print logo

Damesalen på Københavns Universitet


Damesalen på Københavns Universitets Institut for Idræt & Ernæring er gennem en transformation blevet udvidet med en let glasbygning, der er etableret direkte oven på den eksisterende gymnastiksal fra 1944. Vi kigger indenfor i den nye tagbygning, som er designet af Mikkelsen Arkitekter, og udført i højisoleret glas, der sikrer optimerede dagslys- og indeklimaforhold.

Fotoreportage

Den 400 m2 nye overbygning indeholder laboratorie-, test- og undersøgelseslokaler, kontorer og undervisningslokaler, som skal være med til at understøtte synergien mellem forskere, ansatte, studerende og idrætsudøverne på Institut for Idræt & Ernæring. Den eksisterende bygning blev opført i 1923, som et klassisk muret og pudset anlæg med tre fløje. Senere, i 1930’erne, blev en svømmehal i tidlig nordisk funktionalistisk stil bygget, og igen I 1996 fik den sydlige sidefløj en dansesal som overbygning. I dag fremstår bygningskomplekset derfor som en sammensat enhed.

Hvor den ældre del af bygningen fremstår som en klassisk muret facade med huller, er det tanken at glaskonstruktionen i den nye overbygning - gennem en transformation, der respekterer de eksisterende arkitektoniske kvaliteter - nytænker det samlede udtryk.

Unikt facadedesign
Overbygningen har et unikt facadedesign, der består af glaselementer fra gulv til loft. Elementerne er konstrueret med indlæg af højisolerende materialer, der fastholder facadens ydeevne og samtidig giver mulighed for at arbejde fleksibelt med placering af dagslysindtag, udkig og lukkede felter.

Facadedesignet er udviklet af Mikkelsen Arkitekter i samarbejde med Dow Corning og det tyske firma OKALUX, og anvender high-performance paneler med vakuum-isolering. Ved at anvende superisolerende materialer, kan facadeelementernes tykkelse reduceres, men facadens ydeevne opretholdes.

Dagslys
Damesalens facade er udført i store 3-lags glastermoruder, der giver maksimal mulighed for at disponere lysindtag og udsyn, samtidig med, at der skærmes for solens direkte stråler. Bygningen er indrettet således, at alle arbejdspladser er placeret mod nord, øst og vest, og rum med et meget lille dagslysbehov er placeret mod syd. Derved sikres gode dagslysforhold for alle arbejdspladser uden risiko for overophedning.

Tekst og fotos: Mikkelsen Arkitekter a/sProgram

 • 16:00
  Velkommen v/ Byens Netværk
 • 16:15
  Om udvidelsen af Damesalen v/ Stig Mikkelsen, Mikkelsen Arkitekter og Anne Lykke Poulsen, Københavns Universitet
 • 16:30
  Rundvisning
 • 17:30
  Netværk og forfriskninger
 • 18:00
  Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

30/08 2017 16:00 - 18:00

Adresse

Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Campus, Nørre Allé 51
2200 København N

Deltagerantal

30

Mødested

Ved hovedindgangen

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette 23344601

Praktisk information

Dato og tid

30/08 2017 16:00 - 18:00

Adresse

Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Campus, Nørre Allé 51
2200 København N

Deltagerantal

30

Mødested

Ved hovedindgangen

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette 23344601

footer image byens netværk