print logo
Byens netværk

Byens Stafet

Byens Stafet er medlemmernes stafet. Her kan du blive klogere på, hvem der også er med i dit netværk, og hvad de interesserer sig for i byen her og nu. Stafetten gives løbende videre til en person i netværket udvalgt af stafetholderen. Måske bliver du den næste!

Hvem har stafetten?

Navn
Mia Manghezi

Virksomhed
PensionDanmark

Titel
Projektudviklingsdirektør


Hvad optager dig for øjeblikket?
For øjeblikket er jeg optaget af omstillingen til cirkulær økonomi. Vi begynder at have tilstrækkelig viden til at kunne gå i den retning, mindre eksempler pibler frem og vi øver os i nye processer, der gør det muligt for os. Vores sprog indeholder ord som donorbygninger, cirkulære byggepladser og genanvendelse med høj værdi. Vi har dog stadig massive udfordringer med reelt at kunne skalere denne tilgang, særligt på materialedelen hvor vi stadig mangler værdikæder til at skaffe tilstrækkelige genanvendelige materialer med den rette kvalitet og også til at skaffe os af med dem, når vi nedriver. Og så har gode arkitekter stadig plads til at vise verden hvor funktionel og smuk en bygning kan være, samtidig med at den er cirkulær - der er vi heller ikke helt i mål.

Hvordan har dit arbejde har betydning for branchens eller byens udvikling?
I PensionDanmark brænder vi for bæredygtighed og er den bygherre med flest DGNB-certificerede m2 i Danmark. Vi kan være med til at skubbe branchen i en retning, hvilket vi gør med vores Bæredygtighedsprogram og konkrete projekter. Det er jeg stolt af og synes, det siger meget om, hvad vores arbejde betyder, både for branchen og byen. Så synes jeg også det har stor betydning, når branchen samarbejder på tværs - og det er noget, der også fylder meget hos os. Fx vores samarbejde med Realdania om vores Livsstilsboliger 50+ og med kommuner og udviklingsselskaber om byområder. Sammen får vi skabt gode eksempler på bæredygtig by, træbyggeri, nye boligformer, cirkulær økonomi og fællesskaber. Det er netop de gode eksempler, der kan inspirere og skaleres.

Hvilket sted holder du mest af i din by?
Jeg elsker København og alle dens kanter. Fuld af liv er den særligt summende Værnedamsvej med byens bedste boghandler, ginpusher, kaffe, vin, tagblomster og en masse mennesker jeg kender. Fuld af ro er kirkerummet i Skt. Pauls kirke med den dybblå, hvælvede stjernehimmel, fantastisk akustik, musik og fortællinger. Det er et fint, mangfoldigt fællesskab med både firbenede og tobenede medlemmer, som udspiller sig midt i byen.

Hvilken by gik din seneste rejse til? og hvad gjorde særligt indtryk på dig?
Jeg var et hurtigt smut i London lige før jul for at nå at se Olafur Eliassons udstilling på Tate. En meget livsbekræftende udstilling med et væld af refleksioner og farver. En legende tilgang fyldt med sanselighed, som sagtens kunne fylde mere i byggeriet! Og så var der da heldigvis også tid til gode drinks og besøg ved et par gode referencer, som kom med hjem - Kings Cross, de to bygninger der kysser ved Coal Drops Yard og de gamle gasbeholdere omdannet til boliger.

 

bonusrunden

 

Lone Zeeberg Nielsen, Bygge- og udviklingschef i fsb har overdraget stafetten til dig med spørgsmålet:

”Hvad ser du som den største barriere for at vælge miljømæssig bæredygtighed i byggeriet. Og hvad skal der efter din mening til for, at byggebranchen kan være med til at sænke udledning af CO2 i forbindelse med opførelse af nybyggeri?”

Der er mange ting at gøre, men tre væsentlige områder, hvor der er lavthængende frugter at arbejde videre med er følgende: 

Fokuser på viden og værktøj

Op til 70% af en bygnings CO2 udledning relaterer sig til materialerne, så vi skal anskue bygningens CO2 udledning mere nuanceret end som traditionelt blot energiforbruget. I PensionDanmark arbejder vi med DGNB, og som en del heraf detaljerede livscyklusanalyseberegninger (LCA). Selvom alle bygherrer ikke arbejder med DGNB er mit konkrete bud, at alle bør arbejde med LCA, for ved at kvantificere byggeriets klimapåvirkning kan vi også reducere det.

Og så skal vi have flere med - metoderne skal udbredes, så det er noget vi bruger på langt de fleste projekter.

Bygherren skal tage ansvar

Vi mangler i dag viden om byggematerialers miljøpåvirkning. Forhåbentlig kommer der et pres nu på producenterne, så det vi kender fra vores fødevarer også gør sig gældende ift. vores byggematerialer; vi skal have miljøvaredeklarationer, som både synliggør CO2 og sundhedsaspektet. Der er et stort CO2 potentiale at hente blot ved at sikre bedre procesfacilitering. Bygherren skal rammesætte ambitionen og skabe et godt samarbejdsklima mellem alle led i projektudviklingen. Vi har som bygherre naturligvis brug for dygtige rådgivere, som udfordrer os, og jo før hele holdet kan samles jo bedre. Investeringen i de tidlige faser er afgørende for at nå ambitiøse mål, og det er bygherren der har teten her.

Sammentænk byudvikling og mobilitet 

Mobilitet er et af de områder, hvor CO2 udledningen i Danmark fortsat er stigende. Det kan vi gøre noget ved ved at arbejde tættere sammen mellem bygherrer og myndigheder. Vi kan arbejde på bystrukturer, som muliggør optimal udnyttelse af dagslys og solvarme samt bystrukturer, som kan opføres ud af ikke-emissionstunge byggematerialer, fx træbyggeri. Vi kan udvikle nye byområder, hvor vi tænker i kvalitet i byområdet og for områdets beboere samtidig med, at vi tænker i CO2 reduktion; Færre p kældre sparer betonterrændæk, flere delebiler sparer p-pladser. Færre p-pladser giver endda bedre mulighed for kvalitet og natur i uderummene.

 

Hvem sender du stafetten videre til?
Kaare Dybvad, Boligminister

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
"Jeg vil gerne høre dine tanker om bæredygtig byudvikling og fremtidens mobilitet. Vores byer bliver i dag designet efter fortidens trafikmønstre med en prioritering af bilen, som skaber barrierer for byliv og tilmed parkeringsbyggeri med stort CO2 spild til følge. Hvordan ser du, at staten og du som boligminister kan spille en aktiv rolle i at retænke forholdet mellem parkering og rum til fællesskab, så vi sikrer høj bykvalitet? Skal vi have en ny tilgang til vores trafikanalyser? Kan p-normer gentænkes i de store byer og ved stationer? Kan delebiler aktivt tælles med? ​"

Følg med her på siden for at se svaret.

 

Læs indlæg fra tidligere stafetholdere (den seneste er øverst):

Lone Zeeberg Nielsen, Bygge- og udviklingschef, fsb her
Kim Thinggaard, Partnerskabsdirektør i TRUST og &os Byggepartnerskabet her
Rasmus Brandt Lassen, Direktør, Bygningsstyrelsen her
Carsten Falk Hansen, Direktør, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen her
Camilla van Deurs, Stadsarkitekt København, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune her
Jan Hyttel, Formand for organisationsbestyrelsen, Boligselskabet Bo-Vita her
Torben Dahl, Forretningschef | Renovering & Nybyg, MOE A/S her
Lars Levin, Partner/direktør, Arkitekt MAA, AK83 Arkitekter A/S her
Marie Louise Madsen, Direktør for Teknik, miljø og byudvikling i Ishøj Kommune her
Birgitte Svarre, Director, Team lead Cities i Gehl her
Nicolai Irminger Axholm, Chef for Salg og Udlejning i By & Havn her
Rasmus Storgaard, partner og bestyrelsesformand i EcoVillage her
Hans-Bo Hyldig, adm. direktør i FB Gruppen A/S her
Christian Høgsbro, adm. direktør i Boligforeningen AAB her
Rikke Sønder Larsen, Partner og stifter af EcoVillage her
Anders Bo Bach, direktør i Bach Gruppen København A/S her
Poul Schülein, Seniorpartner i Arkitema Architects her
Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen P/S her
Per Engsø Larsen, Direktør i Byggeri Danmark, ZÜBLIN A/S her
Rolf Andersson, Byggedirektør i KAB her
Henriette Dybdal Cajar, Indehaver af CAJAR Rådgivning her
Søren Tegen Pedersen, Plandirektør i Økonomiforvaltning, Københavns Kommune her
Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja ejendomme her
Gitte Andersen, direktør i SIGNAL her
Christian Hilligsøe Heinig, Cheføkonom i Realkredit Danmark her
Kenneth Horst Hansen, konstitueret planchef og teamleder i Center for Byudvikling, Københavns Kommune her
Hans Halvorsen, udviklings- og planchef, ved Københavns Universitet her
Katja Viltoft, partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter her
Jørgen Glenthøj, Borgmester i Frederiksberg Kommune her
Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune her
Inger Støjberg, Udlændinge-, Integrations- og Boligminister her
Jakob Axel Nielsen, Direktør i Calum A/S her
Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør i Freja Ejendomme her
Rita Justesen, Chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn her
Pia Nielsen, direktør i Boligselskabet fsb,her
Tina Saaby, Stadsarkitekt i Københavns Kommune her
Stig Mikkelsen, direktør i Mikkelsen Arkitekter her

 

Derfor er vi medlem

"Som del af arkitekt- og byggebranchen i Danmark er Byens Netværk ikke til at komme udenom. Det er et inspirerende forum med mulighed for videndeling og netværk med en række vigtige aktører i branchen." SKALA Arkitekter

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk