print logo

Vilhelm Lauritzen Terminalen i Københavns Lufthavn

Kom med indenfor i Vilhelm Lauritzens gamle terminal i Københavns Lufthavn. Vi har fået mulighed for at besøg den ikoniske bygning, der blev opført i 1939 og var Københavns Lufthavns første terminal. Terminalen blev i sensommeren 1999 flyttet til sin nuværende placering. Den nu fredede bygning benyttes bl.a. i dag til modtagelse af særlige gæster i lufthavnen som f.eks. statsoverhoveder. 

Tag med og hør
 om bygningens fantastiske historie, anvendelse og om, hvad der sker, når mennesker går sammen om at bevare. Vi får følgeskab af May Køster, Senior Masterplanner i Københavns Lufthavn, som fortæller om de seneste udvidelser af lufthavnen samt om planerne for lufthavnens videre udvikling.

Deltagerliste
Fotoreportage

Læs fuld beskrivelse

Arkitekt Vilhelm Lauritzens lufthavnsterminal fra 1939 anses for et hovedværk i den nordiske funktionalisme og internationale modernisme. Terminalen var Københavns Lufthavns første egentlige passagerterminal, der var i brug fra 1939 til indvielsen af den nuværende Terminal 2 i 1960. 

I 1999 lå den gamle terminal i vejen for lufthavnens udbygnings planer. Terminalen var blevet erklæret for bevaringsværdig, så derfor valgte man den spektakulære løsning at flytte terminalen til et hjørne af lufthavnsarealet. En nat i september 1999 blev hele bygningen flyttet på sammenkoblede blokvogne 3,8 km over forpladsen og startbanerne til sin nuværende placering. Vilhelm Lauritzen Arkitekter ydede arkitektbistand i forbindelse med renoveringen, restaureringen og genskabelsen af den oprindelig bygning.

I dag bruges den gamle terminal til daglig af administrativt personale – og så er det her, der bliver taget imod, når Danmark får vigtige gæster.

I forlængelse af arrangementet om den gamle terminal, mødes vi med May Køster, Senior Masterplanner i Københavns Lufthavn, som vil fortælle om de seneste udvidelser af lufthavnen samt om planerne for lufthavnens videre udvikling.Vi forbeholder os retten til at sende et no-show-fee på 400,- DKK ekskl. moms ifm. udeblivelse fra vores arrangementer. No-show-fee kan blive opkrævet, hvis du udebliver fra arrangementet uden at melde afbud til os.

 Program

  • 14:30 Velkommen v/ Byens Netværk
  • 14:35 Oplæg og historisk rundvisning v/ Hans Nordbæk Rasmussen, VIP Coordinator
  • 16:00 Pause og lille forfriskning
  • 16:15 Københavns Lufthavn nu og i fremtiden v/ May Køster, Senior Masterplanner
  • 17:00 Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

12/11 2018 14:30 - 17:00

Adresse

Vilhelm Lauritzens Alle 1
2770 Kastrup.

Deltagerantal

30

Mødested

Vilhelm Lauritzen Terminalen

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette 23344601

Praktisk information

Dato og tid

12/11 2018 14:30 - 17:00

Adresse

Vilhelm Lauritzens Alle 1
2770 Kastrup.

Deltagerantal

30

Mødested

Vilhelm Lauritzen Terminalen

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette 23344601

footer image byens netværk