print logo

Byens Strateger

Byens Strateger I er en netværksgruppe for direktører, partnere, ledere og mellemledere fra virksomheder beskæftiget indenfor byggeri og byudvikling.

Gruppens arbejde fokuserer på strategi og håndtering af de forandringsprocesser, der er særligt gældende for byggebranchen. Møderne giver mulighed for diskussioner og sparring ud fra kongstanken ”best principle”, som handler om, at vi kan lære en masse af hinanden på tværs af vores forskellige brancher. Det gør vi bl.a. ved at afkode principper, der virker i én branche, og som man kan have gavn af at overføre til andre områder. Det er strategerne selv, som er med til at beslutte, hvilke typer af input, I ønsker. Det kan bl.a. foregå som indlæg eller cases fra deltagerne selv, ekskursioner og virksomhedsbesøg, ligesom vi fra tid til anden inddrager udefrakommende fagpersoner, som kommer med input og får sat gang i processen med nye vinkler på tingene.

Herudover vil der – naturligvis – være ikke-faciliteret tid, fordi vi ved, at det tit er udenfor programsætningen, at netværket opstår. Af samme grund foregår netværksmøderne hos deltagerne.

Deltagerprisen er kr. 5000,- pr. person ekskl. moms. for et forløb på 5 møder.

 

 

Det siger deltagerne:

"Byens strateger giver et helhedssyn på byggebranchen. Når man deler ”briller” med bygherrer, rådgivere, myndigheder, entreprenører og udviklere kan man bedre se branchens mange muligheder. Kun gennem dette samsyn kan vi skabe mere værdi i hele værdikæden." Tomas Snog, AI

"Jeg har stor glæde af at være med i byens strateger, da vi i kraft af de enkelte faggruppers branchekendskab til sammen har en unik viden om byggeri. Forskelligheden i netværket er styrken!" Niels Heldgaard, Molt Wengel

"Jeg er glad for at være med i netværksgruppen Byens Strateger, bl.a. på grund af gruppens faglige bredde. Det gør, at vi har nogle gode diskussioner i gruppen og at vi får forståelse for hinandens synspunkter og måder at agerer på. Vi har haft nogle spændende møder med et godt og varieret indhold." Mette Munkedal Tange, ATP Ejendomme.

 

 

 

 

Byens Strateger er repræsenteret ved følgende virksomheder:

BYR Gruppen
Alectia
In_Situ Arkitekter
Skau Reipurth & Partnere
AI
Adserballe og Knudsen
Orbicon
ATP Ejendomme
Rubow Arkitekter
Malerselskabet
Merkur Andelskasse
Bispebjerg Projektet
Altan.dk

Facilitator: Henriette Sofie Larsen, Byens Netværks sekretariat

 

 

 

 

Vil du være med?

En forudsætning for at være med i en af byens netværksgrupper er, at din virksomhed er medlem af Byens Netværk. Hvis du ønsker at være med i Byens Strateger, kan udfylde nedenstående formular eller kontakte Henriette Sofie Larsen på hsl@byensnetvaerk.dk. Så finder vi ud af om du vil passe ind i gruppen.

 

 

 

 

 

 

Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes

Bliv Medlem

Meld din virksomhed ind i Byens Netværk - et fagligt netværk for hele byggebranchen. Få et personligt, fagligt og socialt netværk, vær med til at påvirke byudviklingen og branchen, lær nyt og få ny inspiration, deltag i arrangementer og studieture og profiler din virksomhed.

Derfor er vi medlem

"Vi er medlem af Byens Netværk på grund af netværkets tværfaglige sammensætning, som gør det til et både bredt og relevant forum med god variation i arrangementer og dagsordener." Gottlieb Paludan Architects

Denne netværksgruppe faciliteres af

Henriette Sofie Larsen - tlf. 2334 4601

C.F. Møller april 2017

Tilmelding til nyhedsbrev

  • Byens Netværk
    v/ sekretariatschef
    Henriette Sofie Larsen

  • Strandgade 27B, 5.sal
  • 1401 København K
footer image byens netværk