print logo
Byens netværk

Byens Stafet

Byens Stafet er medlemmernes stafet. Her kan du blive klogere på, hvem der også er med i dit netværk, og hvad de interesserer sig for i byen her og nu. Stafetten gives løbende videre til en person i netværket udvalgt af stafetholderen. Måske bliver du den næste!

Hvem har stafetten?


Navn
Martha Lewis

Virksomhed
Henning Larsen Architects

Titel
Head of Materials

Hvad optager dig for øjeblikket?
Vi står midt i en ”triple planetary crisis” med klimaforandringer, tab af biodiversitet og massiv forurening, der truer – hvis ikke vores fremtidige eksistens – så i hvert fald vores børn og børnebørns. Det som optager mig mest er, at vi som byggebranche i stor stil bidrager til krisen, men alligevel fortsætter næsten alle med at tegne og bygge, som de altid har gjort. Hvorfor? Og hvornår går vi mon fra at diskutere professionelt ansvar til en erkendelse af, at disse handlinger med vores klare viden gør os medskyldige?

Hvordan har dit arbejde betydning for branchens eller byens udvikling?
Siden sommerferien har Henning Larsen udfoldet et ”carbon literacy initiative” på tegnestuen med intentionen om at give så mange som muligt en basal viden om implikationerne af CO2-udledning og byggebranchens ansvar samt perspektiver og mulige strategier for reduktioner. Især arkitekterne er nødt til at hæve barren for viden og få forståelsen for indlejret CO2 ind under huden. Det er mit håb og overbevisning, at bevidsthed og specifik viden er en vigtig del af løsningen.

Parallelt med initiativet om at reducere CO2-udledningen ser jeg på, hvordan branchen kan fremme genanvendelse af byggematerialer samt reducere det store forbrug af farlige stoffer ved at etablere et materialepas på produktniveau og et bygningspas på bygningsniveau. Der ligger en enorm værdi i sporbarheden og gennemsigtigheden i de materialer og produkter, som er bygget ind i vores bygninger. 

Hvilket sted holder du mest af (i din by)?
Siden jeg flyttede til Danmark i 1998, har jeg været fascineret af Rundetårn – og af bygningens historie om heste og bøger, stjernekiggere og ethjulede cyklister. Indvendigt er Rundetårn betydeligt rundere end på ydersiden. Den skulpturelle passage består kun af tre – men ikke desto mindre meget markante – materialer: Sneglegangens gulteglsten lagt i nedadgående spiral, hvid kalkmaling og dagslys. Sikke en oplevelse de tilsammen giver!

Hvad gør særligt indtryk på dig, når du besøger andre byer/lande?
Jeg kigger altid efter brønddæksler i gaderne, når jeg besøger en ny by. De kan være enormt flotte og viser ofte både kvalitetshåndværk og byens stolthed i designet af et ekstremt utilitaristisk objekt.


bonusrunden

Stafetten er overdraget til dig fra Lisbet Michaelsen, bæredygtighedskoordinator ved DTU, Campus Service med spørgsmålet:

”Du har inspireret mig ift. at sætte fokus på kemikalier i byggeri og drift, men det er en svær udfordring at få hul på. For nylig blev vi ”lovet” materialepas på en byggesag, men det viser sig, at ingen rigtig ved, hvad de skal levere. Hvad mener du er det vigtigste, vi skal tage fat på? Og kan du beskrive de første små konkrete skridt, vi kan tage – både som bygherre, driftsorganisation og branche?”

Tak Lisbet. Vi knokler på med materialepasset, som pt. er ved at blive digitaliseret. Det, som er afgørende, er, at byg- og driftsherre kan se værdien af materialepasset og aktivt efterspørger det i byggeprogrammer og i udbud. Det er vigtig med frontløbere som Campus Service DTU, fordi sådan en efterspørgsel ville kunne drive udviklingen på markedet og være med til at opfordre producenterne til at udgive et pas for deres produkter. Uden efterspørgsmål bliver der for få materialepas.

Hvem sender du stafetten videre til?
Balder Johansen, daglig leder i byggefirmaet LOGIK & CO.

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
Kære Balder, i rigtig mange år har du været ret alene om at kritisere den danske byggebranches forbrug af farlige stoffer. Du har også været en af de første til at stille det vigtige spørgsmål om, hvordan det kan være, at byggerier med høj materialemæssig miljøbelastning bliver anerkendt med certificeringer som guld og platin. Med andre ord har du turdet spørge om, hvorvidt bæredygtighedscertificeringer virkelig er bæredygtige.

Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du i dit virke takler udfordringen med ”The triple planetary crisis”?

 

Læs indlæg fra tidligere stafetholdere (den seneste er øverst):

Lisbet Michaelsen, bæredygtighedskoordinator, DTU, Campus Service her
Magnus Henriques, CEO og medstifter, Havnens Hænder her
Lærke Jul Gagner, byggeudviklingschef, BO-VEST her
Søren Haugsted, partner og leder af Team Almen i Arkitema her
Steen Ejsing, byggechef i DAB – Dansk almennyttigt Boligselskab her
Flemming Kristensen, forretningsleder for almene boliger i AI her
Katrine Nyland Sørensen, indehaver af Nyland Kommunikation her
Anne-Mette Manelius, Arkitekt PhD og kommunikationsansvarlig, Tegnestuen Vandkunsten her
Nabil B. Chaykh, udviklingsdirektør i AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører her
René Brandt, CEO i Ikano Bolig A/S her
Rasmus Larsen, Partner i EcoVillage ApS her
Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune her
Micki Aaen, Bæredygtighedsingeniør og grundlægger af Aaen Engineering her
Frederik Spanning, Direktør, CREE Denmark her (særudgave ifm. coronakrisen)
Niels Secher, Chef for bygherrerådgivergruppen, ARPE & KJELDSHOLM A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Jeppe Blak-Lunddahl, Adm. dir. Partner, Medejer, EMCON A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Henriette Dybdal Cajar, Adm. direktør og partner, SINUZ ApS her (særudgave ifm. coronakrisen)
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark her
Lone Zeeberg Nielsen, Bygge- og udviklingschef, fsb her
Kim Thinggaard, Partnerskabsdirektør i TRUST og &os Byggepartnerskabet her
Rasmus Brandt Lassen, Direktør, Bygningsstyrelsen her
Carsten Falk Hansen, Direktør, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen her
Camilla van Deurs, Stadsarkitekt København, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune her
Jan Hyttel, Formand for organisationsbestyrelsen, Boligselskabet Bo-Vita her
Torben Dahl, Forretningschef | Renovering & Nybyg, MOE A/S her
Lars Levin, Partner/direktør, Arkitekt MAA, AK83 Arkitekter A/S her
Marie Louise Madsen, Direktør for Teknik, miljø og byudvikling i Ishøj Kommune her
Birgitte Svarre, Director, Team lead Cities i Gehl her
Nicolai Irminger Axholm, Chef for Salg og Udlejning i By & Havn her
Rasmus Storgaard, partner og bestyrelsesformand i EcoVillage her
Hans-Bo Hyldig, adm. direktør i FB Gruppen A/S her
Christian Høgsbro, adm. direktør i Boligforeningen AAB her
Rikke Sønder Larsen, Partner og stifter af EcoVillage her
Anders Bo Bach, direktør i Bach Gruppen København A/S her
Poul Schülein, Seniorpartner i Arkitema Architects her
Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen P/S her
Per Engsø Larsen, Direktør i Byggeri Danmark, ZÜBLIN A/S her
Rolf Andersson, Byggedirektør i KAB her
Henriette Dybdal Cajar, Indehaver af CAJAR Rådgivning her
Søren Tegen Pedersen, Plandirektør i Økonomiforvaltning, Københavns Kommune her
Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja ejendomme her
Gitte Andersen, direktør i SIGNAL her
Christian Hilligsøe Heinig, Cheføkonom i Realkredit Danmark her
Kenneth Horst Hansen, konstitueret planchef og teamleder i Center for Byudvikling, Københavns Kommune her
Hans Halvorsen, udviklings- og planchef, ved Københavns Universitet her
Katja Viltoft, partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter her
Jørgen Glenthøj, Borgmester i Frederiksberg Kommune her
Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune her
Inger Støjberg, Udlændinge-, Integrations- og Boligminister her
Jakob Axel Nielsen, Direktør i Calum A/S her
Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør i Freja Ejendomme her
Rita Justesen, Chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn her
Pia Nielsen, direktør i Boligselskabet fsb,her
Tina Saaby, Stadsarkitekt i Københavns Kommune her
Stig Mikkelsen, direktør i Mikkelsen Arkitekter her

 

Derfor er vi medlem

"Som del af arkitekt- og byggebranchen i Danmark er Byens Netværk ikke til at komme udenom. Det er et inspirerende forum med mulighed for videndeling og netværk med en række vigtige aktører i branchen." SKALA Arkitekter

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk