print logo

Tunnelfabrikken


Dette er et kommende arrangement under planlægning, der endnu ikke er datosat. Det er derfor ikke muligt at tilmelde sig arrangementet på nuværende tidspunkt.  

Engang en gigantisk industribygning. I fremtiden Danmarks største kulturhus. Tag med til Tunnelfabrikken inden den påbegynder sin omfattende omdannelse og hør om visionerne for det nye samlingspunkt i Nordhavn, der skal danne ramme for kultur, erhverv, natur og studieboliger.

Luk fuld beskrivelse

Op gennem 1990’erne støbte man tunnelelementer til Øresundsforbindelsen i ØTC-Hallen på Oceanvej i Ydre Nordhavn. Den gamle støbehal er, med sin længde på 261 meter lang, bredde på op til 125 meter og med 24 meter til loftet, én af Danmarks største bygninger. 

I dag ejes hallen af By & Havn, som i partnerskab med NREP og UNIONKUL vil transformere den store industribygning til en smeltedigel af erhverv, kultur, natur og boliger.

Kom med og se Tunnelfabrikken inden den påbegynder sin omfattende omdannelse, og hør Klaus Kastbjerg, direktør i UNIONKUL, fortælle om visionerne for det kommende kulturdistrikt. 

Visionen er, at Tunnelfabrikken skal være et sted, hvor mennesker trives og danner fællesskaber og samtidig skal stedet fungere som en dynamo for fremtidens bæredygtige byudvikling.

Her skal være plads til kunst- og kulturscener, arbejdspladser for både startups, etablerede virksomheder og læringsmiljøer, spisesteder med fokus på sociale madoplevelser og sund og økologisk mad, værksteder og atelier, faciliteter til idræt, nyttehaver, legepladser, underholdning og meget mere.

Tunnelfabrikken bliver også hjemsted for unge og studerende, og der kommer i alt til at bo ca. 1.000 studerende både i eller udenfor Tunnelfabrikken. 

Det er ambitionen, at mest muligt af den gamle fabrik skal genanvendes. Rundt om bygningen er det tanken, at der indrettes et større område med aktiv bynatur, hvor landskabet baseres på at dyrke den nuværende vilde, selvgroede natur.

Projektet er af et sådant omfang, at det kræver en ny lokalplan samt et tillæg til den eksisterende kommuneplan. Ombygningen forventes at være færdig i midten af 2023.

ØTC-Hallen har også tidligere været brugt til opbevaring af blandt andet både, teaterkulisser samt byinventar til det nye Århusgadekvarter og brugt til opbygning af 1:1-modeller af Operahusets facade og til produktion af facadeelementerne til THE SILO. De seneste år har bygningen stået tom.


Udviklere: By & Havn, NREP og UNIONKUL

Arkitekt: ArcgencY

Landskabsarkitekt: SLA

Renderinger: NREP

 

Arrangementet er under planlægning og endnu ikke datosat. Når vi kender datoen for arrangementet, åbner vi for tilmeldinger. 

 
Praktisk information

Dato og tid

Kommende

Adresse

Oceanvej 1
2150 København

Deltagerantal

40

Kontakt

lfi@byensnetvaerk.dk
Lisbet mobil: 22346629

Praktisk information

Dato og tid

Kommende

Adresse

Oceanvej 1
2150 København

Deltagerantal

40

Kontakt

lfi@byensnetvaerk.dk
Lisbet mobil: 22346629

footer image byens netværk