print logo

Sundholm – Når byen tager socialt ansvar


Midt på Amager ligger Sundholm som en by i byen. Områdets smukke gamle bygninger danner rammen om et broget kvarter med mange forskellige typer borgere, herunder en del socialt udsatte.

Kom med når vi går på opdagelse i området og besøger nogle af Sundholms mange forskellige aktører og lokale ildsjæle til en snak om social ansvarlighed og lokalt sammenhold - og om de styrker, der ligger i at håndtere bydelens sociale problemer i stedet for at sigte mod løsninger, som blot eksporterer dem til andre lokalområder.

Deltagerliste (opdateret  11.04.2019)

Fotoreportage

Læs fuld beskrivelse

Midt imellem Amagerbrogade og Amager Fælled har Sundholm i 100 år ligget som sin egen lille by i byen. Oprindeligt som voldgravsindhegnet arbejdsfængsel for fattig­lemmer, siden som forsorgshjem, og i dag som bl.a. aktivitetscenter, herberg og værksteder for hjemløse, misbrugere og andre mennesker på kanten af livet.

Københavns Kommune erhvervede i 1899 en del af Amager Fælled fra Staten, og nogle år senere blev det besluttet at opføre arbejdsanstalten Sundholm på en del af arealet. Sundholm blev opført i perioden 1905-08 ved arkitekt Emil Jørgensen. Her anbragte Forsørgelsesvæsenet folk, der var afhængige af fattighjælp og folk, der var dømt til tvangsarbejde på grund af tiggeri, alfonseri, gadeprostitution eller lignende. Arbejdsvirksomheden på Sundholm omfattede, bl.a. vaskeri, væveri, brændehugning og svineopfodring. Med en kapacitet til i alt 1.200 personer kunne der selvsagt produceres en hel del.

Efter forskellige lovændringer 1930-76 blev Sundholm efterhånden målrettet hjemløse, oftest med misbrugsproblemer.

I 2000 blev Sundholm som samlet institution nedlagt og erstattet af et Bocenter (ca. 100 beboere), et Herbergscenter med tilknyttet sygeplejeklinik (48 beboere) og et Aktivitetscenter.

I dag er Sundholm et samlingspunkt for mange forskellige borgere og huser flere forskellige virksomheder, institutioner, værksteder og kunstner-fællesskaber.

Københavns Kommune gennemførte fra 2009-2014 et områdeløft af Sundholmskvarteret. Her tog man bl.a. udfordringen op med at skabe en fælles forståelse på tværs af kulturer, etniciteter og kommunale instanser og synergi mellem forskellige aktører og helhedsplaner i området.

Aktivitetscentret Sundholm
Undervejs på vores tur besøger vi bl.a. Aktivitetscentret Sundholm - et beskæftigelsestilbud til socialt udsatte borgere, som lever i hjemløshed, i afhængighed og/eller har psykiske problemer og en heraf nedsat livskvalitet - materielt, socialt og eksistentielt.

Som en del af beskæftigelsesopgaven skaber centeret løbende samarbejder og relationer med det omkringliggende samfund om fx salg og køb af centerets produkter, ansættelser, praktikforløb osv. Målet er at så mange socialt udsatte som muligt kommer tilbage til arbejdsmarkedet og fællesskabet. Det grundlæggende arbejde foregår i centerets værksteder, hvor brugerne genetablerer sociale og faglige evner, får hjælp til misbrugs- og sygdomsbehandling og meget andet.

Byhaven
Vi kommer senere forbi den populære byhave på Sundholm. Her har nogle af byens socialt udsatte borgere deres daglige gang, da byhaven – ud over at være et havefællesskab for hele kvarteret – danner ramme for et af Aktivitetscentret Sundholms beskæftigelsestilbud, der skal gøre brugerne klar til arbejdsmarkedet. Samtidig er haven åben for skoler og institutioner, der kan komme og lære om planter og kompost.

Byhaven på Sundholm er et mønstereksempel på et byrum, der kan favne hjemløse, studerende, familier og alle andre i kvarteret.

Bybi
Vi kigger også ind forbi i Bybis honningfabrik på Sundholm. Bybi er en lokal og socialøkonomisk virksomhed, der avler bier og producerer honning via et unikt CSR samarbejde med en række virksomheder i København. Bybis mål er at skabe en bæredygtig honningindustri, der skaber nye muligheder for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og bringer københavnerne i nærkontakt med byens natur. De involverer bl.a. flygtninge og langtidsledige i deres honningproduktion og samarbejder med en række skoler og sociale projekter.

Sundholm Syd
Som et sidste eksempel på områdets mangfoldige kvarter, slutter vi turen af i et af bydelens mere ressourcestærke områder, nemlig Sundholm Syd, hvor Boligforeningen 3B har fået opført 48 familieboliger på mellem 80 og 130 m2. Boligerne er opført efter KABs Almenbolig+ koncept, som er et særligt koncept for boliger til familier, der kan og vil yde en indsats i boligen mod en lidt lavere månedlig ydelse. Sundholm Syd er vinder af Københavns Kommunes bygningspræmiering i 2015. Læs mere her


Fotos:
Sundholm Syd: AI Arkitekter & Ingeniører.
Øvrige: Byens Netværk


Vi forbeholder os retten til at sende et no-show-fee på 400,- DKK ekskl. moms ifm. udeblivelse fra vores arrangementer. No-show-fee kan blive opkrævet, hvis du udebliver fra arrangementet uden at melde afbud til os.Program

  • 14:00 Vi mødes ved Sundholm. Velkommen til Sundholm og lidt om Sundholm Aktivitetscenter v/ Jesper Paaske fra Aktivitetscentret Sundholm
  • 14:15 Rundvisning i udvalgte værksteder v/ Jesper Paaske, Aktivitetscentret Sundholm
  • 14:45 Vi går hen til Byhaven
  • 15:00 Besøg i Byhaven sammen med Emil Strøh fra Aktivitetscentret Sundholm
  • 15:30 Vi går videre til Bybi
  • 15:40 Besøg hos Bybi, hvor vi møder direktør og grundlægger, Oliver Maxwell
  • 16:10 Vi går mod Sundholm Syd
  • 16:20 Hvordan er det at bo i Almenbolig+? v/ Joseph Alberti , Colliers
  • 16:30 Netværk og forfriskninger i Pixihaven hos Joseph Alberti
  • 17:00 Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

11/04 2019 14:00 - 17:00

Adresse

Sundholmsvej 6
2300 København S

Deltagerantal

30

Mødested

Vi mødes lige inden for porten til Sundholm

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette Sofie Larsen, mobil: 23344601

Praktisk information

Dato og tid

11/04 2019 14:00 - 17:00

Adresse

Sundholmsvej 6
2300 København S

Deltagerantal

30

Mødested

Vi mødes lige inden for porten til Sundholm

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette Sofie Larsen, mobil: 23344601

footer image byens netværk