print logo
Byens netværk

Byens Stafet

Byens Stafet er medlemmernes stafet. Her kan du blive klogere på, hvem der også er med i dit netværk, og hvad de interesserer sig for i byen her og nu. Stafetten gives løbende videre til en person i netværket udvalgt af stafetholderen. Måske bliver du den næste!

Hvem har stafetten?


Navn
Søren Smidt-Jensen

Virksomhed
Smith Innovation

Titel
Associeret partner

Hvad optager dig for øjeblikket?
Vi er netop valgt til det rådgiverhold, der skal hjælpe Realdania og VILLUM Fonden med at udvikle og realisere boligbyggeri med ekstremt lavt CO2-aftryk. Vi er en lille virksomhed, så alle er involveret.

Derudover har jeg meget fokus på at få udviklet Smiths forretningsområde indenfor bystrategisk rådgivning, særligt koblingen mellem byudvikling, klima og vand. I øjeblikket arbejder vi sammen med bl.a. Schønherr og MOE om at lave en plan for stormflodssikring i Faaborg. Vi er også ved at lancere projektet Watercities 2030, sammen med DANVA og Dansk Byplanlaboratorium, hvor formålet er at bringe byplanlæggere og vandsektoren endnu tættere sammen.

Et andet tema der optager os super meget er, hvad byfortætning betyder for CO2-forbruget i vores byer. Det laver vi et projekt om sammen med Københavns Universitet.

Hvordan har dit arbejde betydning for branchens eller byens udvikling?
I Smith er vi jo meget nysgerrige. Vi vil meget gerne arbejde med innovative projekter, som skaber ny indsigt for branchen. Vi har primært fokus på byggeri, bl.a. udviklingsforløb af nye byggematerialer. Vi er også sekretariat for Innovation til Marked, som er med til at modne produkter – fra idé til marked. Nu breder vi så fokus ud, så det også omfatter byudvikling, ikke mindst helhedsplanlægning for klimasikring og bæredygtig byudvikling.

Hvilket sted holder du mest af i din by?
Jeg bor i Frederiksværk og holder utroligt meget af byens lidt rå kant og ikke mindst den industrihistorie, som flere byudviklingsprojekter har været med til at ”pakke ud” på en fin måde.

Hvad gør særligt indtryk på dig, når du besøger andre byer/lande?
Når den kollektive transport i kaotiske storbyer, bl.a. i Asien, fungerer overraskende godt. Og at der i mange byer faktisk er ved at komme godt gang i cykelstier og bedre forhold for bløde trafikanter.


bonusrunden

Stafetten er overdraget til dig fra Inger Haarup Borchmann, partner i Grandville, med spørgsmålet:

”Rigtig mange byer vil de kommende år blive udfordret af stigende havvand. Med læring fra nogle af de spændende projekter, Smith Innovation har været involveret i, hvad kommer så til at have betydning for, at der kan udvikles gode, robuste løsninger, der beskytter byerne mod oversvømmelse som følge af stormflod og stigende havvand?” 

Vi er i Danmark og i Norden blevet rigtigt gode til at finde helhedsløsninger på komplekse udfordringer, bl.a. med stigende havvand. Når vi sikrer vores byer, er både politikere, planlæggere og rådgivere blevet gode til at se, at sikringen også kan bidrage til byens kvalitet på nye måder. I stedet for blot at bygge en mur tænkes der i helheder, og der tænkes langsigtet. Det er faktisk noget af en bedrift. Men jeg tror helt bestemt også, at vi kan blive endnu bedre, bl.a. bedre til at designe ny natur, som både kan sikre byer, øge biodiversitet og skabe bedre rekreative muligheder i vores byer. Så kan nedbringe brugen af beton i vores løsninger markant.

Hvem sender du stafetten videre til?
A. Enggaard A/S

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
Hvordan arbejder en stor developer som A. Enggard A/S med markant nedbringelse af CO2 i byggeriet, herunder genbrug af byggematerialer, cirkulære principper i byggeriet og nye byggematerialer?   

 

Læs indlæg fra tidligere stafetholdere (den seneste er øverst):

Inger Haarup Borchmann, partner i Grandville her
Asal Mohtashami, Arkitekt og byudvikler, Grundlægger af AIM her
Rasmus Rune Nielsen, Partner, Andel her
Anne Skovbro, Adm. direktør, By & Havn her
Balder Johansen, Daglig leder, LOGIK & CO. her
Martha Lewis, Head of Materials, Henning Larsen Architects her
Lisbet Michaelsen, bæredygtighedskoordinator, DTU, Campus Service her
Magnus Henriques, CEO og medstifter, Havnens Hænder her
Lærke Jul Gagner, byggeudviklingschef, BO-VEST her
Søren Haugsted, partner og leder af Team Almen i Arkitema her
Steen Ejsing, byggechef i DAB – Dansk almennyttigt Boligselskab her
Flemming Kristensen, forretningsleder for almene boliger i AI her
Katrine Nyland Sørensen, indehaver af Nyland Kommunikation her
Anne-Mette Manelius, Arkitekt PhD og kommunikationsansvarlig, Tegnestuen Vandkunsten her
Nabil B. Chaykh, udviklingsdirektør i AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører her
René Brandt, CEO i Ikano Bolig A/S her
Rasmus Larsen, Partner i EcoVillage ApS her
Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune her
Micki Aaen, Bæredygtighedsingeniør og grundlægger af Aaen Engineering her
Frederik Spanning, Direktør, CREE Denmark her (særudgave ifm. coronakrisen)
Niels Secher, Chef for bygherrerådgivergruppen, ARPE & KJELDSHOLM A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Jeppe Blak-Lunddahl, Adm. dir. Partner, Medejer, EMCON A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Henriette Dybdal Cajar, Adm. direktør og partner, SINUZ ApS her (særudgave ifm. coronakrisen)
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark her
Lone Zeeberg Nielsen, Bygge- og udviklingschef, fsb her
Kim Thinggaard, Partnerskabsdirektør i TRUST og &os Byggepartnerskabet her
Rasmus Brandt Lassen, Direktør, Bygningsstyrelsen her
Carsten Falk Hansen, Direktør, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen her
Camilla van Deurs, Stadsarkitekt København, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune her
Jan Hyttel, Formand for organisationsbestyrelsen, Boligselskabet Bo-Vita her
Torben Dahl, Forretningschef | Renovering & Nybyg, MOE A/S her
Lars Levin, Partner/direktør, Arkitekt MAA, AK83 Arkitekter A/S her
Marie Louise Madsen, Direktør for Teknik, miljø og byudvikling i Ishøj Kommune her
Birgitte Svarre, Director, Team lead Cities i Gehl her
Nicolai Irminger Axholm, Chef for Salg og Udlejning i By & Havn her
Rasmus Storgaard, partner og bestyrelsesformand i EcoVillage her
Hans-Bo Hyldig, adm. direktør i FB Gruppen A/S her
Christian Høgsbro, adm. direktør i Boligforeningen AAB her
Rikke Sønder Larsen, Partner og stifter af EcoVillage her
Anders Bo Bach, direktør i Bach Gruppen København A/S her
Poul Schülein, Seniorpartner i Arkitema Architects her
Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen P/S her
Per Engsø Larsen, Direktør i Byggeri Danmark, ZÜBLIN A/S her
Rolf Andersson, Byggedirektør i KAB her
Henriette Dybdal Cajar, Indehaver af CAJAR Rådgivning her
Søren Tegen Pedersen, Plandirektør i Økonomiforvaltning, Københavns Kommune her
Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja ejendomme her
Gitte Andersen, direktør i SIGNAL her
Christian Hilligsøe Heinig, Cheføkonom i Realkredit Danmark her
Kenneth Horst Hansen, konstitueret planchef og teamleder i Center for Byudvikling, Københavns Kommune her
Hans Halvorsen, udviklings- og planchef, ved Københavns Universitet her
Katja Viltoft, partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter her
Jørgen Glenthøj, Borgmester i Frederiksberg Kommune her
Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune her
Inger Støjberg, Udlændinge-, Integrations- og Boligminister her
Jakob Axel Nielsen, Direktør i Calum A/S her
Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør i Freja Ejendomme her
Rita Justesen, Chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn her
Pia Nielsen, direktør i Boligselskabet fsb,her
Tina Saaby, Stadsarkitekt i Københavns Kommune her
Stig Mikkelsen, direktør i Mikkelsen Arkitekter her

 

Derfor er vi medlem

"Som del af arkitekt- og byggebranchen i Danmark er Byens Netværk ikke til at komme udenom. Det er et inspirerende forum med mulighed for videndeling og netværk med en række vigtige aktører i branchen." SKALA Arkitekter

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk