print logo
Byens netværk

Byens Stafet

Byens Stafet er medlemmernes stafet. Her kan du blive klogere på, hvem der også er med i dit netværk, og hvad de interesserer sig for i byen her og nu. Stafetten gives løbende videre til en person i netværket udvalgt af stafetholderen. Måske bliver du den næste!

Hvem har stafetten?


Navn
Lisbet Michaelsen

Virksomhed
DTU, Campus Service

Titel
Bæredygtighedskoordinator

Hvad optager dig for øjeblikket?
Ih, der er flere spændende ting i gang! Men bl.a. at fortsætte det gode arbejde med bæredygtighed i vores byggerier og renoveringer, hvor jeg er intern specialist og sparring (og til tider indpisker 😊) for vores projektledere og rådgivere. Samtidig er vi så småt startet op på en forandringsproces med drifts- og økonomisektionerne for her at få større fokus på bæredygtighed - og gå mere systematisk til værks ved bl.a. at implementere DGNB for bygninger i drift.

Derudover ser jeg frem til, at vi på DTU får mere hul på at arbejde med vores CO2-udledning fra ”scope 3”, dvs. indkøb af varer og serviceydelser, hvilket kræver en tværorganisatorisk tilgang, som er spændende, men også sværere.

Lige om lidt er jeg konkret involveret med input til en hackathon for studerende, hvor vi vil udfordre dem på, hvad vi kan gøre bedre på DTU ift. genbrug, genanvendelse og cirkulær tænkning.

Hvordan har dit arbejde betydning for branchens eller byens udvikling?
Sammen med vores bygherrechef, Claus Møller Rasmussen og med Rambøll har jeg været projektleder for en forandringsproces hos bygherrerne over de seneste år. Jeg håber – og har indtryk af - at denne udviklingsproces har medført, at CAS bliver set som en ambitiøs bygherre, der stiller store krav til - og har forventninger til - samarbejdspartnere ift. viden om bæredygtighed (herunder også DGNB).

Vi forsøger at skubbe til branchen med krav i udbud, og jeg synes, at der er sket en tydelig udvikling, så vi får seriøse og gode bud på bl.a. bæredygtighedsledere af projekter og processer for at arbejde med bæredygtighed i vores store nybyggerier og renoveringer - og også senest i vores rådgiver udbud. Det er super dejligt at se, at branchen også gerne vil dette og at alle led bliver bedre og bedre til at byde ind og deltage positivt og aktivt.

Overordnet synes jeg, at det handler om, at vi deler viden og idéer, så hele byggebranchen og FM-organisationer arbejder mere bæredygtigt. Vi har et stort ansvar, fordi vores branche fylder meget i det samlede CO2-og ressource-billede.

Hvilket sted holder du mest af (i din by)?
Jeg bor i Hørsholm og holder rigtig meget af at gå tur i skoven med vores hund. Jeg oplever, at naturen giver mig glæde og ro. Jeg kan både tænke på ”ingenting og alting” og netop som jeg går og bare kigger og nyder det, så dukker de mere kreative idéer ofte op.

Hvad gør særligt indtryk på dig, når du besøger andre byer/lande?
Især hverdagskultur er jeg nysgerrig på. Hvordan har folk det, hvordan lever de og hvad tænker de om diverse emner – selvfølgelig rigtig interessant, hvis jeg kan tale med andre om bæredygtighed og høre deres meninger og input.


bonusrunden


Stafetten er blevet overdraget til dig fra Magnus Henriques, CEO og medstifter af Havnens Hænder med spørgsmålet:

”Vi er interesseret i at samarbejde, blive klogere, lytte og lære på tværs af branchen. Vores byggematerialer har store potentialer både inden for indeklima og CO2-besparelser, men vi oplever, at der er mange kvaliteter, som ikke vurderes i spørgsmålet om bæredygtighed og performance – derfor tænker vi, at DTU kunne byde ind med helt ny viden inden for biobaserede materialer, der også kan give genklang internationalt.

Er I interesseret i et samarbejde med jeres studerende i projekter, hvor videndeling, nørderi, eksperimentering og afprøvning af biobaserede byggematerialer er omdrejningspunktet?”

Jeg kan svare for mig selv, at jeg er helt på linje med dig og meget interesseret i samarbejder og i at blive klogere. Jeg koordinerede nogle cases fra CAS til et 3-ugers kursus for studerende, som skulle lave livscyklusvurderinger, og her nævnte jeg jeres produkter, men jeg bestemmer ikke, hvad de arbejder med. Jeg er hverken forsker eller underviser, så jeg kan nok ikke tilbyde det samarbejde, som du efterspørger, men jeg vil gerne forsøge at finde nogle andre kontakter.

Ift. vores egne byggeprojekter så vil vi gerne være med til at afprøve nye løsninger, men vi arbejder for statslige midler (dvs. vores skattepenge), så vi kan ikke tillade os at tage store chancer, og vi kan heller ikke vælge bestemte produkter. Der er jo også rådgivere og entreprenører på de store projekter, som skal stå til ansvar for det, de bygger til os. Derfor er det en afvejning af disse forskellige forhold -og samarbejder og tidsplaner, som er afgørende for, hvad der er muligt i konkrete projekter.

Hvem sender du stafetten videre til?
Martha Lewis fra Henning Larsens Tegnestue (Rambøll)

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
Du har inspireret mig ift. at sætte fokus på kemikalier i byggeri og drift, men det er en svær udfordring at få hul på. For nylig blev vi ”lovet” materialepas på en byggesag, men det viser sig, at ingen rigtig ved, hvad de skal levere. Hvad mener du er det vigtigste, vi skal tage fat på? Og kan du beskrive de første små konkrete skridt, vi kan tage – både som bygherre, driftsorganisation og branche?
 

Læs indlæg fra tidligere stafetholdere (den seneste er øverst):

Magnus Henriques, CEO og medstifter, Havnens Hænder her
Lærke Jul Gagner, byggeudviklingschef, BO-VEST her
Søren Haugsted, partner og leder af Team Almen i Arkitema her
Steen Ejsing, byggechef i DAB – Dansk almennyttigt Boligselskab her
Flemming Kristensen, forretningsleder for almene boliger i AI her
Katrine Nyland Sørensen, indehaver af Nyland Kommunikation her
Anne-Mette Manelius, Arkitekt PhD og kommunikationsansvarlig, Tegnestuen Vandkunsten her
Nabil B. Chaykh, udviklingsdirektør i AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører her
René Brandt, CEO i Ikano Bolig A/S her
Rasmus Larsen, Partner i EcoVillage ApS her
Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune her
Micki Aaen, Bæredygtighedsingeniør og grundlægger af Aaen Engineering her
Frederik Spanning, Direktør, CREE Denmark her (særudgave ifm. coronakrisen)
Niels Secher, Chef for bygherrerådgivergruppen, ARPE & KJELDSHOLM A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Jeppe Blak-Lunddahl, Adm. dir. Partner, Medejer, EMCON A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Henriette Dybdal Cajar, Adm. direktør og partner, SINUZ ApS her (særudgave ifm. coronakrisen)
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark her
Lone Zeeberg Nielsen, Bygge- og udviklingschef, fsb her
Kim Thinggaard, Partnerskabsdirektør i TRUST og &os Byggepartnerskabet her
Rasmus Brandt Lassen, Direktør, Bygningsstyrelsen her
Carsten Falk Hansen, Direktør, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen her
Camilla van Deurs, Stadsarkitekt København, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune her
Jan Hyttel, Formand for organisationsbestyrelsen, Boligselskabet Bo-Vita her
Torben Dahl, Forretningschef | Renovering & Nybyg, MOE A/S her
Lars Levin, Partner/direktør, Arkitekt MAA, AK83 Arkitekter A/S her
Marie Louise Madsen, Direktør for Teknik, miljø og byudvikling i Ishøj Kommune her
Birgitte Svarre, Director, Team lead Cities i Gehl her
Nicolai Irminger Axholm, Chef for Salg og Udlejning i By & Havn her
Rasmus Storgaard, partner og bestyrelsesformand i EcoVillage her
Hans-Bo Hyldig, adm. direktør i FB Gruppen A/S her
Christian Høgsbro, adm. direktør i Boligforeningen AAB her
Rikke Sønder Larsen, Partner og stifter af EcoVillage her
Anders Bo Bach, direktør i Bach Gruppen København A/S her
Poul Schülein, Seniorpartner i Arkitema Architects her
Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen P/S her
Per Engsø Larsen, Direktør i Byggeri Danmark, ZÜBLIN A/S her
Rolf Andersson, Byggedirektør i KAB her
Henriette Dybdal Cajar, Indehaver af CAJAR Rådgivning her
Søren Tegen Pedersen, Plandirektør i Økonomiforvaltning, Københavns Kommune her
Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja ejendomme her
Gitte Andersen, direktør i SIGNAL her
Christian Hilligsøe Heinig, Cheføkonom i Realkredit Danmark her
Kenneth Horst Hansen, konstitueret planchef og teamleder i Center for Byudvikling, Københavns Kommune her
Hans Halvorsen, udviklings- og planchef, ved Københavns Universitet her
Katja Viltoft, partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter her
Jørgen Glenthøj, Borgmester i Frederiksberg Kommune her
Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune her
Inger Støjberg, Udlændinge-, Integrations- og Boligminister her
Jakob Axel Nielsen, Direktør i Calum A/S her
Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør i Freja Ejendomme her
Rita Justesen, Chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn her
Pia Nielsen, direktør i Boligselskabet fsb,her
Tina Saaby, Stadsarkitekt i Københavns Kommune her
Stig Mikkelsen, direktør i Mikkelsen Arkitekter her

 

Derfor er vi medlem

"Som del af arkitekt- og byggebranchen i Danmark er Byens Netværk ikke til at komme udenom. Det er et inspirerende forum med mulighed for videndeling og netværk med en række vigtige aktører i branchen." SKALA Arkitekter

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk