print logo
Byens netværk

Vildskudsordning

Vildskudsordning – fordi alle har brug for et stærkt netværk

I Byens Netværk vil vi gerne sikre, at også de nystartede og spirende virksomheder har mulighed for at være med. Derfor har vi besluttet at lave en slags wildcard-ordning, hvor din virksomhed kan søge 1 års gratis medlemskab af Byens Netværk, hvis du opfylder nedennævnte kriterier. Vi kalder ordningen ”Vildskud”. Vi har fem Vildskuds-pladser.

Hvem kan søge?
Alle unge eller nystartede virksomheder, som i en opstartsfase ikke har midler til at betale kontingent, kan søge ordningen. Det kan fx være etniske eller social-økonomiske virksomheder, innovative produktudviklere eller rådgivere med et nytænkende greb på byen og dens udvikling.

Hvordan søger du?
Send en motiveret ansøgning (maks. 1 side) til direktør Henriette Sofie Larsen, hvor du gør rede for

  1. hvorfor du gerne vil være med
  2. hvordan du og din virksomhed kan bidrage til netværket og
  3. på hvilken måde din økonomiske situation berettiger til en friplads.

Hvis det vurderes, at din virksomhed kan komme i betragtning, aftales et møde.

Hvem vurderer, om du kan komme i betragtning?
Et udvalg bestående af medlemmer fra Byens Netværks bestyrelse vurderer ansøgningerne og afholder et efterfølgende møde.

Hvor længe gælder dit gratis medlemskab?
1 år

Hvad dækker medlemskabet?
Deltagelse i alle Byens Netværks arrangementer, som er gratis for medlemmer, herunder faglige netværksarrangementer, byggepladsbesøg, videns- og læringsarrangementer mm. i alt cirka 40-60 arrangementer om året.

Hvad dækker medlemskabet ikke?
Deltagelse i netværksgrupper (Byens Netværk i dybden) samt betalingsarrangementer, herunder fx nytårskur, studieture osv. Du kan naturligvis deltage mod betaling.

Hvad forventes af din virksomhed?
At du og din virksomhed bidrager aktivt til netværket samt byder ind med eksempelvis et besøg eller et fagligt oplæg om din virksomheds værdiskabelse.


 

Bliv Medlem

Meld din virksomhed ind i Byens Netværk - et tværfagligt netværk for hele byggebranchen. Få et personligt, fagligt og socialt netværk, vær med til at påvirke byudviklingen og branchen, lær nyt og få ny inspiration, deltag i arrangementer og studieture og profiler din virksomhed.

Derfor er vi medlem

"Som del af arkitekt- og byggebranchen i Danmark er Byens Netværk ikke til at komme udenom. Det er et inspirerende forum med mulighed for videndeling og netværk med en række vigtige aktører i branchen." SKALA Arkitekter

Københavns Malerlaug maj 2022

  • Byens Netværk
    v/ Direktør
    Henriette Sofie Larsen

  • Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, Indgang A4
  • 1220 København K

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk