstitueret planchef og teamleder i Center for Byudvikling, Københavns Kommune her
Hans Halvorsen, udviklings- og planchef, ved Københavns Universitet her
Katja Viltoft, partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter her
Jørgen Glenthøj, Borgmester i Frederiksberg Kommune her
Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune her
Inger Støjberg, Udlændinge-, Integrations- og Boligminister her
Jakob Axel Nielsen, Direktør i Calum A/S her
Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør i Freja Ejendomme her
Rita Justesen, Chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn her
Pia Nielsen, direktør i Boligselskabet fsb,her
Tina Saaby, Stadsarkitekt i Københavns Kommune her
Stig Mikkelsen, direktør i Mikkelsen Arkitekter her

 

Derfor er vi medlem

"Som del af arkitekt- og byggebranchen i Danmark er Byens Netværk ikke til at komme udenom. Det er et inspirerende forum med mulighed for videndeling og netværk med en række vigtige aktører i branchen." SKALA Arkitekter

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk