print logo

By, bus og bæredygtighed


Hvor findes de gode eksempler på bæredygtigt byggeri? Hop på netværksbussen, når vi sammen med InnoBYG og AplusB ruller ud og ser fire aktuelle bud i forskellig skala. 

Reportage

Forårets netværkstur byder på en busudflugt med nedslag i fire forskellige eksempler på bæredygtigt byggeri. Eksempler, der er forskellige i størrelse og art, og som på forskellig vis har taget de miljømæssige udfordringer seriøst - f.eks. ved at have sat fokus på isolering, dagslysoptimering, materialevalg, genanvendelighed osv. Den bæredygtige bustur er tilrettelagt i samarbejde med InnoBYG, Teknologisk Institut Aarhus og AplusB, og de inddragede eksempler er alle baseret på Miljøstyrelsens eksempelsamling for Bæredygtigt Byggeri. 

Første stop er Hedehusene, hvor vi skal se Rockwool Koncernens hovedsæde, der i 2013 blev renoveret og opgraderet til bæredygtig standard. Det er tegnestuen Vandkunsten, der står bag hovedsædets energioptimerede design, der idag byder på en bedre klimaskærm, forbedrede dagslysforhold, optimeret akustik og naturlig ventilation. Afdelingsleder Susanne Kuehn fra Rockwool vil fortælle om resultaterne.

Vi fortsætter med bus til lavenergibyggeriet Villa Kram i Glostrup, der sammenfletter to boliger i en energireducerende hybrid mellem parcelhus og etagebolig. Husets beboere, heriblandt arkitekterne Natallia Boiker Sørensen og Pelle Brydegaard Sørensen, vil præsentere projektet, der bl.a. anvender 50% træ i facaden.

Efter Villa Kram går turen videre til rækkehusene Almen Bolig+ i Hvidovre, hvor arkitekt Søren Rasmussen fra ONV Arkitekter vil fortælle, hvordan den industrielle proces med fabriksfremstillede basismoduler kan forene høje miljøstandarder med lave m2-priser. Byggeriet er et eksempel på, hvordan det almene byggeri er med allerforrest i feltet, når det handler om at forene miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.

Sidste stop på turen er Lendager Groups lagerbygning Pelican Self Storage ved Kløvermarken, der med sin facade af recyclet beton har sat nye standarder for lokal genanvendelse af byggeaffald.

Under hele turen vil to guider - en arkitekt og en ingeniør -  introducere bygningerne og give et overblik over de bæredygtige indsatser, der er specifikke for det pågældende projekt.            

Der vil blive serveret kaffe, vand og sandwiches undervejs på turen.
 Program

 • 14:00
  Afgang med bus fra Strandgade 27B
 • 14:45
  Ankomst til Rockwool Koncernen, Hedehusene
 • 15:30
  Afgang med bus
 • 16:00
  Ankomst til Villa Kram, Hvissinge, Glostrup
 • 16:45
  Afgang med bus
 • 17:15
  Ankomst til Almen Bolig Plus, Hvidovre
 • 18:00
  Afgang med bus
 • 18:30
  Ankomst til Pelikan Store, København
 • 19:00
  Afgang med bus
 • 19:15
  Ankomst Strandgade - tak for idag

Praktisk information

Dato og tid

05/04 2017 14:00 - 19:15

Adresse

Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B
1401 København K

Deltagerantal

50

Mødested

På parkeringspladsen foran Pakhuset Gammel Dok i Strandgade

Kontakt

lfi@byensnetvaerk.dk
22346629

Praktisk information

Dato og tid

05/04 2017 14:00 - 19:15

Adresse

Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B
1401 København K

Deltagerantal

50

Mødested

På parkeringspladsen foran Pakhuset Gammel Dok i Strandgade

Kontakt

lfi@byensnetvaerk.dk
22346629

footer image byens netværk